Fizika

    Hajba Bianka és Horváth Patrícia 10.a

        
Newton I. törvényének igazolása a hétköznapjainkban

                Bianka és Patrícia a fizika leghétköznapibb jelenségének, a tehetetlenségnek
                jártak utána videójukban. Vizsgálatuk helyszínéül a tömegközlekedés eszközeit
                választották. Munkájukból látható, hogy igen jártasak a fizika és a multimédia
                világban.

            Tanára: Horváth Gabriella


Kémia

    9. évfolyam

    Szele Zoltán 9.b

        
Atomenergia felhasználási területei

                Zoltán mintegy 31 diából készített átfogó betekintést az atomenergia
                felhasználási területeiről. Jól meggondolt, lényegre törő munka. Az olvasott
                irodalmaiból egy nagyszerű, széleskörű, átfogó áttekintést készített. Külön
                kitért a történeti áttekintésben a magyar tudósokra és vonatkozásokra, a
                környezeti problémákra, és összehasonlította az egyes országok atomenergia
                felhasználását. Prezentációját külön feldobja a témához kapcsolódó
                érdekességek megjelenése.

            Tanára: Bálintné Kapitor Anita


    10. évfolyam

Három kategóriában érkeztek be pályaművek

    Kecskés Máté 10.b

        
A műanyagok csodálatos világa

                Máté műanyagok csodálatos sokszínű és érdekes világáról készített
                interaktív prezentációt. Pályázata nemcsak tartalmas, hanem technikailag is
                jól kivitelezett. Két fiatal Carol és Charli segítségével járja körül a témát.
                Sok hasznos információhoz juthatunk a segítségükkel. Látszik, hogy Máté
                azok közé a fiatalok közé tartozik, akik gondolnak a jövőre, fontosnak tarják
                a környezetünk megóvását.

            Tanára: Farkasné Balogh Éva


    Kőhalmi Luca 10.a

        
Keresztrejtvény a szénhidrogének témaköréből

                A keresztrejtvény kategóriában Kőhalmi Luca 10.a osztályos tanuló készítette el
                a legfigyelemreméltóbb feladványt. Kérdéseit a szénhidrogének témaköréből
                választotta. Munkája precíz, kreatív, igényes és alapos. A megfejtés fősora egy
                Huxley idézet „A tudás börtön, de ezt a börtönt mindig hajlandó vagyok vállalni”
                Azt gondolom, hogy ez Luca hitvallása is.

            Tanára: Farkasné Balogh Éva


    Fehér Boglárka 10.a

        
Az alkohol varázsa

                Bogi a szerves kémia egy másik témaköréből választott egy igen érdekes témát,
                amely különösen foglalkoztatja a fiatalokat ebben a korban. Főleg az alkohol
                szervezetre gyakorolt hatását tanulmányozta. Kérdőívet készített, melyet
                osztálytársai és ismerősei töltöttek ki a kérdésekre adott válaszokat kiértékelte,
                ez is megtalálható a dolgozatában. Összességében nagyon érdekes írás.

            Tanára: Farkasné Balogh ÉvaBiológia

    Balla Barbara 11.b

        
Genetika és történelem

                Barbara a dolgozatában gazdag szakirodalomra támaszkodva egy színes,
                olvasmányos, szinte szórakoztató, ugyanakkor biológiai szempontból korrekt
                áttekintést ad a mendelező öröklődésekről. A pályázat legértékesebb része
                azonban a történelem és a genetika kapcsolatának a szemléltetése.
                Bepillantást nyerhetünk az egyiptomi fáraók vagy a Viktória királynő
                családfájába is.
                A pályázat kivitelében is igényes alkotás.

            Tanára: Katona András