Csoportos művészeti tevékenységért

    4.B osztály

        A kis csapat minden tagja fogékony a művészetekre. A négy év során rengeteg színvonalas műsort
        adtak különböző fórumokon. Nagyon szeretnek együtt énekelni, játszani.
        Több gyermek jeleskedett az iskolai, kerületi irodalmi, képzőművészeti, zenei versenyeken.
        Tehetséges énekesek, rajzolók, versírók és színjátszók vannak a közösségben.
        Reméljük, hogy érdeklődésük és igényük a művészetek iránt továbbra is megmarad.

    Tanítóik: Kuhmann Emese és Fésüs SándornéCsoportos művészeti tevékenységért

    2.C osztály

        Az osztály tagjai már második éve rendszeresen képviseltetik magukat valamennyi művészeti
        ágban. Színvonalas műsorral vettek részt karácsonyi előadásokon, elsősök köszöntésén,
        Károlyi Fesztiválokon. Idén az Ady-családi napra szabadtéri előadására és a Kerületi Gálára is
        meghívást kaptak, amelyre nagy lelkesedéssel, kitartó gyakorlással, örömmel készültek.
        Nagyon büszkék arra, hogy a kerületi Táncfórumon már kétszer is nagy sikert arattak.
        Gyönyörű képzőművészeti és irodalmi alkotásaikkal sok díjat nyertek pályázatokon és kerületi
        versenyeken. Eddigi teljesítményüket figyelembe véve, örömmel javasoljuk őket a csoportos
        művészeti tevékenységért járó serlegre. Büszkék vagyunk rájuk!

    Tanítóik: Nagy Hajnal és Széll BeátaCsoportos művészeti tevékenységért

    3.C osztály

        Az első osztály óta fontos szerepet tölt be a művészeti tevékenység a 3.c életében.
        Rendszeres résztvevők az elsősök köszöntésében, a Károlyi fesztiválokon, a karácsonyi műsorokon.
        Sőt, Luca napján az iskolát képviselték egy szabadtéri előadáson, melyet az Újpesti Önkormányzat
        szervezett.Az iskolai rajz – ének, vers és mesemondó versenyen is kimagasló helyezéseket értek el
        rendszeresen, sőt a kerületi fordulókon is bizonyították helyezéseikkel rátermettségüket.
        Az osztály tanulói a közös feladatokban összetartóak, kitartóak. Nagyon szeretnek szerepelni.
        A Károlyi Pályázatokon második osztályban 6 kategóriában is első helyezést értek el.
        Idén a 3. osztályban 3 első és 3 második helyezést szereztek.
        A sportolásban is eredményesen teljesítenek. Elsős koruk óta a mai napig gyönyörködhetünk
        éneklésükben, furulyázásukban, néptánctudásukban, versmondásukban és a kézműves
        munkáikban. Ezzel is örömet szerezve tanítóiknak és szüleiknek.

    Tanítóik: Fehérné Papp Ágnes és Fónyad Judit


Jó sportoló közösség

    4.C osztály

        Az osztály tanulói első óta folyamatos résztvevői az iskolai és a kerületi sporttevékenységeknek,
        versenyeknek. Az iskolai sor- és váltóversenyen I. helyezést értek el 1., 2. és 3. osztályban.
        Kerületi versenyeken 4-5 tanuló rendszeresen képviseli osztályunkat, nagyon jó eredménnyel.
        Iskolán kívül, egyesületben sportol 7 tanuló jégkorong, vízilabda, atlétika, labdarúgás, vívás, evezés,
        úszás, judo szakágakban. Versenyeken legtöbbjük dobogós helyezést ér el.
        Iskolai sportfoglalkozásra jár 12 tanuló. (karate, kosárlabda, labdarúgás, tömegsport) 2008-ban a
        focicsapat a kerületi bajnokságon I. helyezést ért el. A területi bajnokságon is szépen szerepeltek
        – VI. helyezés. 2010-ben a III. helyet sikerült megszerezniük.
        A 4 év alatt lendületük, kitartásuk, sportszeretetük töretlen. Lelkesen, szívesen sportolnak,
        készülnek a versenyekre.

    Tanítóik: Bódiné Rémiás Tünde és Márkus CsillaA „Legjobb közösség”

    4. A osztály

        Az osztály mind a 24 tanulója elsős kora óta ennek a közösségnek a tagja.
        Megszerették, megszokták egymást. Elfogadják társaikat, segítőkészek.
        Figyelembe veszik a másik véleményét. Lelki, érzelmi és esztétikai élmények iránt egyaránt
        fogékonyak.
        A közös rendezvényekre való készülődés és a kirándulások is segítették a közösségi formálódást.
        Vera néni és Mónika néni külön köszöni a szülők folyamatos segítségét, támogatását.
        Nélkülük nem tudtak volna ilyen sikereket elérni, nagyszerű osztályt formálni.

