9.a osztály az osztályfőnökük: Kerekesné Pálmai Ágota

8 tanuló kapott összesen 17 tantárgyi dicséret. Ezzel ők az évfolyam legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.
A tanév során 96 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Demeter Dorina

            Az egész éven át tartó komoly munka meghozta az eredményét,
            nem pusztán jeles, hanem öt tantárgyból kitűnő minősítéssel fejezte be
            kilencedikes tanulmányait. Kitartása és szorgalma példaértékű.
            A tanuláson kívül még arra is volt ideje, hogy táncot tanítson
            osztálytársainak a gólyabálra. A kerületi német szavalóversenyen
            elért első helyezéssel öregbítette iskolánk hírnevét.
            Osztálytársai büszkék Rá, együtt örülnek vele sikereinek.

        Horváth Orsolya

            Orsi sikeres csapatépítő. Nagyon nagy szerepe van abban, hogy a
            9.a osztály egységes osztályközösséggé formálódott.
            Jó ötletei, szerepvállalásai, jó humora mind hozzásegített a közösség
            kialakulásához.
            Komolyan sportol és szép eredményeket ér el a Kendo versenyeken.

        Berta Márton

            Marci a korábbi évekhez hasonlóan a kilencedik tanévben is kiemelkedő
            tanulmányi eredményt értél el, átlaga 4,93. A háromfordulós földrajz
            versenyen országos 27. helyezést ért el. Példaértékű, ahogy segít
            osztálytársainak a tananyag elsajátításában, és törekvése a pozitív
            maximalizmusra. Kívánjuk, hogy ezzel a hozzáállással és kitartással
            a jövőben is jelentős eredményeket vívjál ki magadnak.

        Juhász Kata

            Kata meghatározó tagja az osztályközösségnek. Tanulás mellett
            a tánc az élete. Idén júniusban, Horvátországban tánccsoportjával
            hatodik helyezést értetek el világversenyen.
            Ebben a tanévben nagyon sokat betegeskedett, mégis talpra tudott állni.
            Szorgalmával, kitartásával az elsők közé – dobogós harmadik helyre –
            küzdötted fel magát az osztály tanulmányi ranglétráján.
            Gratulálunk nagyon jó tanulmányi eredményedhez, amely 4,79 és a sok
            ötös osztályzathoz, melyekből kettő/három kitűnő minősítésű.

        Kamaridisz Kiárá

            Kiárá, az osztály negyedik legjobb tanulmányi eredményét érte el
            4,57 átlaggal, négy tantárgyi dicsérettel. Az osztály meghatározó tagja.
            Nincs olyan program, amelyben ne venne részt, nincs olyan feladat,
            amire önként ne jelentkezne. Hatalmas igazságérzettel rendelkezik,
            amikor szükséges kiáll osztálytársai és tanárai mellett.
            Társai szívesen hallgatnak Rá. Reméljük, hogy az a lendület, amely
            belőled árad a további években is segíteni fog céljaid elérésében és az
            osztályközösség további formálásában.


9.b osztály az osztályfőnökük: Takács Judit

7 tanuló kapott összesen 8 tantárgyi dicséret.
A tanév során 49 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Molnár Sára

            SÁRA arra mutat példát, hogy hogyan lehet a sportot és tanulást úgy
            összeegyeztetni, hogy mindkét területen sikeres legyen valaki.
            Szorgalmával, kitartásával pozitívan tudja motiválni osztálytársait is.
            Igényes és érdeklődő, aki szeret részt venni az osztály életében, és
            várja tanulmányi kihívásokat.

        Nagy Richárd

            RICSI a tanév folyamán mindvégig lelkesen és aktívan kivette részét a
            diákönkormányzat munkájában. Segítette az iskolai papírgyűjtés
            lebonyolítását, számos rendezvénynél közreműködött, de részt vett a
            felvételi vizsgák lebonyolításában is. Személye meghatározó az
            iskola diákéletében.
            Károlyi pályázatával fizika tantárgyból II. helyezést ért el.


10.a osztály az osztályfőnökük: Gombos Tünde

7 tanuló kapott összesen 11 tantárgyi dicséret.
A tanév során 71 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Hajba Bianka

            Bianka szorgalmával és sokoldalú tevékenységével tűnik ki társai közül.
            Indult földrajzversenyen, tagja volt az I. helyezést elért történelemverseny
            csapatának, jutalmul 12 napot tölthet csapattársaival Lengyelországban.
            Jeles tanulmányi eredményéhez gratulálok.

