A szülők tájékoztatására a közzétételi lista tartalma:

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Továbbtanulási mutatók

6. Iskolánkban elért eredményeink

7. Középiskolánkban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

8. Szakkörök igénybevételének lehetőségei, mindennapos testedzés lehetősége:

9. Hétvégi házi feladat szabályai:

        A hétvégi házi feladat és a dolgozatírás szabályai elérhetőek a 4. mellékletben az iskola

        Pedagógiai Program

        /2020 augusztusában áttekintettük, frissítettük a dokumentumot./

 

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

11. Beíratkozásra meghatározott idő a fentartó által engedélyezett osztályok száma

12. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

13. Az iskola nyitvatarási rendje

14. Helyi értékelési szabályzat

15. Téritési díj kötelezettsége

 

Archívum