5. évfolyam:

5.a osztály osztályfőnökük: Aranyosi Lóránt

12 tanuló kapott összesen 41 tantárgyi dicséret. Ezzel ők az évfolyam legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.
A tanév során 88 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Martinák Emese és Kasza Sára

            Kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Emese 8 tantárgyból Sára 7 tantárgyból
            kapott az év végén dicséretet.
            Közösségi munkájuk nélkülözhetetlen.
            Példamutató szorgalmukért és magatartásukért általános nevelőtestületi
            dicséretben részesültek.


5.b osztály osztályfőnökük: Péliné Szincsok Zsuzsanna

10 tanuló kapott összesen 26 tantárgyi dicséret.
A tanév során 81 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Verebély Luca, Kis-Tót Bálint, Németh Martin és Pap Dániel

            Luca nagy igyekezettel dolgozott azért, hogy az év végi bizonyítványa kitűnő
            legyen. Négy tantárgyból külön dicséretet érdemelt.
            Szívesen vett részt tanulmányi versenyeken, sikeresen szerepelt iskolai
            rendezvényeken.

            Bálint tanulmányi munkája kitűnő, magatartása példás. Tudása alapos és
            megbízható, az iskolai és kerületi tanulmányi versenyeken mindig
            számíthattunk rá.

            Martin az idei tanévben is kitűnő lett, négy tantárgyból dicséretet érdemelt.
            Igényes házi dolgozataival kivívta társai és tanárai elismerését.

            Dani az idei tanévben is kiemelkedő munkát végzett. Hat tantárgyból kapott
            külön dicséretet mellyel példát mutat társainak.
            Tanulmányi- és sportversenyen méltó módón képviselte iskolánkat.

            Luca, Martin és Dani példamutató szorgalmáért és magatartásáért általános
            nevelőtestületi dicséretben részesült.


5.c osztály osztályfőnökük: Kisné Zámbó Éva

14 tanuló kapott összesen 33 tantárgyi dicséret.
A tanév során 87 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Keszte Panna, Ajanidisz Teodóra és Holányi Emília

            Panna kedves személyiségével, figyelmességével, segítőkészségével vívta ki
            társai és tanárai elismerését.12 tantárgyi dicséretéért, kiemelkedő
            teljesítményéért nevelőtestületi dicséretben részesült.
            Felsorolni is sok idő azt a számtalan versenyt, amelyre nevezett és nyert.
            Szerepelt színdarabban a Károlyi Fesztiválon.A Károlyi Pályázaton I. díjat nyert.
            Zenét tanul, és a Diákolimpián is eredményesen képviselte korcsoportját.
            A Diákönkormányzat rendezvényein mindig aktívan vett részt.

            Dóri szorgalma és magatartása példaértékű. Több területen is megmutatta
            tehetségét:
            a Bolyai Matematika Csapatversenyen területi VI. helyezést ért el,
            Helytörténeti versenyen indult, német csapatversenyen vett részt.
            A Károlyi Fesztiválon is szerepelt, társaival versírásukkal különdíjat érdemeltek.
            Lelkesen vett részt osztályprogramokban, táncokban.
            Dóri a Gyermekvasútnál is teljesít szolgálatot, megbízható, számíthatnak rá.

            Mimi különösen érdeklődik a természettudományos tantárgyak iránt, kedveli a
            gondolkodtató feladatokat. A matematika és informatika tantárgyakból
            kiemelkedő teljesítményéért dicséretet érdemelt. Tagja volt a Bolyai Matematika
            Csapatversenyen területi VI. helyezést elért csapatnak.
            Kiemelkedő iskolai teljesítménye mellett Hip-hoppot is táncol.
            Osztályával résztvevője volt a Károlyi fesztiválnak, kórustag.

            Az idei tanévben az 5. évfolyam számára egy többfordulós történelem versenyt
            hirdetünk meg, melynek feladatlapjai az éves tananyagra és az ezzel kapcsolatos
            érdekességekre épültek. Kutatómunkát, könyvtár-és internethasználatot igényelt
            megoldásuk.
            Az évfolyamon Keszte Panna 5. c osztályos tanuló érte el a legtöbb pontot.
            Beadott feladatlapjait a precizitás, a tananyag pontos ismerete jellemzi.
            Kimagasló feladatmegoldásáért könyvjutalomban részesül.


6. évfolyam:

6.a osztály osztályfőnökük: Lakosa Gyula

7 tanuló kapott összesen 13 tantárgyi dicséret.
A tanév során 70 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Benkő Alexandra, Csontos Boglárka, és Fekete Dorottya

            Alexandra kiemelkedő tanulmányi munkája mellett a tanulmányi versenyeket is
            szorgalmasan látogatta, legyen az iskolai vagy kerületi verseny.
            Lelkiismeretesen képviselte osztályát az iskolai diákönkormányzatban,
            pontos információkkal segítette tájékozódásukat.

