Legjobb közösség

    3. b osztály

        Első osztályos koruk óta nyugodt, kiegyensúlyozott kis csapat, ahová a tanító nénik is szívesen
        járnak be az órákra. A gyerekek megszerették egymást, toleránsak és segítőkészek társaikkal
        szemben. Lelki, érzelmi élmények iránt egyaránt fogékonyak. Tanórákon figyelmesen és aktívan
        dolgoznak. Szorgalmi feladatokat, gyűjtőmunkát szívesen végeznek. Rendszeresen részt vesznek
        különböző tanulmányi versenyeken, ahol kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek.
        Sportteljesítményük is kiemelkedő, többeknek az iskola falain kívül is. Ez az osztály részt vett egy
        országos olvasáskutatásban, mely többször is többletmunkával járt nemcsak a tanító, hanem
        a gyerekek részéről is. Az országos értékelésben a résztvevő iskolák közül az előkelő 2. helyen
        végeztek. A közös rendezvényekre való készülődés és az együttgondolkodás is segítette jó
        közösséggé formálódásukat. Tanítóik nevében köszönjük a szülők támogatását, segítségét.

    Tanítók: Kissné Burka Margit, Györkös BernadettJó sportoló közösség

    4. c osztály

        Az osztály két harmada rendszeresen sportol különböző sportágakban. Jelen van itt a kajakozás,
        az úszás, a jégkorong, a karate, az atlétika, a foci, a tenisz, és az akrobatikus rock and roll is.
        Többségük már versenyeken is indult, néhányan kiemelkedő eredményeket érnek el országos
        és nemzetközi szinten is, egyénileg vagy csapatban. A heti 3 – 5 edzés, a hétvégi versenyek és
        meccsek mellett ezek a tanulók rendszeresen képviselik iskolánkat a kerületi diákolimpia
        versenyein is, ahol az elmúlt négy évben szinte mindig dobogós helyen végeztek. Szívesen és nagy
        számban vesznek részt a kerületi egyéb sportrendezvényeken is. A sport mellett a tanulásra is
        figyelnek, többen közülük kiváló eredménnyel teljesítik feladatukat minden évben. Kitartásukért és
        erőfeszítéseikért megérdemlik az elismerést.

    Tanítók: Fónyad Judit, Fehérné Papp ÁgnesCsoportos művészi tevékenységért:

    alsós lánykórus

        A kóruséneklésnek nagy hagyománya van iskolánk életében. Negyedik éve működik együtt
        Géczi Bea nénivel az alsó tagozat lánykórusa, melynek két évig fiú tagjai is voltak. Majd a fiúkat
        Veszprémi Gábor bácsi vette szárnyai alá. Már az első két évben is minden jelentősebb iskolai
        rendezvényen jelen voltak, és dalaikkal örvendeztették meg a hallgatóságot. Két évvel ezelőtt közös
        munkával magas színvonalú felvételt készítettek a Hangfoglaló Hétfő elnevezésű országos
        versenyre, melyen közönségszavazatok alapján az előkelő 8. helyezést szerezték meg.
        A felvétel jelenleg is látható és hallható a You Tube weboldalán,ahová a verseny meghirdetői tették
        fel. A jelenleg 47 tagú lánykórus állandó fellépője a karácsonyi műsoroknak, a Károlyi Fesztiválnak,
        a Jeles napi vagy más iskolai rendezvényeknek, de többször bemutatkoztak már kerületi szinten is.
        E tanév decemberében a vendégként nálunk járó norvég kórus vezetője is elismerően nyilatkozott a
        lányok teljesítményéről. Szép hangjuk betölti az aulát, színpadi megjelenésük mindig fegyelmezett
        és elegáns. Repertoárjukban Bartók, Kodály, Mozart és egyéb klasszikus művek szerepelnek,
        de szívesen énekelnek bármit, könnyedebb, modernebb, más stílusú dalokat is. Szeretnek énekelni,
        és ez látszik is előadásmódjukon. A lányok örömmel, lelkesen vesznek részt minden hétfőn a
        próbákon, melyek keretében időnként más gyerekkórusokkal, zenei anyagokkal is ismerkednek
        felvételről, és kitartóan készülnek a fellépésekre. A továbbiakban is számítunk tiszta, szép, szívből
        szóló énekükre. Sok sikert kívánunk nekik!

