„Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.”

(Lehoczky János)

Az erdei iskola olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy

  • az iskola tantervének integráns részét képezi;
  • a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete;
  • a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
  • az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi;
  • kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket.
  • Az erdei iskolának nem csak az oktatás a célja.
  • Attitűdformáló ereje akkor van igazán, ha a színhely sajátos atmoszféráját, miliőjét sem hagyjuk figyelmen kívül. Az erdei iskola izgalmas játékszín is egyben.

 

Képek megtekintése:

2017/2018. tanév

 

2016/2017. tanév

 

2015/2016. tanév

 

2014/2015. tanév


2013/2014. tanév


2012/2013. tanév


2011/2012. tanév


2010/2011. tanév


2009/2010. tanév