            Ebben a tanévben Boglárka tanulmányi munkája is kiemelkedő.
            Sok elfoglaltsága mellett, emlékezetes szerepléssel járult hozzá osztálya
            sikeréhez, a Károlyi Fesztiválon.

            Dorottya évek óta tartja vezető helyét a legjobb tanulók között.
            Az osztály csendes, de határozott véleménnyel rendelkező DÖK képviselője.
            A közösségi munkában mindig lehetett rá számítani.


6.b osztály osztályfőnökük: Szentiványi - Szeles Beáta

14 tanuló kapott összesen 26 tantárgyi dicséret.
A tanév során 51 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Ipacs Donát és Tatai Tamás

            Donát felnőtteket megszégyenítő, tevékeny életet vezet. Sportol, zenél,
            örömteli perceket tölt családjával. Oszlopos tagja az osztályközösségnek, és
            mindezek mellett a tanulást sem vette félvállról. Bizonyítványa kitűnő lett,
            négy tantárgyból kiemelkedő eredményeiért dicséret kapott.

            Tamás kedves személyiség, meghatározó tagja az osztályának. Remek sportoló
            és a bizonyítványára is büszke lehet. Jelleme és szerény, barátságos lénye
            példaértékű.
            Már többször találkoztunk, hiszen sporteredményei révén több ízben
            részesíthettem igazgatói dicséretben.


6.c osztály osztályfőnökük: Gut Mihály

15 tanuló kapott összesen 36 tantárgyi dicséret.Ezzel ők az évfolyam legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.
A tanév során 88 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Perosa Renáta és Sárkány Dénes

            Renáta, kitűnő tanulmányi eredményével évek óta az osztály legjobb tanulója.
            Az iskolai és kerületi versenyeken eredményesen vesz részt.
            Az osztályban meghatározó személyiség. Szerénysége, önzetlen segítőkészsége
            példa lehet minden tanuló számára.

            Dénes az osztály egyik legjobb tanulója. Nagy szorgalommal és akaraterővel
            jutott el a kitűnő eredményig. Csendes, udvarias tanuló. Osztálytársai és tanárai
            mindig számíthatnak segítségére.
            Szorgalma és magatartása a társai számára példaértékű.


7. évfolyam:

7.a osztály osztályfőnökük: Boér Boglárka

11 tanuló kapott összesen 17 tantárgyi dicséret.
A tanév során 77 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Tóth Zsófia

            Zsófi az osztály legjobb tanulója, akit alaposság, megbízhatóság és példás
            szorgalom jellemez. A hatodik osztályos valamint a félévi eredményeihez
            képest is javított és jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhet.
            Négy tantárgyból olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott,hogy dicsérettel
            zárta az évet. A Károlyi pályázatokon több tantárgyból is sikeresen
            megmérette magát. Részt vett országos angol OÁTV illetve levelezőversenyen is.
            Számos szaktanári és osztályfőnöki dicséretben részesült.
            Az osztályközösséget érintő ügyekben osztályfőnöke mindig számíthat rá.


7.b osztály osztályfőnökük: Nargang Lajos

10 tanuló kapott összesen 23 tantárgyi dicséret.
A tanév során 65 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Bognár Borbála, Szigeti Panka és Mórocz Gergő

            Bori szerény, csöndes személységével tiszteletet vívott ki az osztályon belül.
            Szorgalmas, kötelességtudó hozzáállásával például szolgált a többiek számára.
            Iskolai rendezvényeken aktívan szerepel, versenyeken szívesen vesz részt!
            Minden tanévben sikerült jeles tanulmányi eredményt felmutatnia.

            Panka minden tanévben az osztály legszorgalmasabb és legeredményesebb
            diákja.
            Példamutató magaviselete központi szereplővé emelte a közösségen belül.
            Betegségéből fakadó mulasztásait szorgalmasan pótolta, év végi eredményét ez
            nem befolyásolta!
            Iskolai rendezvényeken aktívan szerepel, versenyeken szívesen vesz részt!

            Gergő tanulmányi eredményei és a feladatokhoz való példamutató hozzáállása
            miatt az egyik biztos pont az osztályközösségen belül. Kitűnő bizonyítványával,
            két tantárgyi dicsérettel az idei tanévben is bizonyította ezt.
            Az osztály közös, szabadidős programjainak fő szervezője.
            Magatartása a többi diák számára is mércéül szolgálhat!


7.c osztály osztályfőnökük: Sárkány Anna

14 tanuló kapott összesen 36 tantárgyi dicséret.Ezzel ők az évfolyam legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.
A tanév során 49 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Tüske Fruzsina és Tüske Annamária

            Fruzsi az egész tanév során minden területen kiválóan teljesített.
            Tanulmányi munkáját nyolc tantárgyi dicséret is fémjelzi.
            Részt vett iskolánk művészeti és sportéletében egyaránt.
            Emellett idén is sikerült Károlyi-pályázatot nyernie.
            Vagány, szókimondó tagja a 7.c osztálynak.

