Évfolyamonként: 3 osztály

Létszám: Kb.: 300 fő

Átlagos osztálylétszám: 27 fő

A képzés szakaszai:

alapozó szakasz 5-6. évfolyam
fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam


Specialitások

Idegen nyelv: angol, német (heti 3 óra)


Csoportbontások:

idegen nyelv (3.-8. évfolyam)

informatika (5.-8. évfolyam)

magyar (5.6. évfolyam)

matematika (7.8. évfolyam)

technika (5.-8. évfolyam)


Szakkörök:

Énekkar
Játszuk el
Természet ABC-je
Alkossunk együtt
Gitár
2. idegen nyelv

Iskolai Sport Kör :

röplabda
kosárlabda
kézilabda
foci

labdajáték

szertorna

tollaslabda

floorball 

Napközis foglalkozás: 5.-6. évfolyamon (hétfőtől péntekig)

tantárgyi konzultációk

Gyógytestnevelés


Az iskola névadójához kötődő rendezvények

- Károlyi Napok
- Károlyi Fesztivál

A tanulmányokkal összefüggő hagyományok:

- Erdei iskola
- múzeumi órák
- városismeretei séták
- Károlyi pályázat
- A „Víz napjától a Föld napjáig” tartó természet- és környezetvédelmi rendezvénysorozat
- Iskolai és kerületi tanulmányi versenyek

A tanulói teljesítmények mérési-ellenőrzési rendszere

-Diagnosztikus mérések
-Formatív mérések
-Szummatív mérések


A Károlyi István vándorserleg (elismeréseink között kiemelt helyet foglal el)

Egyéni
legjobb tanuló
legjobb sportoló
művészeti tevékenységért
közösségi munkáért

Közösségi
legjobb közösség
legsportosabb közösség

Diákönkormányzat rendezvényei:

- Suli-bulik: Mikulás- és farsangi buli
- Folyamatos sport versenyek, „kihívás napja” eseményei
- Papírgyűjtési akciók
- Diákparlament ülései, diákpolgármester-választás eseményei
- Diákügyelet


Az intézmény, mint szolgáltó:
Iskolai könyvtár
Ékeztetés


Bejutás alapja

Személyes beszélgetés
jelentkező tanuló személyisége
érdeklődési kör
a család és az iskola egymás iránti elvárásainak egyezése
az utolsó két félév eredménye