Magyar irodalom

    Próza kategória

        Kerényi Levente 12.a

        Elfeledett íródeák c. novellája

 

            Levente novellájának hőse egy eltékozolt élet után szembesül mulasztásaival, magányával,

            hiábavalóságával.

            Az írás hangulata mesteri módon teremti meg a feszültséget, amit felold a szeretet.

            A novella hősének üzenete mindannyiunk számára az, hogy az élet nagy kérdései elől soha

            nem szabad elmenekülni.

 

 

    Vers kategória

        Bagoly Boglárka 10.b

        Szeretet c. verse

 

            Boglárka versének témája: a szeretet. Többféle nézőpontból közelíti meg tárgyát:

            kérdésekkel, váltakozó hosszúságú sorokkal fejezi ki érzéseit. A versszakokat felvetődő

            kételyeivel nyitja, majd ezeket azzal zárja le, hogy őszinte, aktív szeretetre buzdít mindannyiunkat.

 

        Szaktanáruk: Kallai Klára

 

 

Történelem

    11. évfolyam

        Stohl Rebeka 11.b.

 

            Rebeka a CHANEL világmárka születéséről és történetéről készített prezentációt.

            Munkájában hangsúlyt fektetett a márka kialakulására és a névadó Gabrielle Chanel éltére,

            küzdelmeire, sikereire. Munkáját számos kép egészíti ki, melyek a márka történetének

            kezdeteitől egészen napjaink divatbemutatóinak kifutójáig kalauzolnak minket.

 

        Szaktanára: Takács Judit

 

 

    10. évfolyam

        Németh Levente 10.b

 

            Levente a COCA-COLA világmárka térhódítását mutatta be egy igen látványos prezi formátumú

            pályaműben. A korabeli reklámokon és plakátokon kívül Levente kitért az üdítő ital összetevőire

            és a cég marketing stratégiájának jellemző vonásaira is, így tette teljessé számunkra prezentációt.

 

        Szaktanára: Takács Judit

 

 

            A jubileumi téma az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójához kapcsolódott.

            A kategóriában változatos megközelítések születtek. Néhányan a frontokra, mások a hátországra

            és a mindennapokra koncentráltak, volt ki, személyes emlékeket tárt fel.

 

        Zsíros Bernadett 12.b

 

            Bernadett prezentációjának segítségével a hátország és a háborús mindennapok kulisszái mögé

            pillanthattunk be. Nem csak a katonák szemszögét ismerhetjük meg, hanem a civil lakosságét is.

 

        Szaktanára: Antos Gábor

 

 

        Fedorov Péter 11.b

 

            Péter dolgozata, egy családi interjúra épül. Nagyapját kérdezte azokról az emlékekről,

            melyeket még az ő édesapja mesélt első világháborús katonaélményeiről, tapasztalatairól.

            Az interjú egy átlagember szemével vázolja az utókornak a háború éveit és körülményeit. 

 

        Szaktanára: Takács Judit