Magyar

    Próza kategória

        Bagoly Boglárka 9.b

        
Mennyit jelent egy barát?

                Mennyit jelent egy barát? című novellájában Bogi a mai világ egyik nagy bajáról,
                az igaz emberi kapcsolatok hiányáról, a magányról ír munkája első részében.
                Mély emberi érzések, gondolatok útján jut el az igaz baráthoz. Egyértelműen
                világossá válik előttünk, hogy a boldogsághoz vezető út egyik legfontosabb
                kulcsa: a barátság.

            Tanára: Kallai Klára


    Vers kategória

        Kafer Zsolt 12.a

        
Élet, Bánat., A szerelem, Egy csepp, két csepp...című verse

                Zsolt a XXI. században élő fiatalok, saját generációjának életérzéseit és
                kétségeit fogalmazza meg. A világ széttöredezettsége, az értékek válsága
                fogalmazódik meg verseiben. Kétségek gyötrik saját generációjának sikeressége
                tekintetében, kifejeződik az idősebb és a fiatalabb nemzedék közötti generációs
                és kulturális szakadék. Generációnk tükre című versének különlegessége, hogy
                mindkét irányból olvasható, így egyszerre van jelen a versben a fiatalok mindennapi
                életének kiúttalansága és a jövőjükbe fektetett remény érzése is.

            Tanára: Gombos Tünde