2012. június 18-23. között került sor az érettségi szóbeli vizsgákra iskolánkban.

A 12.a osztály osztályfőnökre Dora István tanár úr volt, a jegyzői teendőket Ollé Tamás tanár úr látta el. A vizsgabizottság mellé kirendelt elnök Dani Csaba volt. A független szakértőként jelen lévő elnök elismerő szavakkal nyilatkozott a tanulók tudásáról, a vizsgabizottság teljesítményéről.

A 12. b osztály osztályfőnöke Kallai Klára volt, a jegyzői tevékenységet Bleicherné Ghira Rita igazgatóhelyettes látta el. A vizsgabizottság mellé az OH által delegált elnök Bacskai Attila volt.

Kitűnő bizonyítványt szereztekTsitropoulos Georgios és Schmidt Sarolta tanulók. Nekik szívünkből gartulálunk!

Statisztikai adatok helyett álljon itt az a néhány mondat, emelyet Bacskai Attila elnök úr a záróértekezlet jegyzőkönyvében így fogalmazott meg:

„A diákok büszkék lehetnek tanáraikra és az iskolára egyaránt, hogy eljuttatták az érettségiig őket, és ott kivétel nélkül bizonyították az iskolában folyó szakmai, pedagógiai munka magas színvonalát. Ezt aláhúzva nem lehet elégszer megemlíteni az előrehozott és az emelt szintű érettségik nagy számát és kiemelkedő színvonalát. Az iskola kisugárzásával, szellemiségével méltó képviselője a Károlyi-család legjobbjainak. Méltó képviselői ennek a végzős diákok, akikre tanáraik szintén büszkék lehetnek, a virtuális dicsőséglistára már most számos név felkerülhet.
A szóbeli feleletek nyelvi és tartalmi szempontból színvonalasak voltak. A feleletek szerkezete a tudatos felkészülés eredménye – logikusak, érthetőek és követhetőek voltak. Több tanuló példamutatóan bánik a nyelvünkkel, gyönyörűen, választékosan beszél.”


A mellékletben megtekinthető azoknak a tanulóknak a neve, akiket kiemelkedő teljesítményéért a vizsgabizottság dicséretben részesített.