Múzeumi órák

 

Régi hagyomány már a Károlyiban, hogy novemberben múzeum látogatáson vesznek részt a tanulók. A múzeumok anyaga többnyire kapcsolódik az adott évfolyamon tanult történelmi, természettudományi vagy képzőművészeti tananyaghoz. Igyekeznek azt még szemléletesebbé, mélyebbé és megfoghatóbbá tenni.

 

Az 5. évfolyam tanulói a Szépművészeti Múzeumban az Egyiptomi kiállítást tekintették meg. Egyiptom története az egyik legizgalmasabb anyagrész az ötödikesek számára. Az igényesen elkészített kiállítás mindig felkelti a gyerekek érdeklődését. A tanulók előzetesen egy feladatlapot kaptak a látottakhoz, s mint kis "régészek", keresték a válaszokat a kérdésekre. Térképet készítettek az ókori Egyiptomról, megvizsgálták az egyiptomi koporsókat, megismerkedtek a mumifikálás folyamatával, az egyiptomi istenekkel és a gizai piramisok makettjeivel. Mintha csak az ókorba pottyantunk volna vissza. Mint az egyiptomi írnokok, szorgalmasan jegyzeteltek a gyerekek.

 

A 6. évfolyam tanulóit a Hadtörténeti Múzeum varázsolta el. A hatalmas és igen szemléletes kiállítás főleg a fiúk érdeklődését keltette fel, de meglepődve láttuk, ahogy a lányok is figyelmesen vizsgálgatták a különböző korok fegyvereit, hadászati eszközeit. Ehhez a múzeumhoz is készült feladatlap. A megfigyelési szempontok nem engedték lankadni a gyermekek figyelmét, s sok, az iskolában nem tanult ismeretre tettek szert. Megtudták például, hogy mit nevezünk hideg és mit meleg fegyvernek, mi az a számszeríj, mi a különbség az ún. európai íj és az ősi magyar íj között stb.

 

A hetedikesek Budapest egyik legsokrétűbb múzeumába, a Természettudományi Múzeumba látogattak el. Az ehhez készült feladatlap a legérdekesebb dolgokra irányította rá a figyelmüket. Pl.: Meddig tartanak ki a Föld energiaforrásai a mai felhasználás mellett? Hogyan lehet egy arcot rekonstruálni? Milyen állatok éltek az őskor idején? Ezen kívül táplálékláncot is kellett rajzolniuk. A múzeum egyben korunk egyik legfontosabb teendőjére is felhívta a figyelmet, a környezetvédelemre.

 

A 8. évfolyam tanulói a XIX - XX. század művészetével ismerkedtek meg a Magyar Nemzeti Galériában. Különböző témájú képekre kellett példát keresniük (pl. csendélet, tájkép, portré, életkép). Képleírás alapján kellett megtalálniuk különböző festményeket. Tankönyvi képek eredetijét kellett felismerniük a múzeumban stb.

 

A gimnazisták múzeumi órái részben más jellegűek voltak.

A 9. évfolyam tanulói a fóti templomot tekintették meg. Az Ybl Miklós által tervezett romantikus stílusú templom ez évben ünnepelte felszentelé-sének 150. évfordulóját. Altemplomában van eltemetve Újpest alapítója, s egyben iskolánk névadója, Károlyi István és családtagjai. Minden évben elhelyezünk itt tiszteletünk jeléül egy kis koszorút.


A tizedikesek a Nemzeti Múzeumban "A Magyarország története az államalapítástól 1990-ig" c. kiállítást nézték meg tárlatvezetéssel. Kérdések feltevésére is volt lehetőségük, így minden kíváncsiságukat kielégít-hették. A kiállítás jól kiegészítette történelmi ismereteiket.A 11. évfolyam tanulói a Petőfi Irodalmi Múzeumban a József Attila emlékkiállítást csodálták meg. A tárlatvezető rendkívüli részletességgel mesélt e neves költőnk munkásságáról és életéről, akinek ebben az évben ünnepeljük születésének 100. évfordulóját.

 

A tizenkettedikesek a XIX-XX. sz. művészetének kiállítási anyagában gyönyörködtek a Szépművészeti Múzeumban, illetve hallgattak meg erről egy előadást.

 

8 év, 8 különböző múzeum, 8 különböző motiváló tényező, melyek új ismereteket adnak, új gondolatokat ébresztenek, formálják tanulóinkat, és egyben gazdagítják érzésvilágukat is.

 

Friczné Rausch Katalin
tanárnő