Angol nyelv

Kezdő angol (műfordítás)

        Dullen Anita 11.a

            Anita nagyon jó stílusban, a szöveghez hűen, mégis magyarosan fordított.
            A fordítás pontos, a stílus korhű, a szókincs változatos. Anita jól alkalmazta a
            magyar nyelv gazdag szókincsét, mellyel a szövegben található szóismétléseket el
            tudta kerülni. A beadott pályamű tartalmában és külalakjában is igényes munkáról
            tanúskodik, a pályázatban kiírt feltételeknek maximálisan megfelel.


    
Tanára: Kerekesné Pálmai Ágota


Haladó angol (egy tetszőlegesen kiválasztott mű angol nyelvű ismertetése)

        Kele Zsófia 10.a

            Kresley Cole: Dark Needs at Night’s Edge

            A műismertetést elolvasva az olvasó szinte azonnal kedvet érez az eredeti regény
            elolvasásához. Személyes élményekkel megtűzdelt cselekményismertetője mellett
            Zsófi remekül szembe állítja a mű erényeit és gyenge pontjait.
            A mű elemzésének megformáltsága igényes, gondos, alapos munkavégzésről
            árulkodik. Az angol nyelv használata egy, a nyelvet nagyon szerető és azt átlagon
            felüli színvonalon használni tudó tanulóra vall.


    
Tanára: Ország DávidNémet nyelv

Haladó német (műfordítás)

        Nagy Ádám 11.a

            Ádám gördülékeny, olvasmányos stílusban fordította le a „Tamás bátya kunyhója
            és a rabszolgaság vége” című német szöveget magyarra, miközben törekedett a
            szöveghűség betartására is.


    
Tanára: Friczné Rausch Katalin


Kezdő német (műfordítás)

        Blázy Lajos Márton 10.a

            A pályázatban megadott feladat a német JUMA című ifjúsági újság egy cikkének
            fordítása volt, mely a Rajna mentén élő japán fiatalok mindenapjairól tudósít.
            A fordítás szöveghűen, jó stílusban, ügyes megoldásokkal adja vissza az eredeti
            cikk tartalmát. A pályázó szépen megszerkesztve, fényképpel illusztrálva nyújtotta
            be pályázatát.


    
Tanára: Szabadszállási Nagy Hajnalka