Földrajz

    10. évfolyam:
        Tóth András 10.a

            Az 1929-32-es nagy világgazdasági válság és napjaink pénzügyi
            válságának összehasonlítása

                    András nagyon jól mutatja be a válságok történetét, okait. Külön kitér a húzóágazatokra
                    gyakorolt hatásokra, valamint a megoldási lehetőségekre.

        
Tanára: Antos Gábor


Fizika

    10-11. évfolyam:
        Stermeczky Zsolt 10.a

            Művészet a fizikában

                    Zsolt az atom fizikai, filozófiai, irodalmi szerepéről, megközelítéséről adott be pályamunkát.
                    Munkája az atom természettudományos megközelítése és az elme tudatossága közt vont
                    sajátos szemlélettel párhuzamot – amelyet Zsolt egy általa írt dalban fogalmaz meg.
                    Érdekes vívódás jelenik meg munkájában, amely betekintést nyújt a korosztályában
                    uralkodó észjáráson és fantázián alapuló, de mégis magyarázatkereső gondolkodásba.

        
Tanára: Horváth GabriellaKémia

    9. évfolyam:
        Latyák Brigitta 9.a

            A ph értékek napjainkban és életünkben

                    Brigi lényegre törően összefoglalta a ph-val kapcsolatos tudnivalókat, ezen kívül az
                    életünkben játszott szerepét. Egészségünk megóvása érdekében sok hasznos
                    táplálkozási és életviteli tanácsot is kaphatunk tőle.

        
Tanára: Farkasné Balogh Éva    10. évfolyam:
        Papdi Tamás 10.b

            Kőolaj, földgáz kontra megújuló energiaforrások

                    Tamás átfogó képet fest arról, hogy életünk mennyire függ az energiaforrásoktól, bemutatja a
                    nem megújuló energiaforrások kitermelését,felhasználását és velük kapcsolatos
                    problémákat. Szembeállítja a nem megújuló és megújuló energiaforrásokat, összehasonlítja
                    költségeiket, illetve előnyeiket és hátrányaikat. Igen alapos, körültekintő munka.

        
Tanára: Bálintné Kapitor AnitaBiológia

    10. évfolyam:
        Szakos Dávid 10.b

            A bioetanol csapdájában

                    Dávid gazdag forrásanyagra támaszkodva rövid, de nagyon tartalmas munkát készített.
                    A dolgozat legnagyobb érdeme, hogy az érvek és ellenérvek tükrében mutatja be napjaink
                    egyik legjelentősebb problémáját.

        
Tanára: Katona András