A szülők tájékoztatására a közzétételi lista tartalma:

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Továbbtanulási mutatók

6. Iskolánkban elért eredményeink

7. Középiskolánkban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

8. Szakkörök igénybevételének lehetőségei, mindennapos testedzés lehetősége:

9. Hétvégi házi feladat szabályai:

        A hétvégi házi feladat és a dolgozatírás szabályai elérhetőek a 4. mellékletben az iskola

        pedagógiai programjában. (III/7. fejezet, 80. oldal).
        A dokumentum tartalomjegyzékéből Ctrl + kattintás.

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

11. Beíratkozásra meghatározott idő:

             - Alsó tagozat