Fizika

    9. évfolyam:

        1. helyezett: Feldmann Zsuzsanna 9.b

        Radioaktivitás az életünkben című pályaművével

            Zsuzsanna egy ppt-t készített, amelyben bemutatta hogyan élt, milyen tudományos munkája volt

            Marie Curie-nek. Rávilágított milyen nehézségekkel kellett megküzdenie egy nőnek a tudomány világában

            a huszadik század elején. Pályázatában az a kiemelkedő milyen részletesen mégis érthetően mutatja be

            a sugárzások hatásait, hogy hol találkozhatunk velük és milyen tünetei vannak a sugárbetegségeknek.

            Kitért arra is milyen kapcsolat van a radioaktivitás és az energiatermelés között.

 

        2. Deák Angéla 9.a

        3. Hódi Nikolett 9.b

 

    10. évfolyam:

        1. helyezett:

        Látványos fizikai kísérletek pályaművével

 

        Hollósy Márton és Bőhm Renáta 10.a

            Hollósy Márton és Bőhm Renáta látványos fizikai kísérletek témakörben adtak be pályázatot. Egy olyan

            munkát láthatunk, ahol a diákok összekapcsolják a fizikában és a matematikában elsajátított

            összefüggéseket a mindennapjainkkal. Informatikai tudásukat felhasználva készítettek belőle egy videót.

 

        2. helyezett: Mező Péter 10.a

 

    Tanáruk: Schmerczné Kormos Nóra

 

 

    11-12. évfolyam:

        1. helyezett: Bakti Boglárka 11.a

            Boglárka a Tükrök és lencsék a tudományban és a művészetben című Károlyi pályázatot választotta.

            Témaválasztását a fotózás iránti érdeklődése és szeretete motiválta. Pályázata bevezetőjében részletesen

            bemutatja a tükrök és lencsék fajtáit, képalkotását. Minden esetben kitér az eszközök hétköznapi

            alkalmazására is. Bogi a dolgozatban végigvezeti az olvasót az egyes optikai eszközök elkészítésén

            és fejlődésén. Ismerteti a tükör szerepét, szimbólumként való megjelenését az egyes kultúrákban, és

            a kitér a hozzá kapcsolódó hiedelmekre, babonákra is. Több műalkotáson keresztül bemutatja a tükrök és

            a szimmetriák alkalmazását a festészetben, építészetben. A dolgozat záró részében a fényképezés és a

            fényképezőkép fejlődéséről olvashatunk.

 

        2. helyezett: Szauer Dóra 12.a

        3. helyezett Fekete Ágnes 12.a és  Szele Zoltán 11.b

 

    Tanáraik: Harmatiné Kamocsai Anikó, Schmerczné Kormos Nóra

 

 

Biológia

 

        1. helyezett: Kiss Afrodité 11. B

            Túlsúlyos vagyok-e? Az elhízás kialakulása és szövődményei.

            A pályázat napjaink egyik legfontosabb népegészségügyi problémájával foglalkozik. Afrodité dolgozata

            olvasmányos, szórakoztató képekkel gazdagított és mégis nagyon szakszerű. Gondolatvezetése logikus.

            Üzenete egyértelmű: éljünk tudatosabban.

 

        2. Lekli Franciska 10. B

        3. Stary Ádám 11. B és Ludván Nikolett 10. B

 

    Tanáruk: Katona András

                                 

Informatika

 

        1. helyezett: Szerdahelyi Bence 9.b

            Bence pályázata a Számítógépes vírusokról szól.  Pályázatát képekkel, illusztrációkkal színesítette.

            Pályaművéből az olvasó megismerheti a vírusok fajtáit, történelmét, veszélyeit.

            A számítástechnikai eszközök mindennapos használata minden felhasználótól megköveteli a vírusok

            felismerését, a pályázat ehhez is hozzásegít. Képet alkothatunk a különböző károkról, melyeket vírusok

            okozhatnak eszközeinkben.

 

        2. Gyüre Balázs 10.b

        3. Bakti Boglárka 10.a

 

    Tanáruk: Ollé Tamás

 

Kémia

    9. évfolyam:        

        1. kategória

 

        1. helyezett: Domak Zsófia                  9. b

        Marie Curie munkájának jelentősége a kémiában

            Zsófi Marie Curie munkájában mélyült el, képekkel, ábrákkal mutatta be a tudós nő munkásságát,

            felfedezéseit. Részletesen kitért a tudós felfedezéseinek mai alkalmazási területeire, illetve a tudósnő

            kutatásainak hatására bekövetkező tudományos felfedezésekre, természettudományok fejlődésére

            gyakorolt hatására. Munkájában mindvégig érzékelhető, a tisztelet és az alázat a tudósnő munkássága,

            személye iránt, példaértékűségét lezárásként meg is fogalmazza.

 

        2. helyezett:        Schubert Márton       9. a és Bárdfalvi Hanna        9. b

        3. helyezett:      FinnaMiseel Laura    9. a  és Hódi Nikolett              9. b

 

    9. évfolyam:        

        2. kategória

 

        1. helyezett: Deák Angéla és Szabó Eszter 9. a

        Konyhában elvégezhető kísérletekről

            Angéla és Eszter a konyhában elvégezhető kísérleteket kamerák előtt mutatták be. A felvételen alaposan

            végiggondolt, látványos kísérleteket láthatunk. A részletekre is gondoltak, a kémiában kevésbé

            jártas társaiknak magyarázatokkal szolgáltak. Munkájuk precíz, körültekintő.

 

        2. helyezett:        Szigeti Panka             9. b

        3. helyezett:      Herczku Bianka         9. a

 

    10. évfolyam:

        1. kategória

 

        1. helyezett: Ludván Nikolett     10. b

        Műanyagok szerepe napjainkban. Élhettünk e nélkülük?

            Nikolett egy rövid történelmi bevezetés után, széles körben vizsgálta a műanyagok felhasználási

            területeit, majd átfogóin elemezte a műanyagok gyártási módszereit, előállításait. Az egyes csoportoknál

            külön részletezte a műanyagok alapanyagainak fontosságát, a gyártást, és a felhasználás lényegét.

            Munkáját színes képekkel tette szemléletesebbé. A műanyagok kezelésével kapcsolatos problémák

            mellett, saját meglátásait is közzé tette. 

 

        2. helyezett:                  Nagy Brigitta            10. b

        3. helyezett:                Lekli Franciska 10. b

 

 

    10. évfolyam:

        2. kategória

 

        1. helyezett: Tallér Bianka          10. b

        Energiaforrások napjainkban és új lehetőségek

            Bianka prezentációjában bemutatja a lehetséges energiaforrásokat. Külön részletezi a nem megújuló

            és megújuló energiaforrások előnyeit, hátrányait. Külön kifejti az egyes energiaforrások felhasználásának

            várható jövőjét. Természeti és gazdasági szempontokat mutat be. Legfőbbképpen Magyarországra

            koncentrál. Munkája alapos, összeszedett és precíz.

 

        2. helyezett:                 Hála Klaudia              10. b

        3. helyezett:                Jäger Tímea               10. b

 

    Tanáruk: Bálintné Kapitor Anita