5. évfolyam:

    Fekete Dorottya 5. a

        Kedves, vidám személyiségével harmóniát teremt az osztályközösségben.
        Meghatározó tagja az osztályközösségnek, szívesen vállal feladatokat.
        Jeles tanulmányi eredményt ért el ebben az évben, szorgalma mindenki
        számára példaértékű.
        Szabadidejében az úttörővasúton teljesít szolgálatot.


    Benkő Alexandra 5. a

        Résztvevője volt az iskolai tanulmányi versenyeknek.
        Indult a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, tagja volt az angol csapatnak,
        1. helyezést ért el osztálytársaival az iskolai könyvtárhasználati vetélkedőn.
        Szabadidejében a táncművészet egyik modern ágának hódol.


    Garamszegi Laura 5.b

        Laura év elején érkezett a Károlyiba. Az új osztályközösségbe könnyen
        beilleszkedett.
        Nemcsak kedves jellemével nemesíti az osztály arculatát, hanem kiváló
        tanulmányi eredményével is.


    Ipacs Donát 5.b

        Donát, fiatal kora ellenére igen elfoglalt ember. Zenél, sportol, olvas.
        Az osztályközösség aktív tagja. A könyvjutalmat a kiváló tanulmányi
        teljesítményéért kapja.


    Tatai Tamás 5.b

        Tamás egyike az osztály kiváló sportolóinak. Nemcsak kiváló sportember,
        aki sporteredményeiért a tanévben három igazgatói dicséretet kapott,
        hanem jó a tanulmányi eredménye is.
        Kitartása és fiús-férfias küzdelme meghozta a megérdemelt eredményt!


    Buza Ádám 5.b

        Ádám az 5.b meghatározó személyisége, jó szervező, aktív közösségi ember.
        A tanévet jó tanulmányi átlaggal és kiváló sporteredményekkel zárta.
        Az tanév folyamán három igazgatói dicséretet is kapott.


    Perosa Renáta 5.c

        Az osztály legjobb tanulója. Nyolc tantárgyi dicséretet kapott.
        Nemcsak tanulmányi munkája volt kimagasló, hanem a közösségben végzett
        tevékenysége is dicséretes.
        Számtalan iskolai és kerületi versenyen vett sikeresen részt.
        A tanuláshoz és a munkához való hozzáállása példamutató.
        Eredményeiért nevelőtestületi dicséretben részesült.


    Versitz Dalma 5.c

        Kiváló tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet.
        Szorgalmával és magatartásával példát mutatott osztálytársainak.
        A versenyeken eredményesen szerepelt.
        Eredményeiért nevelőtestületi dicséretben részesült.
        Az osztályban nagyon sok közösségi munkát vállalt.
        Tanárai és osztálytársai mindig számíthattak segítségére.


6. évfolyam:

    Bükszegi Bíborka 6.a

        Céltudatos, kitartó és megbízható.
        Három tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezekből dicsérettel zárta
        az évet.
        Tanulmányi versenyeken is sikeresen indult, a kerületi történelmi csapatverseny
        3. helyezettje.
        Az osztályban ő érdemelte ki a legtöbb elismerést, számos szaktanári, osztályfőnöki,
        tagozati és igazgatói dicsérettel is büszkélkedhet.
        Eredményeiért nevelőtestületi dicséretben részesült.
        Sokoldalú személyiség. Sportol és gitározik a szabadidejében.
        Az iskola énekkarának is aktív tagja. Lelkes szereplője volt osztálya Károlyi
        Fesztiválon előadott produkciójának is.


    Törőcsik Máté 6.a

        Mátét komolyság és visszafogottság jellemzi. A tanulásban nagyon alapos.
        Az iskolában és azon kívül is aktív és eredményes. Tanulmányi versenyeken,
        több területen is, sikeresen mérette meg magát.
        Sokoldalúságát bizonyítja, hogy gitározik és szolfézs versenyen is sikerrel szerepelt.
        Tanárai és osztályfőnöke elismerését azzal érdemelte ki, hogy nemcsak jeles tanuló,
        de kitartó munkájának köszönhetően az ötödik osztályos valamint félévi
        eredményeihez képest is jelentősen javított.


    Tüske Annamária 6.c

        Annamari az idei tanévben a 6.c osztály legjobb tanulója. Kitűnő bizonyítványa
        mellé még öt tantárgyi dicséretet is bezsebelt.
        Kiegyensúlyozottan teljesít, minőségi munkáját bizonyítja a Károlyi-pályázatokon
        elért első helyezések sora.
        Sokoldalú, a sportban és a zenében is jeleskedik, közösségi munkájára is lehet
        számítani.
        A tanári kar általános nevelőtestületi dicséretben részesítette.


