Címkézés

A KIG.HU oldalon megjelenő híreket, tájékoztatókat, azaz minden szöveges anyagot egységesen cikknek nevezünk. A cikkeket címkékkel látjuk el annak érdekében, hogy azokat ne csak a szövegben előforduló szavak alapján lehessen megtalálni, hanem témájuk vagy jellegük szerint is. A címkézés tehát azt jelenti, hogy a cikkeknek több különböző szempontból (pl. "Kinek szól?", "Milyen művészeti ággal kapcsolatos a tartalom?", "Ha versenyről szól, akkor meghirdetés-e, vagy eredmény-közlés" stb.) megjelöljük a "hovatartozását".

Ez több szempontból is hasznos: Egyrészt lehet, hogy a szövegben ragozott formában forulnak elő a releváns szavak, és ezért nehéz eltalálni, hogy a "fogadóóra", vagy a "fogadóórák", vagy "fogadóórái" szó keresése vezetne eredményre. A "szülői értekezlet, fogadóóra" címke viszont már a "fog" begépelésekor kiválasztható, így elkerülhető a további félreértés, eredménytelen keresés, mert a rendszer a tartalomtól függetlenül megjelenít minden olyan cikket, amely a megjelenésekor megkapta ezt a címkét. Másrészt a címkék használatával (és azonnali megjelenítésével) lehetővé tudjuk tenni, hogy a pontatlan helyesírású vagy rokon értelmű kifejezések esetén is "kitaláljuk", hogy a látogatók mit keresnek. (Pl. "fogadóóra" helyett "fogadó óra", "labdarúgás" helyett "foci".  Utóbbi funkció jelenleg fejlesztés alatt áll.)

A cikkek mappába sorolása is hasonló céllal történt, ám megfigyelhető volt, hogy a látogatók sokszor másmilyen gondolatmenet mentén, másmilyen szempont alapján keresik a cikkeket, és többször is nekiindulnak, hogy megtalálják a keresett információt. Így tehát a cikkek mappákba sorolását megszüntettük. 2015. előtti cikkeink megtalálhatók még a mappákban, de ezeket is folyamatosan címkézzük, ezért a címkék alapján való keresés egyre hatékonyabb lesz, és amikor már minden fontos régi információ is megtalálható a címkék alapján (és természetesen az újak is), akkor a mappák rendszerét végleg megszüntetjük.

Több címke kiválasztásával (pl. "eredmények" + "sor- és váltóverseny") a cikkek megfelelően válogatott listájához juthatunk.

Szöveges keresés

A címkék használata mellett (vagy helyett) természetesen a hagyományos szöveges keresés is lehetséges. Ha a fenti szürke gombot használjuk, akkor a begépelt szót a rendszer a cikkek címében és szövegében keresi. (A csatolt dokumentumok tartalmában nem!) A két funkció egyszerre is használható, az "eredmény" címke kiválasztása után egy tanuló nevének begépelése jó eséllyel a tanuló által az évek alatt elért versenyeredmények listájához vezet.

Hogyan érdemes keresni szövegesen?

Mindenkép EGYETLEN szót érdemes begépelni. Ha szókapcsolatot használunk (pl. "karácsonyi műsor"), könnyen elvéthetjük a keresett tartalmat, mert van esély rá, hogy ez a szókapcsolat nem pontosan így fordul elő a cikkben. A rendszer ilyen esetben ugyanis pontos egyezést keres, a szóközt is beleértve, idézőjelet használni nem kell. Néha célszerű lehet a szótő vagy a szó első részének keresése (pl. "karácsony"), mert ha a szórész eléggé speciáls, akkor azok a tartalmak fognak megjelenni, amelyeket valóban keresni akartunk.

 

Ha észrevétele, kérdése van a keresésről vagy a honlapról, azt a honlap(kukac)kig.hu címen várjuk.