Az alábbiakban a 2009/2010. tanév Károlyi Pályzatának alsó tagozatos I. díjasait soroljuk elő. A díjazottak nagy száma annak köszönhető, hogy a pályázatokat évfolyamonként díjaztuk, illetve hogy több megosztott első helyet adtunk ki!


Irodalmi pályázatok

    Vers kategória

        Toldi Bálint, 2. c

            Bálint három verset adott be a pályázatra. Ezekben a természetes beszélt nyelv eszközeit
            használja. Ösztönösen megérzett tömörítései eredeti, egyéni hangvételt kölcsönöznek minden
            versének.


        Bekő Bodza, 3. a

            Bodza Magányos vándor című alkotására jellemző a logikusan végigvitt gondolatmenet, az
            ügyes rím- és ritmuskezelés.


        Venczel Viktória, 4. a

            Szépen, következetesen felépített versszerkezet jellemzi Viki írói technikáját.
            Verse hangulatos képek sora.


        Cseke Lilla, 4. b

            Furcsaság című alkotása igazi, versszerűen sűrített képek sora. Írói technikáját szabadon kezelt,
            ötletes nyelvi megoldások jellemzik.


        Nagy Dóra, 4. c

            Két verssel pályázott. Címük: Nyár és A szegény nagyanyó. Dóri néhány nagyon jól eltalált
            mondatritmusán felül igen fantáziadús képeket alkot verseiben, melyekben a valóság és
            a képzelet játékosan váltják egymást.


    Meseíró kategória

        Maróti Zsaklin, 1. b

            Zsaklin saját kézzel írta, rajzolta és szerkesztette kis mesekönyvét, melynek címe: Lilla kalandja.
            Igazi gyerekalkotás, életkorához képest igényes hozzáállásról tanúskodik.


        Perosa Renáta, 2. c

            A Dörmi és az elveszett asztal című mese úgy nevezett keretes mese, melyben Renáta Dörmi
            mackó álmát írta meg ötletesen, fantáziadúsan. Meséjét párbeszédekkel tarkította,
            saját rajzával illusztrálta.


        Fekete Dorottya, 2. a

            Dorottya meséje hagyományos népmesei motívumokkal átszőtt alkotás. Életkorának megfelelő
            szókincsét ügyesen használja a mondatfűzésekben.


        Kertész Boglárka, 2. a

            Bogi az időutazásról írt mesét. Munkájának érdekessége, hogy úgymond kiszól a szövegből
            az olvasóhoz. Ettől igen személyes lesz a hangvétele.


        Bálint Virág, 2. c – különdíj

            Virág nem titkoltan édesanyja segítségével dolgozott, de három témában is alkotott mesét,
            melyeket saját maga illusztrált. Minden meséje színvonalas, ötletes, igényes.


        Mutlak Jázmin, 3. c

            Jázmin pályamunkáját jó érzés kézbe venni, lapozgatni. Már a borítója is a mese elolvasására
            csábít. Saját kézzel írt, jól szerkesztett meséjében egy középkori esemény részesei lehetünk.


        Exner Rafaella, 4. a

            Rafi hosszabb, szövevényesebb mesefűzésre vállalkozott, melyben a szöveget kiemelkedően
            színes megfogalmazású leíró részekkel gazdagította.


        Drexler Márton, 4. b

            Marci izgalmas, a sci-fi-re emlékeztető meséje két részből áll. Az első részből kiderül, hogy
            időboltot nyitott. De nem volt minden zökkenőmentes, és ennek következtében váratlan
            időutazásnak lehetünk tanúi: bepillanthatunk 2030-ban a Károlyiba, ahol osztálytársa jelenik meg
            tanárként; sőt későbbi saját magával is találkozik


    Fogalmazás kategória

        Pap Dániel, 1. b

            Dani anyukája segítségével saját élményét fogalmazta meg. Megtudhatjuk írásából, hogy egyik
            első iskolai sikere a környezetismereti verseny megnyerése volt.


        Bálint Virág, 2. c

            Virág a tavalyi kétbodonyi osztálytáborban szerzett élményeit idézi vissza fogalmazásában.
            A kivitelezésben ugyan érződik felnőtt segítség, de Virág gazdag szókincse már ismert előttünk.


        Antal Dániel, 3. a

            Igazi gyerekmunka, melyben Dani szintén a kétbodonyi táborban szerzett élményeit tárja elénk.
            Munkáját az ott készült fotókkal egészítette ki.


        Szfárli Nóra, 4. a

            Nóri élménybeszámolója az osztály sikeres karácsonyi fellépését idézi vissza. Megfogalmazása
            tanúsítja,mennyire azonosult ő maga is az előadás hangulatával.Mondatfűzései nyelvileg
            pontosak, gondolatai követhetők.Környezetismereti pályázatok


    Egy hazai nemzeti park bemutatása kategória

        Ipacs Donát, 2. b

            Donát saját élmény alapján választotta a Bükki Nemzeti Park bemutatását. Saját kézzel írt,
            rajzolt és ragasztott albuma igen informatív és esztétikus munka. Öröm kézbe venni.


        Mutlak Jázmin, 3. c

            Jázmin egy könyvélménye miatt választotta a Bükki Nemzeti Park bemutatását.
            Kézzel írt, pontos, áttekinthető, jól szerkesztett pályamunkájából megismerhetjük a
            nemzeti park földrajzát, növény- és állatvilágát.


        Mentő Anna, 4. c

            Anna a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot mutatja be. Na de hogyan! Egy komplex csomagot állított
            össze, amely így, ahogy van, akár ajándéknak is megfelelne kisebb-nagyobb gyerekeknek
            egyaránt. Élvezetes olvasmány és még élvezetesebb játéklehetőség egyszerre. Mindkét része
            rendkívül igényes formailag és tartalmilag is.


        Iszlai Norbert, 4. c – különdíj

            Norbi a Duna-Dráva Nemzeti Parkot választotta bemutatásra. Mindezt játék formában tette.
            Kártyalapok szöveggel, fotóval, saját rajzzal, melyekkel többféle szabály szerint is játszhatunk.


    A HuMuSzHáz bemutatása kategória

        Matányi Marianna, 4. c

            Nagyon részletes, érezhetően élményből született, saját kézzel írott alkotás, melyet az ott készült
            fotókkal illusztrált.


        Matányi Rita, 2. c

            Rita munkája egyszerűbb felépítésű, de mégis tükrözi azt, hogy nővérétől függetlenül,
            saját élmény alapján dolgozott.


        Perneczky Mátyás, 4. a

            Matyi pályamunkája nem élményeiből született, hanem kifejezetten ismeretterjesztő, tárgyszerű
            bemutatás. Munkáját képekkel illusztrálta.


    Puzzle kategória

            Az 1. és a 2. osztályosok kirakójátékot készítettek a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan.
            Témáik tehát az állatok, növények, évszakok voltak. Nagyon sok pályamunka érkezett, és
            mindegyikkel valóban játszani is lehet. Az elkészült munkák közül a legkiemelkedőbbek
            részesülnek 1. díjban. Akik a díjazott művek elkészítésében részt vettek, a következők:

        Kis Virág, Pap Dániel, Fedorov Eszter – 1. b;
        Holányi Emilia, 1. c;
        Bálint Virág, 2. c.Informatika pályázatok

    Számítógéppel készített kategória

        Kása Viktor, 3.c: „M@darabka”

            Viktor „M@darabka” mozaikján egy szép madár bújik meg egy fa lombjai között.
            A képet alkotó mozaikokat Viktor nagy gonddal, egyesével rajzolta meg.


        Kása Kata, 4.c: „Pill@ngo”

            Kata egyedileg rajzolt darabokból állította össze pillangót ábrázoló mozaikképét.Rajzpályázatok

    Képkiegészítés kategória

        Molnár Zsófia, 1. b
        Pruzsinszki Szulita, 2. c
        Kele Nóra, 3. b
        Tajnafői Lilla, 4. c


    Illusztráció kategória

        Kis Virág, 1. b
        Perosa Renáta, 2. c
        Ács Attila, 3. c
        Gyetvai Dorottya, 4. c
        Drapkó Noémi, 4. c


    Nyomtatás kategória

        Exner Rómeó, 1. c
        Havan Roland, 4. c – különdíj