    Tüske Fruzsina 6.c

        Fruzsi kitűnő tanulója osztályunknak. Eredményeiért nevelőtestületi dicséretben
        részesült. Nem csak szorgalma, hanem logikus gondolkodása is gyakran átsegíti
        a nehézségeken.
        Az órák aktív szereplője, amint sikerül elrakatni vele az éppen aktuális
        olvasmányát.
        Céltudatos, szorgalmas, korrekt és segítőkész.
        Ebben a tanévben általános nevelőtestületi dicséretben részesült kiemelkedő
        tanulmányi eredményéért, amely mellé 4 szaktárgyi dicséretet is kiérdemelt.


    Schubert Márton 6.c

        Marci szerény, csendes, de nagy kitartással rendelkező tanulója a 6.c osztálynak.
        Legfőbb erőssége a nyelvtanulás. Állandó résztvevője a német nyelvi , valamint
        német vers-és prózamondó versenyeknek is. Az évek során többször dobogóra
        állhatott a kerületi versenyeken is.
        A diákéletben nem Ő a legaktívabb, de segítségére, közösségi munkájára mindig
        számíthatunk.
        Kitűnő bizonyítványt vihet haza.


    Nikolova Natália 6.c

        Nati 6.c osztály egyik legcsendesebb tagja, pedig nyugodtan beszélhetne, mert
        okosakat mond.
        Évről-évre kitűnően teljesít, szorgalmas, megbízható egyéniség.
        Kitartását a sportban is kamatoztatja, versenyszerűen kosárlabdázik.
        Teljesítménye,szorgalma,szerény magatartása alapján példaként állítható társai
        elé.


7. évfolyam:

    Venczel Viktória 7.a

        Viki, jó humorú, vidám és kiegyensúlyozott személyiség.
        Elsős kora óta szinte valamennyi tantárgyból kiemelkedő eredményt ér le.
        Különösen a fizikát és a matematikát kedveli.
        Versenyekre jelentkezik, ahol első, második és harmadik helyezéssel értékelik
        tudását.
        Nagyon jól beszél németül és sportból is.
        Órai munkáját a fokozott aktivitás és együttműködés jellemzi.
        Szóbeli kifejezőkészsége jó. Gondolatai rendezettek,
        mindig a lényeg megfogalmazására és kiemelésére törekszik.
        Láthattuk őt a március 15-i emlékműsor műsorvezetője és szereplőjeként is.


    Farkas Zsófia 7.a

        Zsófi toleráns, becsületes, másoknak szívesen segítő diák.
        Elvégzendő feladataiban kitartó.
        Évek óta jeles bizonyítványt szerez. A tanári elvárásokat maximálisan igyekszik
        tejesíteni. Házi feladatai mellett szorgalmi feladatokat is szívesen készít.
        Német tantárgyból az idei évben mentesült a szummatív vizsga szóbeli része alól,
        ugyanis ősszel az iskolai német versenyen kimagaslóan teljesített.


    Drexler Márton 7. b

        Minden tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett.
        Eredményeiért nevelőtestületi dicséretben részesült.
        Sikeresen szerepelt a kerületi kémiaversenyen.
        Az UMSZKI által szervezett komplex természettudományi versenyen 1.helyezést ért
        el.
        Színvonalas zenei produkcióival rendszeres fellépője az iskolai ünnepségeknek.


    Király Rita 7. b

        Ebben az évben került iskolánkba. Csendes egyénisége ellenére hamar
        beilleszkedett az osztályközösségbe.
        Kiváló példa mindenki számára, hiszen jeles bizonyítványa mellett
        kiváló eredményeket ér el az úszósportban is.8. évfolyam:

Kitűnő tanulmányi eredményükért, és példamutató szorgalmukért:

    Sándor Csongor 8.c

    Török Bettina 8.b

    Berta Márton 8.c


Kiváló tanulmányi eredményéért:

    Molnár Sára 8.a


Közösségi munkájáért és példamutató szorgalmáért:

    Józsa Dorottya 8.a


KÖNYVMOLYOSOK A KIG-BEN

        A 2012/2013-as tanévben könyvtári szakköri foglalkozás indult lelkes
        5. és 6. osztályos tanulók részvételével. Ők a KIG könyvmolyos csapata.
        Értékes, szép munkát folytattak, komoly könyvtárhasználati ismeretekre tettek
        szert.
        Ezt a tanév folyamán négy feladatlap sikeres megoldásával bizonyították.

        A csapat tagjai:

            Bálint Virág 5.c,

            Perosa Renáta 5.c,

            Kele Nóra 6.b,

            Scher Ivett 5.c,

            Bognár Bori 6.b,

            Szigeti Panka 6. b,

            Major Míra 5.c.        Az idei versenyt Bálint Virág 5. c osztályos tanulónk nyerte


Mindenkinek szívből gratulálunk!