Angol

    Kezdő

Feladatként O Henry A Night Out c. színművének könnyített olvasmányából
egy részletet kellett lefordítani.

    Acsay Alexandra és Bagyánszky Alexa 10.a megosztott helyezés


                Mindkét tanuló könnyed stílusban, szöveghűen, ugyanakkor magyaros
                szófordulatokkal tudta visszaadni a mű eredeti hangulatát az olvasó számára.
                A pályaművek olvasásakor megelevenednek a jelenetek az olvasó képzeletben,
                amelyek pontosan követik az eredeti műben foglaltakat. Mindkét tanuló jól
                alkalmazta nyelvi ismereteit, és nagyon figyelemreméltó, hogy a fordítások
                szóismétléstől, magyartalan mondatoktól mentesek.
                Mindkét tanuló részletes szójegyzéket sorol fel a fordítás végén az ismeretlen
                szavakról, melyek tükrözik a 10-es angol szókincsnek megfelelő szintet.
                A két tanuló kiváló munkát végzett a színdarabok fordításában.

            Tanára: Kerekesné Pálmai Ágota


    Haladó

    Pálóczi Zsuzsanna Dóra 11.a

                Szép, lendületes fogalmazás három oldalban. A pályamunka mind
                megszerkesztettségét, mind pedig tartalmát illetően egy igényes, gondosan
                odafigyelő, alapos tanulóra vall. Zsuzsi egy könnyen olvasható, ötletes történet
                egy variációját építette fel a pályázatban megjelölt témára. Gratulálunk.

            Tanára: Dora István


Német

    Kezdő

A pályázat témája egy gorillákról vagy a bajor futball-válogatottról szóló szöveg fordítása volt a szükséges szójegyzék feltüntetésével

    Hegedűs Máté 11.b

                Máté a Bayern Münchenről szóló szöveget választotta. Munkája pontosan
                adja vissza a szöveg lényegét, néhány stilisztikai hibától eltekintve nincsenek
                benne pontatlanságok, sem félrefordítás. Focirajongóknak kész csemege, az
                eredeti szöveg nyers,tömör stílusa Máté tolmácsolásában egy magyar újságban
                is hasonló lelkesedést váltana ki a téma iránt érdeklődő olvasókból.


            Tanára: Gut Eszter


    Haladó

    Demeter Dorina 9.a

                Dorina egy Albert Einstein életéről és munkásságáról szóló német szöveget
                fordított le magyarra, illetve egy hozzá tartozó szövegértési feladatot oldott
                meg szinte hibátlanul. A fizikai szakszókinccsel megtűzdelt szöveg fordítása
                nem volt könnyű feladat, de Dorina gördülékeny stílusban, megfelelő
                magyarsággal fordította le még a legnehezebb szófordulatokat is.


            Tanára: Friczné Rausch Katalin