Ezt a kezdeményezést az Emberi Erőforrások Minisztériuma indította el és a szakmai koordinációját az IVSZ végzi stratégiai partnerek részvételével. A Digitális Témahét a köznevelési intézményekben egy olyan pedagógiai eszközrendszer - váltást szorgalmazó hét, amely során a különböző tanórák nagy része valamilyen módon az informatika köré épül, vagyis a tanárok a digitális pedagógia módszertanát és eszközeit alkalmazzák.

A Program során az informatikai eszközök oktatási alkalmazásaié a főszerep a digitális kompetencia és a 21. századi készségek fejlesztése érdekében. Ezekben a napokban a tanulók együttműködésre épülő oktatási projektekben vesznek részt, amelyek megvalósításához az iskolában elérhető informatikai, valamint saját eszközeiket is használják.

7. évfolyam:

Utazás Szlovákiába:

    Óraterv

    Elkészült munkák

    Munka közben képekben

    Záró feladatok