Biológia

    11. évfolyam

        Bornemisza Lídia 11.b

        Tudomány és társadalom 

 

            Lídia a pályázatában elsősorban az élelmiszerekről szóló törvény adalékanyagokra vonatkozó

            szabályozását veszi górcső alá. A közismerten E-számokkal jelzett vegyületek hatásairól alkotott

            vélemények, napjainkban is heves vitát váltanak ki. Lídia pályázatából megtudhatjuk, hogy nem ok

            nélkül.

            Az esztétikus és jól szerkesztett pályázat fő érdeme, hogy továbbgondolásra késztet mindenkit.

            Üzenete van: Még tudatosabb vásárlókká kell válnunk!

 

 

    10. évfolyam

        Kelemen Leila 10.a

 

        Ember és a növényvilág kapcsolata

        Pályázatának címe: Misztikus és legendás növények

 

            Külön öröm látni, hogy a fiatalok nem engedik kárba veszni kultúrtörténetünk e lírai, olykor

            titokzatos ismereteit. A pályázatából megtudhatjuk, hogy mikor vegyünk ismerősünknek bíbor,

            sárga, rózsaszín vagy fehér rózsát. Ízelítőt kapunk a költészet, a mitológia és a növényvilág

            kapcsolatából is. Például mi volt Zeusz vagy a germánok szent fája, vagy melyik növénnyel

            gyógyította Akhilleusz a sebeit. Leila kiemelkedően esztétikus dolgozata figyelem felkeltő és

            a gondolatkör további kutatására ösztönöz.

 

        Szaktanáruk: Katona András

 

 

Fizika

    9. évfolyam

        Tuba Levente 9.b

        A telefonok története

            A gimnáziumi tagozaton az egyik meghirdetett pályázat címe: A telefonálás 138 éve.

 

            Levente pályázatában a telefon történetén belül a mobiltelefonok fejlődését mutatta be.

            A beadott dolgozat részletes, mindenre kiterjedő. Izgalmassá leginkább a szemléltetés teszi,

            mivel felhasználta édesapja mobiltelefon gyűjteményét. A mobiltelefonok részletesen leírása

            mellett, összehasonlítást végzett a napjainkban használt okos telefonokkal.

            Így lett munkája igazán teljes és kiváló.

 

 

    10. évfolyam

        Kamaridisz Kiárá 10.a

        2015  „A fény nemzetközi éve”.

            Így a gimnáziumi tagozaton az egyik meghirdetett pályázat is a fényhez kapcsolódott.

 

            Kiára pályázatában a fizikát és a művészetet fűzte egybe. Csodálatosan kidolgozott

            árnyékképet készített. Mindenre aprólékosan odafigyelt, a rajz mellett a megfelelő fizikai

            értelmezésre is kitért. Pályázatához megkapó idézetet választott és stílusosan fekete-fehér lapon adta be.

 

 

        Szaktanáruk: Schmerczné Kormos Nóra

 

 

    11. évfolyam

        Acsay Alexandra 11.a

            Történelem és természettudományos idővonal készítése

 

            Szandy egy újságot készített, melyben a tudományos ismeretterjesztést, és a történelmi

            ismereteket állította egymás mellé. Munkája ötletes, figyelemfelkeltő.

            A fiatalságot vicceivel, általuk használt tárgyakkal, eszközökkel is próbálta olvasói sorába csábítani.

 

        Szaktanára: Horváth Gabriella

 

 

Kémia

    10. évfolyam

        Bakti Boglárka 10.a

        Az alkohol varázsa

 

            A 10. osztályban a kémia tananyag nagy része a szerves kémiáról szól. A diákokat érdeklődését

            mindig felkelti ez a téma, főként az alkoholok tulajdonságai, hatásai. Így az alkohol varázsa címmel

            meghirdetett pályázatra szép számmal érkeztek dolgozatok, prezentációk. 

            A témában Boglárka készítette a legkiemelkedőbb dolgozatot. Kíváncsisággal kezdet a kutatásba,

            melyből egy alapos, körültekintő mű született. Az alkoholok kémiai összehasonlítása után, annak

            negatív és pozitív hatásaikat is bemutatta. Munkáját statisztikai adatokkal, grafikonokkal egészítette ki .

 

        Szaktanára: Bálintné Kapitor Anita

 

 

        Szele Zoltán 10.b

        "Áldás és átok" a klór

 

            Zoli dolgozatában a klór két ellentétes hatását mutatja be. Egyrészt, hogy egy magyar orvosnak,

            Semmelweis Ignácnak, köszönhetően hogyan forradalmasította az orvostudományt. Használata miként

            mentett meg ezernyi életet.

            Másrészt az I. világháborúban vegyi fegyverként, az élő szervezetet károsítva, hogyan oltott ki

            ezernyi életet.

            Prezentációja szép kivitelű, igényes munka.

 

        Szaktanára: Farkasné Balogh Éva

 

 

Informatika

    Bacsa Bence 9.a

        Témája: Az informatika jövője

        

            Bence pályázatában részletesen ismertette az informatika kapcsolatát más tudományágakkal,

            hatását ezek fejlődésére. Többek között példákkal illusztrálta a különböző tudományokban a

            várható jövőt. Különös figyelmet fordított a 3D ábrázolásra, nyomtatásra, a virtuális világra.

            A jövőt illetően saját elképzeléseivel is megismerkedhettünk.

            Az előírt formai követelményeknek eleget tett pályázata.

 

        Szaktanára: Ollé Tamás