9. évfolyam:


    Hajba Bianka 9.a

        Mindenki számára példamutató magatartása és szorgalma, az idei évben jeles
        tanulmányi eredményt ért el.
        Fáradságot nem kímélve készül a tanórákra, s emellett arra is van ideje és
        energiája, hogy osztálytársai bevonásával csinosítsa a tantermet.
        Emellett színész kvalitásait is megcsillogtatta a Károlyi Pódiumon.


    Horváth Patrícia 9.a

        Akaraterejével és szorgalmával ért el szép eredményt a tanévben.
        Egyaránt otthonosan mozog a humán és a reál területeken.
        Tantárgyi dicséretet kapott magyar irodalom, német nyelv, matematika
        és testnevelés tantárgyakból.


    Kőhalmi Luca 9.a

        Színes egyénisége az osztálynak.
        Példamutató a magatartása, kiemelkedő tanulmányi munkája mellett
        meghatározó szerepet vállal a diákönkormányzat munkájában.
        Nincs nélküle iskolai diákesemény.
        Tagja volt a Lengyel-magyar történelmi vetélkedő 1. helyezett csapatának.


    Bornemisza Lídia 9.b

        Az osztály legjobb tanulója.
        Szerény, csendes, segítőkész egyéniség.
        Példaértékű szorgalommal rendelkezik. Mindig pontos és precíz munkára törekszik.
        Társai mindenben számíthatnak rá, szívesen vesz részt a közös programokban.


    Toldi Ákos 9.b

        Az osztály legjobb tanulója.
        Széles érdeklődési körrel és nagy tudással rendelkezik.
        Társaival szemben rendkívül türelmes és megértő.
        Lelkiismeretes munkát végez mindenhol, szívesen tanul nagy-nagy szorgalommal.
        Példaértékű személyiség az egész osztály előtt.


    Gyetvai Zsófia 9.b

        Szerény, csendes, intelligens diák.
        Elsősorban humán érdeklődésű, aki kiválóan rajzol.
        Képzelőereje hatalmas, segítőkészsége óriási.
        Az osztályközösség megbecsült tagja, szívesen segít társainak és jókedvűen vesz
        részt a közös programokban.


10. évfolyam:

    Nagy Nikolett 10.a

        Kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
        Tagja volt a lengyel-magyar történelmi vetélkedőn első helyezést elért csapatnak.
        Gratulálunk a remek, német nyelvből előre hozott érettségin elért, eredményéhez is.


    Nagy Barbara 10.b

        Barbi vezéregyéniség az osztályában, aki kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az
        osztály jó közösséget alkosson.
        Ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyította a tanév folyamán, például
        ő volt a rendezője a Károlyi Pódiumon előadott fészbukos darabnak is.
        Ezen kívül már megkezdte egy nyári osztályprogram szervezését is.


11. évfolyam:

    Olajos Anita 11.a

        Jeles eredménnyel zárta ezt a tanévet.
        Aktív, megbízható tagja a közösségnek.
        Az osztály húzóerejéhez tartozik, aki számára mindig fontos a tanulmányi
        eredmény.


    Tőkés Adrienn 11.a

        Szintén jeles eredménnyel zárta az évet.
        Kiváló példa lehet ő mindenki számára, hisz az előző tanévhez képest,
        év végére 11 jegyet javított, így 4,57 lett a tanulmányi átlaga.
        Lám, akarattal és szorgalommal sok mindent el lehet érni!


    Ruszki Bálint 11.b

        Osztályában a legjobb tanulmányi eredményt érte el.
        A kerületi Katasztrófavédelmi verseny 3. helyezettje.
        Az informatika versenyek rendszeres indulója.