Az 8. évfolyamos tanulók felvételi rendje:

 

    -     a felvételi jelentkezési lap a felvételi eljárás ütemzése menüpontban meghatározott időpontig

            érkezzen meg az iskolába,

 

    -     a más iskolából jelentkező tanuló, a központilag, egységes követelmények szerint szervezett középfokú

            iskolai felvételi eljáráson vegyen részt, és annak keretén belül nyerhet felvételt az Újpesti Károlyi

            István Általános Iskola és Gimnáziumba. 

 

A pontszámítási eljárás a következő:

    1. Figyelembe vesszük a hozott pontokat: a tanulónak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem,

    valamint az idegen nyelv tantárgyak és ezen felül egy szabadon választott természettudományos tárgy

    jegyeiből számítjuk a pontjait. (Magyar esetében az irodalom és a nyelvtan átlagát számoljuk, a

    természettudományos tárgy pedig lehet a földrajz, a biológia, a kémia vagy a fizika. Az ötödik tárgy

    esetében azt vesszük figyelembe a pontszámításkor, amelyik a tanuló számára a legkedvezőbb, azzal a

    megkötéssel, hogy 7. évfolyam végén és 8. évfolyam félévkor is ugyanazt a tárgyat számítjuk be.

    Kérjük, hogy a jelentkezési lapon mind a négy természettudományos tárgyat tüntessék fel).

 

    2. A központi írásbeli feladatlapok eredményeit iskolánk is kötelező jelleggel beszámítja.

    A tanulók a két tárgyból 50-50, azaz összesen maximum 100 pontot érhetnek el.

 

    3. Szóbeli felvételi elbeszélgetésre a központi írásbeli dolgozatok kijavítása után, a hozott pontok

    ismeretében hívjuk be a tanulókat. (Nem minden jelentkezőt hívunk be szóbeli vizsgára, csak azokat,

    akiknek a hozott pontok és az írásbeli dolgozatok alapján esélye nyílik a felvételre).

 

Szóbeli elbeszélgetésen maximum 50 pont adható.

    •      25 pont kapható az általános műveltséget (történelmi, irodalmi, művészeti, természettudományos

            ismereteket) felmérő kérdéssorra.

    •      15 pont kapható az idegen nyelvi ismeretekre, angol vagy német nyelvű beszélgetés alapján.

            (A célnyelvű beszélgetés témakörei az iskola honlapjáról elérhetőek lesznek).

    •      10 pont kapható a kommunikativitásra.

 

Összesen tehát 200 pont szerezhető a felvételi folyamatban.

 

Rangsorolás:

    Amennyiben több felvételiző azonos pontszámot ér el, abban az esetben a hátrányos helyzetű tanulók

    előnyt élveznek a felvételi eljárás során. Iskolánk alapító okiratában foglaltaknak megfelelően fogadjuk a

    sajátos nevelési igényű, gyengénlátó, érzékszervi, más egészségügyi problémával küzdő tanulókat. 

    Szempontként jelenhet meg döntésünkben az is, ha két azonos pontszámú tanuló közül valamelyiknek

    testvére már „károlyis” diák.

    Azok a nyolcadik évfolyamos tanulók, akik a 2018-2019. tanévben már az Újpesti Károlyi István

    Általános Iskola és Gimnázium diákjai, csak abban az esetben maradhatnak az iskola 9. évfolyamos diákjai,

    ha eleget tesznek a Pedagógiai Programban rögzített felvételi követelményeknek.

 

Az írásbeli felvételi vizsga:

    Jelentkezőinknek részt kell venniük a központi felvételi írásbeli vizsgán. Ezt bármelyik, a Kormányhivatal

    által megjelölt iskolában megírhatják,  a kiértékelt feladatlap eredményeit elfogadjuk. A központi felvételire

    jelentkezés határideje: 2018. december 7. A vizsga időpontja országosan 2019. január 19. szombat, 10.00.

 

Szóbeli felvételi vizsga:

    A szóbeli felvételi beszélgetések pontos időpontjáról a jelentkezőkrásban kapnak értesítést.

 

    Sok sikert kívánunk a felvételi eljárás során minden nyolcadik évfolyamos diáknak.

    Várjuk a jelentkezésüket és készülünk a személyes találkozásokra.

 

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tantestülete