    vezető: Antal Gáborné Géczi Beáta

    és: alsós fiúkórus

        A fiúkórus második éve működik külön, Veszprémi Gábor bácsi vezetésével. A jelenlegi 24 fős
        együttes az idei tanév elején szerveződött újjá, megtartva néhány tavalyi résztvevőt, és kiegészülve az
        igen jó adottságú másodikosokkal. A kórusnak két ötödikes tagja is van. Az év eleje óta nagyon
        sokat fejlődtek úgy zeneileg, mint kitartásban, igényességben is. Próbáikon kemény munka folyik,
        időnként fárasztó, nagy figyelmet követelő hangképzési, összhangzattani gyakorlatokkal tarkítva.
        Repertoárjukon különféle stílusú és nehézségű dalok szerepelnek. Ezekből a napokban készült
        videofelvétel. Előadásaikat szólókkal,színjáték-betétekkel,ritmushangszerek alkalmazásával
        színesítik.
        Az idők során egyre jobban ráéreztek az együtténeklés, a többszólamú harmóniák élvezetére.
        Közös zenei programokon vettek részt rendszeresen iskolán kívül, nem egyszer szülőkkel együtt,
        e közben közösséggé formálódásuk is megkezdődött. Több alkalommal felléptek iskolán belül,
        és kerületi rendezvényen is. A saját honlapjukra feltöltött anyagok segítségével otthon is
        gyakorolnak, készülnek. Egy szombati alkalommal nyílt próbát (bemutatót) is tartottak szüleik,
        hozzátartozóik részére igen kellemes hangulatban. Kisebb csoportokban a közös próbákon kívül
        is részt vesznek zenei gyakorlatokon. Köszönet illeti mindezért a szülőket is, akik érdeklődésükkel
        és biztatásukkal háttértámogatást biztosítanak ezek megszervezéséhez.
        További munkájukhoz sok sikert kívánunk!

    Vezető: Veszprémi Gábor – külső munkatársLegjobb tanuló:

    Szigeti Panka 4. b

        Az osztályközösség meghatározó egyénisége. Kedves, barátságos természete miatt népszerű társai
        körében.
        Sok jó tulajdonsága mellett talpraesett, határozott és korához képest nagyon önálló kislány.
        Éretten, okosan gondolkodik, megfontoltan dönt és cselekszik minden helyzetben. Tanítóival nyitott,
        őszinte a kapcsolata. Magatartása példamutató, közösségi munkája dicséretes. Első osztályos kora
        óta kimagasló tanulmányi munkát végez. Szeret tanulni. Minden órára pontosan, lelkiismeretesen,
        igényesen készül. Kitartó, egyenletes teljesítményét kitűnő bizonyítványai jelzik. Aktív résztvevője az
        iskolai tanulmányi és sportversenyeknek, önként és felkérésre is szívesen tesz eleget az ilyen fajta
        kihívásoknak. Rendszeresen indult az iskolai felolvasó és versmondó versenyeken. Minden évben
        tagja volt a Bolyai verseny csapatának magyarból, ahol eredményesen szerepelt társaival.
        Ebben az évben egyénileg is megmutatta képességeit, a „Nyelvünk vigyázása” anyanyelvi versenyen
        5. helyezést ért el a kerületben. Az országos feladatmegoldó versenyekbe szintén bekapcsolódott,
        hogy képezze önmagát, gyarapítsa ismereteit, fejlessze tudását. Minden évben készített
        Károlyi –pályázatot, elsősorban a vizuális kultúra területén nyújtott színvonalas alkotásaival hívta fel
        magára a figyelmet. Fél évig tagja volt a Színjátszó társulatnak is. Panka akaratereje, kitartása,
        hozzáállása, szorgalma és önállósága példaértékű lehet társai számára. Nem törik meg lendületét
        a nehézségek sem, folyamatosan magas színvonalon látja el iskolai teendőit, feladatait.

