A sajátos nevelési igényű tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban

 

Iskolánk az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelően fogad Sajátos Nevelési Igényű tanulókat is.

 

Esetükben a felvételi eljárás a következő könnyítéseket tartalmazhatja:

A köznevelési törvény 51. § (5) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleményét és a speciális körülmények iránti szülői kérvényt csatolni kell az írásbeli felvételire való jelentkezéshez. Kérjük, hogy az SNI-s tanulók esetében mindenképpen történjen ez meg!A szakértői véleményre alapozva egyéni elbírálás alapján lehetséges intézkedések:

    1.) Az írásbeli vizsga időtartamának meghosszabbítása.
    2.) Segédeszköz használatának engedélyezése.
    3.) Azoknál a tanulóknál, akik egyes tantárgyakból mentességet kaptak általános iskolában, a hozott pontok          esetében az értékelhető pontjaikat arányosan felszorozzuk, hogy ponthátrány ne érje őket. Ha a mentesség          a központi írásbeli valamelyik tantárgyára vonatkozik, ugyanígy járunk el.

Az SNI-s tanulók felvételijével kapcsolatos eljárást rögzítő határozatot a kérvény beérkezését követően, de legkésőbb a központi írásbeli felvételi vizsgát megelőzően hozza meg az intézmény vezetője. Minden egyes tanuló esetében személyre szabott határozat születik, a szülővel egyeztetve.

(Az SNI-s tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket minden középiskola igazgatója a saját hatáskörében hozza meg, ezért ha a felvételiző más iskolába (is) jelentkezik, feltétlenül szükséges a többi iskolával történő előzetes konzultáció.)

A tőlünk telhető módon segítjük a részképesség zavarokkal rendelkező tanulók továbbtanulását.Hirmann László igazgató