            Annamari kitartása, szorgalma ismét meghozta gyümölcsét.
            Kitűnő bizonyítványt vihet haza, öt tantárgyi dicsérettel.
            A tanulás mellett szerencsére van ideje zenélni, kosárlabdázni is.
            E képességeit iskolánk javára is kamatoztatta.


8. évfolyam:

    Venczel Viktória 8.a

        Viki kedvenc tantárgyai: a fizika, a matematika és a testnevelés.
        Német nyelvből eredményesen vett részt versenyeken.
        Évről évre résztvevője volt a Károlyi fesztiválnak, irodalmi műsoroknak,
        ahol többségében főszerepet alakított vagy műsorvezető volt és a darabok
        koreografálásában is nagy szerepet vállalt.
        Kiemelkedő iskolai teljesítménye mellett évek óta táncol és balettezik.
        Tehetsége és szorgalma hazai és nemzetközi versenyekre juttatja el.


    Vasvári Áron 8.b

        Áron tanulmányi eredménye ebben az évben is jeles, magatartása példamutató.
        Az idén különösen sok tanulmányi versenyen vett részt, ahol eredményesen
        szerepelt.
        UMSZKI versenyen kémia tantárgyból II. helyezést biológia és földrajz tantárgyból
        I. helyezést ért el.
        A Teleki Pál földrajzverseny kerületi fordulóján I. helyezett a budapesti fordulón
        II. helyezett lett.


    Varga Boglárka 8.b

        Bogi mindig jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet. Négy éve az énekkar
        lelkes tagja így állandó szereplője volt az iskolai ünnepélyeknek, műsoroknak.
        Közösségi munkát is szívesen vállalt.


    Király Rita 8.b

        Rita két éve jött iskolánkba. Kedves személyiségével hamar beilleszkedett az
        osztályközösségbe. Versenyszerűen úszik, emiatt sokat hiányzik, ennek ellenére
        bizonyítványa mindig jeles. Szorgalma és magatartása példamutató. Rita a tanévzárón is
        versenyen vett részt, ezért nem lehetett ott velünk.


Egyenletesen jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért jutalomkönyvben részesül:


    Bacsa Bence 8.a

        Bence az osztály egyik legcsendesebb tanulója, ugyanakkor több területen is
        megmutatta már tehetségét. A kerületi német versenyen dobogós helyezettje.
        Osztálytársával együtt az osztály búcsúfilmjének kivitelezője.


    Földházi Réka 8.a

        Réka rajong a természettudományos tantárgyakért.
        Az idei évben számtalan matematika-és kémiaversenyre nevezett.
        Az UMSZKI versenyen matematika tantárgyból III.,
         kémia tantárgyból II. helyezést ért el.
        A kerületi matematika verseny III. helyezettje. Elsők között végzett a kerületi
        kémia versenyen, majd a budapesti fordulón 20. helyezést ért el.
        Közgazdász szeretne lenni, kívánjuk, hogy elképzelése valóra váljon.


    Nagy Dóra 8.c

        Dóra a 8. c osztály egyik legeredményesebb tanulója. Jó közösségi ember szívesen
        vesz részt az iskola és az osztály életében, fontos rendezvényein. Számos alkalommal
        nyerte el az osztályon belül a legjobb tanulónak járó vándor kabalát. Jövőre Károlyis
        középiskolásként tovább erősíti a gimnázium csapatát.


    Simon Bence 8.a

        Bence remek természet. Figyelmes, segítőkész. Kedvenc tantárgyai a történelem
        és az angol. Néha még tanársegédként is be-besegített az órákon. Tudását, érdeklődését
        az Újpesti helytörténeti vetélkedőn 1. hellyel jutalmazták.


Egyenletesen jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért és kimagasló sporttevékenységért jutalomkönyvben részesül:


    Farkas Zsófia 8.a

        Zsófi kedves személyiségével harmóniát teremtett az osztályközösségben.
        Magatartása, szorgalma példaértékű.
        Iskolai és kerületi sport versenyek és műveltségi vetélkedők résztvevője,
        díjazottja és nyertese.
        Az idei évben az Újpesti Helytörténeti vetélkedőn tudásával, a kerületi
        korcsolya és röplabdaversenyen ügyességével vitte sikerre csapatát.


    Schmelzer Dóra 8.b

        Dóri bizonyítványa mindig jó, magatartása példamutató.
        Kiskora óta kosárlabdázik. Az elmúlt négy évben minden kerületi
        sportversenyen számíthattunk rá, lelkesen és eredményesen képviselte
        az iskolát.
        A következő négy évben is Károlyis diákunk lesz.


    Szabó Zsolt 8.c

        A 8. c osztály másik legeredményesebb tanulója. Számos alkalommal
        nyerte el osztályán belül a legjobb tanulónak járó vándor kabalát.
        Magatartásával és sport szeretetével tűnik ki a többiek közül.
        Tudására mindig számítani lehetett.
        Jövőre, Károlyis középiskolásként, tovább erősíti a gimnázium csapatát.