    Tanítók: Szigeti Zsuzsanna, Antal Gáborné Géczi Beáta


    és Révész Dániel 4. c

         Dani elsős kora óta az osztályközösség kiemelkedő egyénisége. Kitartó szorgalmával és kitűnő
        tanulmányi munkájával hívta fel magára a figyelmet osztálytársai és tanítói számára. Szívesen vesz
        részt iskolai versmondó- és énekversenyeken is. Idén az iskolai énekversenyen csapatával a 2.,
        versmondásával az 1. helyezést érte el. Tavaly a kerületi versmondó versenyen 5. lett. Lelkes tagja
        volt a 3. és a 4. osztályban induló Bolyai magyar és matematika verseny csapatának is.
        A Károlyi Pályázaton a versírás és fogalmazás kategóriában indult, ahol 2.-2. helyezést ért el.
        Állandó tagja a Színjátszó Társulatnak, szerepelt a Raabe Kiadó által kiadott mese CD-n is.
        Tiszta hangjával sok örömet szerez az iskola fiúkórusának is. Elsős kora óta zongorázik.
        Dani segítőkészségével, alkotásra kész hozzáállásával példát mutat osztálytársainak.

    Tanítók: Fehérné Papp Ágnes, Fónyad JuditLegjobb sportoló

    Veres Csilla Zsófi 4. a

        Zsófi első osztályos kora óta az iskolai sportélet lelkes, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagja.
        Kitartó, következetes munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk ebben a
        tanévben ismét megnyerte a kerületi összesített Diáksport Kupát! Zsófi idén is tagja volt a váltófutás,
        váltóverseny, floorball, mezei futóverseny és a többpróba csapatának is. Az UTE atlétikai szakosztály
        leigazolt versenyzőjeként napi rendszerességgel edz. Hétvégenként különböző versenyszámokban
        méretteti meg magát. Állandó tagja az iskola vagy osztály által szervezett futóversenyeknek is.
        Szüleivel, testvéreivel rendszeresen sportol. Mindezek mellett első osztályos kora óta kiemelkedő,
        példamutató a tanulmányi munkája, szinte minden tantárgyból kitűnően, dicséretesen teljesít.

    Tanítók: Csábi Ágnes, Tari MagdolnaMűvészeti tevékenységért:

    Perosa Renáta 3. c

        Renáta elsős kora óta szinte minden művészeti területen jeleskedik. Az irodalmi, a képzőművészeti
        és az énekes versenyek és pályázatok rendszeres résztvevője. Az idén 1. helyezést ért el
        nagyszerűen előadott könyvbemutatójával a kerületi Olvasni jó elnevezésű kerületi vetélkedőn,
        a kerületi mesemondó versenyt pedig tavaly és az idén is megnyerte. Sikerrel szerepelt az országos
        versenyen is, ahol Újpest harmadikosait képviselte. Többször is megcsodálhattuk gyönyörű rajzait,
        igényes képzőművészeti alkotásait úgy az iskola falain, mint beadott pályázatain. Aktív és tehetséges
        tagja a kórusnak és a színjátszó társulatnak.Mind e mellett az alsó tagozat egyik legkiválóbb
        tanulója. Sohasem fáradt, mindig mosolyog, szeretetre méltó egyéniség, közösségének kedvelt és
        elismert tagja.
        Tanítói nagyon büszkék rá.

    Tanítók: Nagy Hajnal, Széll Beáta