9.a osztály:

    osztályfőnök: Dora István

 

        12 tanuló kapott összesen 17 tantárgyi dicséret. 

        Ezzel ők az évfolyam egyik legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.

        A tanév során 45 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

 

            Füleki Boglárka

                    Az osztály második legkiemelkedőbb tanulója. Boglárka személyében szolgáltat bizonyítékot arra,

                    hogy nem is olyan lehetetlen dolog jeles tanulmányi eredményt elérni és az osztály közkedvelt

                    tanulójának lenni egyszemélyben.

 

 

            Bacsa Bence:

                    Bence is jeles eredménnyel zárta a 9. osztályt. Kitartó, segítőkész tanuló, aki lelkiismeretes,

                    pontos munkavégzéssel járul hozzá nemcsak saját maga, de közössége iskolai boldogulásához is.

                    Jó példája ennek az osztályvideó elkészítése.

 

 

9.b osztály:

    osztályfőnök: Bálintné Kapitor Anita

 

        5 tanuló kapott összesen 9 tantárgyi dicséret. 

        A tanév során 32 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

 

            Nagy Brigitta:

                    Brigitta az osztály legjobb tanulója, figyelmes, társait mindenben segíti.

                    Több tantárgyból is dicséretet kapott. Tanárai mindig számíthatnak rá, szorgalmas és

                    rendkívül tisztelettudó lány. Eredményeihez gratulálok.

 

            Eperjesi Erik:

                    Erik kitartása, lendülete példaértékű társai számára. Olyan tanuló, aki minden dolgozatra és

                    óráról-órára felkészül. Kívánom, hogy elhivatottsága, szorgalma megmaradjon az elkövetkező

                    tanévekben is. Ő az osztály gazdasági felelőse, az osztálypénz intézője. Precíz, alapos tanuló.

 

            Enyedi Jázmin:

                    Jázmin az osztály egyik legaktívabb tagja, az osztályprogramok jelentős része a nevéhez kötődik.

                    Egyedi elképzeléseivel, ötleteivel segíti tanárait mind a szakórákon, mind a

                    közösségi programok megszervezésében. Ügyes és kreatív. Lelkessége, vidámsága társait is

                    motiválja.

 

            Tallér Bianka:

                    Bianka a 9.b osztály pótosztályfőnöke is lehetne. Mindenre és mindenkire figyel. Társait,

                    osztályfőnöke munkáját ötleteivel, feladatvállalásaival segíti. Rendkívül talpraesett, nagyon kreatív,

                    és bárkivel szívesen dolgozik. Az osztályprogramok egyik fő szervezője, konstruktív ötleteit

                    mindenki várja és elfogadja. Tanulmányait sem hanyagolja el, házi feladataira társai mindig

                    számíthatnak.

 

 

10.a osztály:

    osztályfőnök:Kerekesné Pálmai Ágota

 

        10 tanuló kapott összesen 17 tantárgyi dicséret. 

        Ezzel ők az évfolyam másik legtöbb tantárgyi dicséretével rendelkező osztálya.

        A tanév során 64 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

        Ezzel ők rendelkeznek az évfolyam legtöbb dicsérő fokozatával.

 

            Juhász Kata 10.a

                    Kata második legjobb az osztályban. A sok ötös osztályzat mellett, magyar irodalomból és

                    német nyelvből kitűnő minősítést értél el. Kitartása  és szorgalma példaértékű. 

                    Ezen felül aktív és meghatározó tagja az osztályközösségnek. A tanulás mellett a tánc az élete.

                    Ebben a tanévben hat táncversenyen összesen 11 aranyérmet nyert.

 

            Berta Márton 10.a

                    Marci a harmadik legjobb eredmény az osztályban, német nyelvből kitűnő minősítést értél el.

                    Kitartása és szorgalma példaértékű. Kívánjuk, hogy ezzel a hozzáállással és kitartással a jövőben is

                    jelentős eredményeket vívjon ki magának.

 

 

10.b osztály:

    osztályfőnök: Takács Judit

 

        9 tanuló kapott összesen 11 tantárgyi dicséret. 

        A tanév során 43 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

 

            Kiss Afrodité

                    Gratulálunk jeles tanulmányi eredményéhez, kitartó szorgalmához, mellyel az elmúlt évi

                    eredményét jelentősen javítani tudta.

 

            Szentkuti Attila

                    Gratulálunk sikeres  közép fokú „C” típusú nyelvvizsgájához és előre hozott érettségijéhez

                    német nyelvből.

 

            KARAJZ BÁLINT

                    Elismerésül kiemelkedő közösségi munkájáért és a diákönkormányzatban végzett aktív

                    tevékenykedéséért.

 

            Kornis Daniella

                    Elismerésül közösségi munkájáért és a diákönkormányzat munkájában nyújtott aktív

                    közreműködéséért.

 

 

11.a osztály:

    osztályfőnök: Gombos Tünde

 

        5 tanuló kapott összesen 8 tantárgyi dicséret. 

        A tanév során 36 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

 


            Kőhalmi Luca

                    Luca sokoldalú egyéniség. Nemcsak az osztálynak, hanem a gimnázium diákéletének is

                    meghatározó alakja. Tanulmányi eredménye jeles. Igazi csapatjátékos, ötletei a DÖK programjait

                    is gazdagítják.


            Fekete Ágnes

                    Ági csendes egyénisége mellett kiválóan teljesített a 2014/2015-ös tanévben.

                    Szívesen tanulja a humán és a reál tárgyakat egyaránt, emellett angol nyelvből dicséretet kapott.

                    Szorgalma, magatartása példaértékű mindenki számára.


            Le Quang Huy/BENJI /

                    Benji amellett, hogy az egyik legismertebb kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorának

                    legjobb férfihangja lett 2014-ben, az iskolai ünnepségeken és programokon is színvonalas

                    produkciókkal kápráztatta el a közönséget.

 

11.b osztály:

    osztályfőnök: Kallai Klára

 

        11 tanuló kapott összesen 11 tantárgyi dicséret. 

        A tanév során 37 dicsérő fokozatot gyűjtöttek.

 

            Bornemisza Lídia 11.b

                    Kitűnő tanuló, aki magatartásával társai számára példaképül szolgál.

                    Nagy szorgalma és tudása mellett szerénysége az egyik legszembetűnőbb tulajdonsága.

                    Méltán áll ő minden szempontból a 11.b osztály élén. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott

                    biológiából és matematikából.

 

            Toldi Ákos 11.b

                    Az osztály másik kitűnő tanulója. Ákos hatalmas tudását szívesen osztja meg másokkal.

                    Segítőkész, példás magatartású diák, aki kiemelkedően teljesített elsősorban matematikából,

                    fizikából és angol nyelvből.

 

            Gyetvai Zsófia 11.b

                    Zsófia az OKTV-n 15. helyezést ért el biológiából a mezőny egyik legfiatalabbjaként.

                    Tudatosan és lelkiismeretesen készült a megmérettetésre. Igényességét bizonyítja a többi

                    tantárgyból elért jeles eredménye is.