Jó tanuló serleg

    Biró Adrienn 4.b

    Fülöp Lili 4.b

        Adrienn kiemelkedő képességű, szorgalmú kislány. Érdeklődése és tájékozottsága sokoldalú:
        a természettudományi, az irodalmi, a történelmi témákban egyaránt járatos. Osztálytársai tréfásan
         „két lábon járó lexikonnak” is nevezik.
        Első osztályos kora óta indult matematika, vers- és prózamondó versenyeken. Minden évben adott
        be rajzos és szöveges pályamunkát a Károlyi Pályázatra. Matematikából és magyarból tagja a
        Bendegúz levelező versenynek.
        Harmadikos korában a Bolyai matematika csapatversenyen 4. helyezést ért el;
        az iskolai mesemondó versenyen 3. lett.
        Negyedikes korában 3. lett az iskolai mesemondó versenyen.

        Lili nagyon szorgalmas, jó képességű, igényes kislány. Matematika, irodalom, ének,
        képzőművészeti versenyeken indult elsős kora óta. Számtalan első helyezést ért el festményeivel
        különböző szintű versenyeken, pályázatokon.
        Harmadikos korában a Bolyai matematika csapatversenyen 4. helyezést ért el.
        Az idén megnyerte az iskolai és a kerületi versmondó versenyt. Tagja volt az iskolai énekversenyen
        1. helyezést elért csapatnak.
        Tudásvágyát rengeteg könyv olvasásával igyekszik kielégíteni.

    Tanítóik: Dévai Anikó és Solymos AndreaJó sportoló serleg

    Venczel Viktória 3.a

    Borbényi András 3.a


        Viktória és András első osztályos koruk óta rendszeresen és eredményesen vesznek részt az iskolai
        és a kerületi sportversenyeken (váltóverseny, torna, CSIVIT). Sportteljesítményeik mellett tanulmányi
        eredményeik is kitűnőek.
        Andris idén szeptembertől a Budapesti Elektromos Művek Egyesületében kézilabdázik, edzője
        nagyon tehetségesnek találta, már néhány hét után az idősebb korcsoportba került,
        Viki pedig a táncművészet különböző ágaiban jeleskedik.

    Tanítóik: Buday Vera és Varga ZsoltnéMűvészeti tevékenységért – egyéni

    Cseke Lilla 3.b

        Lilla már az első osztályban kitűnt a többi gyerek közül hihetetlen érzékenységével minden fajta
        művészeti tevékenység iránt.Csodás rajzai többször is szerepeltek az iskolai, kerületi kiállításokon.
        Nagyon szeret rajzolni, festeni, jó érzékkel használja a színeket.
        Szép hangjával elvarázsolja a hallgatóságot. Az iskolai énekversenyeken szép eredményeket ért el.
        Néhány éve zongorázni tanul, ezen a területen is jól halad.
        Az iskolai színjátszó szakkör oszlopos tagja.
        Leginkább a költészet iránti érzékenységét kell kiemelni. Elképesztő érzékkel olvassa és adja elő
        a verseket, megérzi és megérti a költő érzéseit. Maga is rendszeresen ír verseket, melyekkel már
        első osztályos kora óta részt vett a Károlyi Pályázaton, ahol több első helyezést szerzett.
        Az iskolai versmondó, mesemondó, felolvasó versenyeket sorra megnyerte.
        A kerületi irodalmi versenyen tavaly első lett versmondásban, idén második felolvasásában.
        Tanulmányi munkája harmadik éve kitűnő, magatartása példamutató.

    Tanítói: Kuhmann Emese, Fésűs sándornéJó közösség serleg

    3.a osztály

        Egymáshoz ragaszkodó, egymást segítő közösséggé vált az osztály. A konfliktusokat, amiből
        nagyon-nagyon kevés van, jól kezelik, egymás véleményét elfogadják, képesek a megegyezésre.
        A közösségben mindenki egyenrangú partner, nincs kirekesztett, peremhelyzetű gyerek.
        Érdeklődő, mindenre nyitott, tanítóikkal jól együttműködő magatartás jellemzi a gyerekeket,
        akik nagyon szeretnek iskolába járni. Betegség esetén szeretettel érdeklődnek egymás iránt, viszik
        a házi feladatokat, a „híreket”. Lelkesen vesznek részt a tanórai és a tanórán kívül szervezett
        programokban. Nagyon jól motiválhatók. Ezek a programok mindig derűs, oldott, nyugodt
        hangulatban zajlanak. Minden iskola által szervezett programban, versenyen, pályázaton részt
        vesznek, s azokon szép eredményeket érnek el. A szülők is érzik ezt az összetartozást,
        ezért az év elején közös sportolással, főzéssel egybekötött víkendet szerveztek, ahol mindenki jelen
        volt szüleivel, testvéreivel és remekül éreztük magunkat.

    Tanítóik: Buday Vera és Varga ZsoltnéJó sportoló közösség

    A sor- és váltóverseny 4. osztályos csapata

    Tagok:
        Versitz Zita,
        Tóth Zsófia,
        Dienes Zsófia,
        Csicskár Liliána,
        Baranyai Kata,
        Farkas Benedek,
        Bencze Attila,
        Illovai Balázs,
        Jakubek Balázs,
        Jóljárt Balázs

        Első osztályos koruk óta kiemelkedő eredményeket értek el a kerületi sportversenyeken.
        Nem csak a sor – és váltóversenyeken szerepeltek kiválóan, hanem a váltófutás, többpróba, torna
        és CSIVIT feladataiban is jeleskedtek. Kitartóan gyakoroltak, segítették, biztatták egymást, így több
        kerületi versenyen örömmel állhattak a dobogó első és második helyén.
        A kiemelkedő szabadidős sportteljesítményük mellett a gyerekek tanulmányi munkája is jó.
        A szülőktől is minden biztatást és segítséget megkaptak.

    Felkészítőjük: Dittrich Márta


2. félév:

        A csoportos művészeti tevékenység kategóriában félévkor nem adtuk ki a serleget, mert az addigi
        alkalmak még nem adtak elég alapot a megkülönböztetésre. Ezért döntöttünk úgy, hogy most, tanév
        végén két osztálynak ítéljük oda, két különböző szempont figyelembe vételével.

        Egyrészt a 3.c osztálynak azért, mert az eltelt három év alatt egyre nagyobb létszámban és egyre
        eredményesebben vesznek részt a művészeti jellegű versenyeken, pályázatokon. Aktív tagjai a
        kiskórusnak, színjátszó társulatnak. Sokat fejlődtek a bábozás művészetének elsajátításában,
        melyet ők az ÉKP-program keretében tanulnak az alsó tagozaton, rendszeres tevékenységként csak
        ők képviselik ezt a művészeti ágat. Osztályszintű megmutatkozásra is egyre összefogottabban,
        kitartóbban készülnek. Kézműves tevékenységük igényes és sokoldalú.

    Tanítóik: Márkus Csilla és Bódiné Rémiás Tünde


        Nem mehettünk el azonban szó nélkül a 4.b-sek kiemelkedő művészeti teljesítményei mellett, s bár
        ők 2. osztályban egyszer már elnyerték a serleget, az azóta eltelt két évben is folyamatosan
        bizonyították magas szintű felkészültségüket úgy a színjátszás, az ének-zene, mint a képzőművészet
        terén, a pályázatokon. Rendszeres alanyai voltak a különböző szintű bemutatóknak és egy
        projektoktatási kísérletnek. Művészeti tevékenységükről több publikáció is készült szakmai lapokban.
        Kerületi többszörös elismertségük mellett, az is látható, hogy olyan alkotó légkör jött létre ebben
        a közösségben, mely a mindennapokban, a tanítási órákon is jellemző volt.

    Tanítóik: Solymos Andrea és Dévai AnikóLegjobb tanuló – Vándorserleg

    Kinorányi Dóra 4.a

    Baranyai Kata 4.a

        Ezt a serleget két 4.a-s tanuló kapja megosztva.
        Mindketten kitűnő tanulók, sokoldalúan tehetségesek.
        Tehetségüket megmutatták felolvasó-, vers-és mesemondó versenyeken, matematika- és
        énekversenyen is.
        Jó helyezést értek el pályamunkáikkal a Károlyi Pályázatokon rajz, mese-és versírás kategóriákban.
        Sokféle iskolai és iskolán kívüli elfoglaltság szerepelt az órarendjükben, amelyekre szintén lelkesen
        készültek. Dóri és Kata is humoros, illemtudó, kedves személyiség, társaikkal és a felnőttekkel is
        kiegyensúlyozott a kapcsolatuk.

    Tanítóik: Dittrich Márta és Györkös BernadettLegjobb közösség serleg

    3.b osztály

        Ez a kedves gyermekcsoport szép lassan fejlődött jó közösséggé. A hétköznapok nyugodtan,
        többnyire vidáman telnek, a gyerekek elfogadják egymást, tisztelettel bánnak társaikkal és a
        felnőttekkel is. Örülnek társaik sikereinek, biztatják egymást a kudarcok után. A közösségben példa
        értékű barátságok alakultak ki. Kisebb-nagyobb csoportokban összejárnak iskolán kívül is,
        kedvelik egymás társaságát. Egy összetartó, jó szülői csapattal a háttérben a gyerekek együtt szép
        sikereket fognak még elérni.

    Tanítóik: Kuhmann Emese és Fésűs SándornéJó sportoló közösség

    3-4. évfolyam CSIVIT csapata

        Jó ritmusérzék, szép mozgás, lazaság, erő, együttműködés, egymásra figyelés, szorgos és kitartó
        gyakorlás – ezekre mind szüksége van annak, aki a csivites csapatba be szeretne kerülni.
        15 versenyzőnek kell együtt mozognia, összhangban teljesíteni a feladatokat, egymásért küzdeni.
        Az elmúlt 4 év alatt ez a csapat sok szép eredményt ért el, melyet nemrégiben budapesti
        1. helyezéssel koronázott meg.

    Felkészítő tanító: Dittrich Márta

    A csapat tagjai:

        Al Raheem Petra,
        Baranyai Kata,
        Dienes Zsófia,
        Lipták Panni,
        Orbán Renáta,
        Ruff Diána,
        Tóth Zsófia,
        Ujvári Dorottya,
        Varga Rebeka,
        Versitz Zita,
        Zsakó Rubina,
        Bencze Attila,
        Farkas Benedek,
        Gombos Brúnó,
        Illovai Balázs,
        Jakubek Norbert,
        Jóljárt Balázs,
        Kupcsik Zsolt,
        Marosi Jonatán,
        Németh SzabolcsMűvészeti tevékenységért – egyéni

    Erőss Regina 4. b

        Első osztályos korától megmutatkozott rendkívüli érdeklődése a művészetek iránt. Minden művészeti
        ág felé nyitott: imád énekelni, rajzolni.Kiemelkedően tehetséges versmondásban és színjátszásban.
        A mindennapokban rengeteg ötlettel, mély gondolattal gazdagítja a tanítási órákat. Minden évben
        indult az iskolai irodalmi és énekversenyeken, ahol dobogós helyezéseket ért el.
        Meghatározó tagja mind az osztály-, mind az iskolai színjátszó társulatnak.

    Tanítóik: Solymos Andrea és Dévai AnikóLegjobb sportoló serleg

    Dienes Zsófia 4. b

    Versitz Zita 4.b

    Jakubek Norbert 4.a

    Jóljárt Balázs 4.a

        A 4. évfolyamra nagyon sok jó mozgású, jól sportoló gyerek jár. Ezért mindig nagyon nehéz volt
        kiválasztani azokat, akik képviselhetik az osztályt, az évfolyamot, az iskolát egy-egy sportversenyen.
        A Legjobb sportoló serleggel közülük jutalmazunk 4 tanulót, akik elsős koruk óta minden iskolai- és
        kerületi sportversenyre lelkesen és lelkiismeretesen készültek, és nagyban hozzájárultak ahhoz,
        hogy a kerületi versenyeken elért szép eredményeikkel öregbítsék iskolánk hírnevét: legyen szó
        atlétikáról, CSIVIT-versenyről, tornáról, váltóversenyről, labdajátékokról.

    Tanítóik: Solymos Andrea és Dittrich Márta