        Horváth Patrícia

            Patrícia kitartó szorgalommal, fáradhatatlanul készül az általa választott
            pályára. Nem jelent számára gondot kiváló teljesítményt nyújtani akár a humán,
            akár a reál tantárgyak terén.
            Emellett marad ideje szenvedélyének, a balettnak hódolni.

        Kőhalmi Luca

            Luca az osztály és a diákönkormányzat egyik mozgatórugója. Nincs program,
            ahol ne lenne résztvevő vagy szervező.
            A Lengyelországba utazó csapat másik tagja.
            Sikert ért el társaival a Shakespeare versenyen.
            Emellett maradt ideje a tanulásra is, szép eredményt ért el ebben a tanévben is.

        Szauer Dóra

            Dóra csendes egyéniségéhez hihetetlen szorgalom párosul. Kitartóan gyakorol
            és kérdez mindaddig, amíg el nem éri a legjobb eredményt. Már most kialakult
            elképzelése van a jövővel kapcsolatban,tudatosan készül tervei megvalósítására.


10.b osztály az osztályfőnökük: Kallai Klára

7 tanuló kapott összesen 8 tantárgyi dicséret. Ezzel ők az évfolyam legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.
A tanév során 35 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Bornemisza Lídia

            Lídia az osztály legjobb tanulója.A biológia és a kémia tantárgyak elkötelezettje.
            Rendkívül szorgalmasan készül az órákra, és szívesen segít osztálytársainak a
            tanagyag megértésében. Szerénysége, kedvessége és példamutató magatartása
            emeli őt az első helyre. Örömmel vesz részt az osztályprogramokon, a sikerekhez
            nagymértékben hozzájárul. Megbízható, akire mindig, mindenben számíthatunk.
            Károlyi pályázatával kémia tantárgyból II. helyezést ért el.

        Toldi Ákos

            Ákos az osztály második legjobb tanulója. Ő a matematikát, a fizikát és az
            informatikát szereti elsősorban. Informatikából az Országos Logo Versenyen
            25. helyezést ért el, ami igen figyelemreméltó teljesítmény. Csendes, szerény,
             példamutató személyisége révén ő a jobb keze és elsőszámú segítsége
            osztálytársának, Szász Péternek. Ákos kiválóan klarinétozik, az Újpesti
            Zeneiskola zenekarának tagja már 6. éve. Rendkívül megbízható, tisztességes
            tanuló, akire sok mindenben számíthatunk.

        Gyetvai Zsófia

            Zsófia kiváló képességű tanuló. Több tudományág is érdekli. Ezek közül a
            biológia a kedvenc tantárgya. Rendkívül jól rajzol, szereti a művészeteket is.
            Színes, sokoldalú egyénisége révén az osztály egyik legjobb tanulója lett.
            Mindenki szereti őt, hiszen sok területen igen tájékozott, széleskörű
            ismeretekkel rendelkezik. Szívesen segít osztálytársainak, és az
            osztályprogramok hűséges résztvevője.


11.a osztály az osztályfőnökük: Katona András

8 tanuló kapott összesen 13 tantárgyi dicséret. Ők érték el a tagozaton a legjobb tanulmányi átlagot.
A tanév során 24 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Nagy Nikolett

            Kiemelkedő tanulmányi eredményéért.


11.b osztály az osztályfőnökük: Antos Gábor

3 tanuló kapott összesen 6 tantárgyi dicséret.
A tanév során 56 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

    Az osztályból jutalomkönyvet kap:

        Szabó Viktória

            Vica kiemelkedő eredményeket ér el a futball és a kézilabda területén, amelyet
            az is alátámaszt, hogy az iskola felterjesztette Újpest Kiváló Sportolója címre is.
            Emellett tanulmányi eredménye is kiemelkedő, hiszen 4,5 –ös átlagot ért el.
            Ezt jelentős részben példamutató szorgalmának köszönheti. Jó példa erre az,
            hogy amikor visszatér egy - -egy hosszabb edzőtábor után az iskolába, akkor
            tanáraihoz azzal a kérdéssel fordul, hogy mikor írhatom meg az elmaradt
            dolgozatot?

        Zsiros Bernadett

            Detti az osztály második legeredményesebb tanulója, átlaga 4,8.
            Tudásával az idegen nyelvekből és matematikából emelkedik ki.
            Angol nyelvből idén középfokú nyelvvizsgát szerzett.