    Tanítóik: Buday Vera és Varga ZsoltnéA „Legjobb sportoló”

    Kis-Márton Vivien (2.a)

        Vivien első osztályos kora óta kiemelkedő eredményt ért el minden sportversenyen, legyen az futás,
        többpróba, sor – és váltóverseny. Mindent megtett a kiváló eredményekért, így a kerületi versenyeken
        megérdemelten állhatott a dobogóra. Az idén Ő lett a kerület második egyéni legjobb többpróbázója.
        A csapatversenyeken mindig biztatta, segítette a társait.

    Testnevelő tanítója: Faragó ErzsébetA „Legjobb sportoló”

    Németh Kristóf (3.a)

        Tanórai spotteljesítményei kiemelkedőek, dicséretre méltóak. Minden iskolai verseny csapatának
        állandó, megbízható, kiemelkedő eredményességű tagja: a kerületi váltófutásban, váltóversenyben,
        tornaversenyben, többpróba-versenyben és a CSIVIT versenyben is III. helyezést ért el csapatával.
        Rendszeresen jégkorongozik, naponta jár edzésre. Kemelkedő sportteljesítménye mellett
        tanulmányi munkája is kiegyensúlyozottan jó, matematikából, környezetismeretből kiváló,
        sőt a színjátszás területén is egyre többször jeleskedik. Önállósága, feladatvégzés közbeni
        lelkesedése, önfegyelme, mindig sportszerű viselkedése példamutató!

    Tanítói: Csábi Ágnes és Tari MagdolnaA „Legjobb tanuló”

    Exner Rafaella (4.a)

        Első osztályos korától kezdve lelkiismeretesen és lelkesen készül az órákra. Otthoni és iskolai
        munkája is folyamatosan példás. Házi feladat, felszerelés hiánya nem szokott lenni.
        Szorgalmi feladatot szívesen végez. Bármikor, bármilyen területen lehet rá számítani.
        Munkája mind minőségileg, mind mennyiségileg rendben van. A négy év alatt sokféle versenyen vett
        részt sikeresen. Versmondásban, matematikában, anyanyelvi területen, sőt a zenében egyaránt
        jeleskedett már.
        Szeret tanulni, szívesen töpreng, gondolkodik. Élvezi, ha valamit önállóan megért.
        Nagyon szereti a könyveket, rengeteget olvas. Órákon aktívan és figyelmesen vesz részt.
        Példás tagja a közösségnek.

    Tanítói: Buday Vera és Varga ZsoltnéA „Legjobb tanuló”

    Erdei Adrienn (3.c)

        Adri elsős kora óta az osztályközösség kiemelkedő egyénisége. Elsősorban szerénységével,
        példaértékű magatartásával, kitartó szorgalmával és kitűnő tanulmányi munkájával hívta fel magára
        a figyelmet osztálytársai és tanítói számára.
        Szívesen vesz részt iskolai rajz, - versmondó – és felolvasó versenyeken is. Első osztályban a
        rajzpályázaton, 3. osztályban pedig a felolvasó versenyen ért el 1. helyezést. Lelkes tagja volt a Bólyai
        versenyen induló magyar – és matematika csapatának is. A Károlyi Pályázaton tavaly
        a számítástechnika kategóriában I. helyezést, idén az „Olvasni jó!” kerületi könyvajánló versenyen
        II. helyezést ért el.
        Tiszta hangjával sok örömet szerez az iskola kiskórusának is. Segítőkészségével,
        alkotásra kész hozzáállásával példát mutat az osztálytársainak.

    Tanítói: Fehérné Papp Ágnes és Fónyad JuditMűvészeti tevékenységért

    Bekő Bodza (3.a)

    
Az irodalom iránti rendkívüli érdeklődését igazolják kiemelkedő eredményei:

        · az iskolai felolvasó versenyen való sikeres részvétele, a versmondásban elért 3. helyezése;
        · a Károlyi pályázaton versírás kategóriában I. helyezést ért el;
        · a kerületi Benedek Elek mesevetélkedő és a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenynek is oszlopos tagja
            volt;
        · a kerületi „OLVASNI JÓ” könyvismertetési versenyen I. helyezést ért el;

    Rendkívül sokat olvas, igényes, szépirodalmi alkotásokat.

    
A zene területén is kiemelkedő a munkája:

        · órai tevékenysége dicséretes, a zeneművek befogadása iránt rendkívül nyitott;
        · a kiskórus lelkes, megbízható tagja;
        · az iskolai énekversenyen csoportos éneklésben II. helyezést ért el;
        · nagyon tehetségesen fuvolázik, szolfézs terén is dicséretesek az eredményei

    
Képzőművészeti tevékenysége is elismerésre méltó:

        · órákon készített alkotásai mindig egyéniek és kifejezőek, színes fantáziáról
            tanúskodnak;
        · ő is részt vett a kerületi irodalmi versenyre beküldött pályamunka elkészítésében;
        · A Király Könyvtárat díszíti több könyvillusztrációja
        · rendszeresen balettozik;
        · az osztályműsorok mozgásanyagát önállóan koreografálta és tanította be

    Igazi értéket jelenít meg a művészet minden területén!

    Tanítói: Csábi Ágnes és Tari Magdolna