A középiskolák október 20-ig hozzák nyilvánosságra a felvételi tájékoztatójukat. Ebből derülnek ki az iskolák pontszámítási szabályai, és az, hogy tartanak-e szóbeli vagy alkalmassági vizsgákat.

November 16-án derül ki, mely iskolákban szerveznek központi írásbelit, ezután a diákok december 7-ig dönthetik el, hogy jelentkeznek-e az írásbeli felvételire. Fontos, hogy ez még nem a középiskolai jelentkezés, a központi írásbelit a lakóhelyetekhez legközelebb eső iskolában érdemes megírnotok, attól függetlenül, hogy később hová jelentkeztek. Amennyiben biztosak vagytok benne, hogy csak olyan középiskolába jelentkeztek, ahol a felvételin nem kérik a központi írásbeli eredményét, akkor nem kötelező részt vennetek a vizsgán. Az Arany János Tehetséggondozó Programra december 7-ig jelentkezhettek, ebben az esetben a központi írásbelire is ugyanabba az intézménybe kell jelentkeznetek.

Január 19-én, 10 órától tartják a központi írásbeli vizsgákat minde a négy-, hat- és nyolcosztályos középiskolába jelentkezőknek. Ha rajtatok kívül álló, alapos ok miatt maradtok le az írásbeliről, január 24-én lesz pótvizsga.

A központi írásbeli eredményei február 7-én derülnek ki. Ezután kell leadni a középiskolai felvételi jelentkezési lapokat, a határidő február 18., a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolába pedig február 15. A tanulói adatokat március 21. és 22. között lehet módosítani.

A szóbeli és alkalmassági vizsgákat február 21. és március 14. között tartják, a középiskolák pedig április 12-ig elkészítik az ideiglenes felvételi rangsort. Ezek alapján összeállítják a végleges felvételi jegyzéket, a középiskolák április 23-ig küldik ki a felvételről vagy az elutasításról szóló levelet.

Azok a középiskolák, ahol a helyek több mint 10 százaléka betöltetlen maradt, rendkívüli felvételit (pótfelvételit) tartanak május 6-17. Május 17-ig a pótfelvételin is megszületik a döntés. A tanköteles diákok Köznevelési Hídprogramban történő elhelyezéséről június 20-22 között döntenek.

 

Központi felvételi vizsga tudnivalók

A központi írásbelin a diákoknak egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatsort kell megoldaniuk 45-45 perc alatt, tantárgyanként maximum 50 pontot szerezhetnek. Mivel az iskolák eltérő tempóban dolgozzák fel a tananyagot, a tesztekben a korábbi évek követelményei szerepelnek. Emellett elsősorban nem a tárgyi tudást, hanem a középiskolához szükséges alapvető készségeket, képességeket, kompetenciákat mérik fel.

Az előző évek feladatsorai alapján is felkészülhettek a felvételire, ezeket az Oktatási Hivatal honlapjáról, ide kattintva tölthetitek le, javítási útmutatóval együtt. A hatosztályos középiskolába jelentkezők plusz segítséget kapnak, mivel ők az 5-6. osztályban már az új kerettantervek szerint tanultak, tanulnak. A magyar nyelvi feladatlapok témaköreit itt, a matematikáét pedig itt találjátok.

 

Magyar nyelvi feladatsor

A feladatsorban tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik, és a nyelvi, kommunikációs, helyesírási ismereteket, a szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességeket és az íráskészséget teszteli. A feladatok kapcsolódhatnak szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez is. A tizedik feladatban egy szöveget kell írni a megadott szempontok - téma, műfaj, terjedelem - alapján.

 

Matematika feladatsor

Matematikából sem egy-egy témakör anyagát kérdezik vissza: összetettebb feladatokat kell megoldani, amelyek egyszerre többféle készség meglétét ellenőrzik. Mérik a kreativitást, a logikát, a szabálykövetést, a koncentrációs és a feladatmegoldó készséget, és elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése is.

 

Mit vihetnek magukkal a diákok?

A feladatokat kéken vagy feketén fogó tollal kell megoldani, a rajzokat azonban ceruzával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatsorhoz nem használhattok segédeszközt, a matematikára viszont bevihetitek a vonalzót, körzőt, szögmérőt, a számológépet viszont nem.