        Tóth Brigitta

            Brigi az év folyamán sok problémával küzdött, de a tanév végére sikerült neki
            a legnehezebb dolog: legyőznie önmagát.
            Remélem, hogy ez a könyv is hozzájárul a jövőben felmerülő akadályok
            sikeres leküzdéséhez.


12. évfolyam:

    Olajos Anita 12.a

        Anita 4 éven keresztül segítette osztályfőnökét és az osztályt közösségi munkájával.
        Véleménye, értékítélete irányadó volt.
        Példamutató szorgalmával, tisztelettudó magatartásával, céltudatosságával
        kiemelkedett osztálytársai közül.
        Kitűnő tanulmányi eredményt ért el a 12. év végén, amely példaként állhat minden
        diák előtt.
        Kívánunk neki sikeres felvételit.


    Gali Enikő 12.a

        Enikő az osztály egyik vezéregyénisége, összetartotta az osztályt, mindig lehetett rá
        számítani az osztályprogramok szervezésében. Határozott magatartásának
        köszönhetően az osztály minden szervezési feladatát megoldotta.
        Már a nyárra is szervezett egy osztálykirándulást.
        Enikő rendszeresen sportol, 5 éves kora óta karatézik, rengeteg bajnoki címmel
        dicsekedhet, legjobb eredménye egy második hely az Európa Bajnokságon.
        Emellett a tanulást sem hanyagolta el, többek között az angol nyelvvizsgát is
        megszerezte.
        Ilyen tudatos, irányító személyiségre szüksége van a pedagógus társadalomnak.
        Reméljük, pár év múlva már kollégaként üdvözölhetjük.


    Nyuka Noémi 12.b

        A gimnáziumi négy év során folyamatosan kitartó és eredményes tanulásával
        hívta fel osztálytársai és az osztályban tanító tanárai figyelmét.
        A tanítási órákon mindig aktívan vett részt, lehetett rá számítani a feladatok
        megoldásában. Érettségi előtt pár nappal is úgy gondoltuk, hogy egyáltalán
        nem kell izgulnia a jó eredmények, százalékok miatt.
        A sport területén is megmutatta tehetségét. Elmondható, hogy igazi
        csapatjátékos. Kitartása a sportban is megmutatkozott. Biztosan lehetett
        rá számítani az iskolai csapatban.
        Kívánok Neki sok sikert az eljövendő vizsgáihoz!


    Albert Mercedesz 12.b

        Szinte minden pillanatban háborgó, ellenzéki hangod mellett sokat tettél az
        osztályközösségért. Szervezted a programjainkat, vágtad a filmünket,
        összefogtad a kis közösségünket. Nem csak osztályszinten, hanem az iskola
        DÖK-ben is voltak feladataid, amelyet nagy lelkesedéssel végeztél.
        Felejthetetlen élményt jelentettek Halloween napi jelmezeid, és nem utolsó
        sorban a bolond ballagáson a zombi maszkod.
        Történelem tantárgyból kiválóan teljesítettél, remélem ez az érettségin is
        így lesz majd.
        Kívánok neked sikerekben gazdag jövőt a nagybetűs életben is!


    Dán Vanda 12.b

        Nagy örömömre szolgál, hogy könyvet adhattam át Vandának, aki az évek
        során egyre komolyabban vette tanulmányait. Ez jegyeinek javulásában is
        megmutatkozott, így az idei tanévben a 12.b osztályban ő érte el a legjobb
        tanulmányi átlagot.
        Csendes személyiség, példamutató magatartása, szorgalma követni való
        példa volt az osztályközös tagjai előtt.
        Társainak mindig szívesen segített, nem csak velük találta meg a közös
        hangot, hanem tanáraival is tisztelettudóan viselkedett.
        A rá bízott feladatokat mindig maradéktalanul és pontosan hajtotta végre,
        aktív tagja volt a közösségnek.
        Kívánom, hogy terveit meg tudja valósítani és sikeres felvételi vizsgát tegyen!Oklevelet vehetnek át

    Tranh Thi Ngoc Ha 12.a osztályos tanuló
        jeles tanulmányi eredményéért

    Tőkés Adrienn 12a osztályos tanuló
        4,5 feletti tanulmányi eredményéért

    Gődér Rebeka 12a osztályos tanuló
        4,5 feletti tanulmányi eredményéért

    Ruszki Bálint 12.b osztályos tanuló
        az informatika területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért