A szóbeli vizsgán a tétel címében megjelölt téma kifejtését és a kitűzött feladat megoldását várják el a vizsgázóktól.

A tétel címében megjelölt témát logikusan, arányosan felépített, szabad előadásban, önállóan kell kifejteni.

Ehhez a felkészülési idő alatt célszerű vázlatot készíteni.


megtervezni  a címben megjelölt témakör(ök)höz tartozó ismeretanyag rövid áttekintését,

kidolgozni azokat a részeket, amelyeket részletesen kifejtesz,

megoldani  a feladatot.


A vizsgázó a vázlatát felelete közben használhatja.


A feleletben feltétlenül szerepelniük kell az alábbi részleteknek:

• egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti definíció pontos kimondása;

• egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondása és bizonyítása;

• a kitűzött feladat megoldása;

• a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalmazása (több alkalmazás felsorolása, vagy egy részletesebb kifejtése).

Ha a tételhez tartozó kitűzött feladat bizonyítást igényel, akkor ennek a megoldása nem helyettesíti a témakörhöz tartozó tétel kimondását és bizonyítását.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz

A tételsorban szereplő feladatokhoz kapcsolódó összefüggéseket tartalmazó, a tételcímekkel együtt nyilvánosságra hozott képlettár;

Szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép;

 

A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelenül indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.

 

Értékelés:

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35. Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik.

Az értékelési szempontok:


 
A felelet tartalmi összetétele, felépítésének szerkezete 10 pont


A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása 2 pont


A feleletben szereplő, a témához illő tétel helyes kimondása és bizonyítása 6 pont


A kitűzött feladat helyes megoldása 8 pont


Ha a felelő a feladatot csak a vizsgáztató segítségével tudja elkezdeni, akkor maximum 5 pont adható.


Alkalmazások ismertetése 4 pont


Egy odaillő alkalmazás megemlítése 1 pont,


ennek részletezése, vagy további 2-3 lényegesen eltérő alkalmazás említése további 3 pont.


Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség 5 pont
A szóbeli vizsgán a tétel címében megjelölt téma kifejtését és a kitűzött feladat megoldását várják el a vizsgázóktól.

A tétel címében megjelölt témát logikusan, arányosan felépített, szabad előadásban, önállóan kell kifejteni.

Ehhez a felkészülési idő alatt célszerű vázlatot készíteni.megtervezni  a címben megjelölt témakör(ök)höz tartozó ismeretanyag rövid áttekintését,

kidolgozni azokat a részeket, amelyeket részletesen kifejtesz,

megoldani  a feladatot.A vizsgázó a vázlatát felelete közben használhatja.


A feleletben feltétlenül szerepelniük kell az alábbi részleteknek:

• egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti definíció pontos kimondása;

• egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondása és bizonyítása;

• a kitűzött feladat megoldása;

• a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalmazása (több alkalmazás felsorolása, vagy egy részletesebb kifejtése).

Ha a tételhez tartozó kitűzött feladat bizonyítást igényel, akkor ennek a megoldása nem helyettesíti a témakörhöz tartozó tétel kimondását és bizonyítását.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz

A tételsorban szereplő feladatokhoz kapcsolódó összefüggéseket tartalmazó, a tételcímekkel együtt nyilvánosságra hozott képlettár;

Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép;

 

A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelenül indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.

 

Értékelés

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35. Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik.

Az értékelési szempontok:


 
A felelet tartalmi összetétele, felépítésének szerkezete 10 pont


A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása 2 pont


A feleletben szereplő, a témához illő tétel helyes kimondása és bizonyítása 6 pont


A kitűzött feladat helyes megoldása 8 pont


Ha a felelő a feladatot csak a vizsgáztató segítségével tudja elkezdeni, akkor maximum 5 pont adható.


Alkalmazások ismertetése 4 pont


Egy odaillő alkalmazás megemlítése 1 pont,


ennek részletezése, vagy további 2-3 lényegesen eltérő alkalmazás említése további 3 pont.


Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség 5 pont