Könyvjutalom:

5.a osztályból:

    Csikós Fruzsina

        Fruzsina az osztály legjobb tanulója, akinek a személyében egy komoly, visszafogott lányt ismertünk meg,

        és aki tanárai szerint nagyon tehetségesen fogalmaz. Munkáját rendkívüli szorgalom, megbízhatóság

        és alaposság jellemzi. Ennek eredményeképpen Fruzsina bizonyítványa kitűnő lett. Öt tantárgyból olyan

        kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy dicsérettel zárta az évet. Magatartása, higgadtsága példaértékű

        osztálytársai számára. Nevelőtestületi dicséretben részesül.

 

    Jóna Dániel

        Az osztály egyik legjobb tanulója, aki rendkívül alapos, gondos és megbízható. Számos szaktanári és

        osztályfőnöki és igazgatói dicséretben részesült, osztályfőnöke mindig számíthat rá. Az iskolai helyesírási

        versenyen 1. helyezést ért el. A tanulás mellett időt szakít zenélésre és bolgár néptáncra is.

        Az iskola énekkarának is aktív tagja, és lelkes szereplője volt osztálya Károlyi Fesztiválon előadott

        produkciójának is.

        Tanárai és osztályfőnöke elismerését azzal érdemelte ki, hogy nemcsak jeles tanuló, de kitartó munkájának

        köszönhetően a negyedik osztályos valamint félévi eredményeihez képest is jelentősen javított.

 

5.b osztályból:

    Barna Réka

        Csendes, pozitív személyiség, igazi jó barát. Szorgalma kifogyhatatlan, mindig felkészülten érkezik

        az órákra. Több iskolai verseny résztvevője, díjazottja. Hobbija az olvasás és a kosárlabdázás.

 

    Czakó Alina

        Alina szorgalmát 7 tantárgyi dicsérettel díjazták tanárai. Egyike azon diákoknak, akik  még a

        magyar nyelvtan tantárgy egy-egy témakörét is rendkívül érdekesnek tartották. A nyelvtan és egyéb

        tantárgyak szeretete mellett nagy állatbarát is Alina. Szabadidejében úszik, zongorázik, néha lovagol is.

 

5.c osztályból:

    Keszte Sára és Czombos Luca

        Sára és Luca már alsó tagozatos tanulóként is kitűnő volt. Tanulmányi eredményük az idei tanév végén

        is kitűnő lett.

        Szívesen jelentkeznek iskolai, és egyéb tanulmányi versenyekre is, és dicséretesen helytállnak.

        Az iskolai kosárlabda csapat tagjaként is szép eredményeket értek el.

        Zenei tehetségüket számos figyelemre méltó eredmény is bizonyítja, és az iskolai műsorokban is

        színvonalasan közreműködtek az énekkar tagjaként és hangszeres kíséret formájában.

 

6.a osztályból:

    Kemény Dorina

        Tanulmányi eredménye egész évben egyenletesen kiváló volt. Iskolai és kerületi versenyek állandó

        részvevője. Az osztályban vezető szerepet tölt be. Véleményére hallgatnak a többiek.

        Közösségi munkában is rendszeresen kiveszi a részét. Tanulmányai mellett zeneileg is képzi magát,

        évek óta játszik fuvolán. Életének fontos része a tánc, melyet kiskora óta folytat.

        Mind magatartása, mind tanulmányi eredménye követendő és példamutató.

 

 6.b osztályból:

    Dömötör Réka  

        Réka neve már alsós kora óta elhangzik minden tanévzárón a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók

        között. Teljesítménye már csak azért is figyelemre méltó, mert kicsi kora óta napi két kemény úszóedzés,

        versenyek és edzőtáborok mellett tudja ezt elérni. Hiányzásai ellenére is mindig naprakész, felkészült.

 

    Drexler Anna

        Panni neve is ismerősen csenghet már hat éve, ha kiválóságokat kell emlegetni. Sokan irigylik eredményeit.

        Ezek eléréséhez nem lenne elég csak a tehetség, ha ahhoz nem társulna kellő kitartás és szorgalom.

        Nem büszkélkedhetne minden év végén kitűnő bizonyítvánnyal.

 

6.c osztályból:

    Lukácsovics Eszter

        Eszter az idei tanévben kitűnő bizonyítványa mellé 6 tantárgyi dicséretet kapott. Kitartó, precíz, alapos és

        lelkiismeretes munkavégzés jellemző rá. Mindemellett csendes, szerény természetű. Az idei tanévben német

        tartárgyból és rajzból és testnevelésből is sikeresen képviselte iskolánkat a kerületi megmérettetéseken.

 

    Kovács Anikó

        Anikó az idei tanévben is kimagasló eredményt ért el, kitűnő bizonyítványt vihet haza. Megbízhatósága és

        segítőkészsége miatt társai és tanárai mindig számíthatnak rá. Matematika és képzőművészeti versenyeken

        képviselte iskolánkat, és tagja volt az iskolai röplabda csapatnak.

        Munkavégzését kitartás, állhatatosság jellemzi.

 

7.a osztályból:

    Kasza Sára

        Kitartó, érdeklődő, és nyitott személyiség. Ötödikes kora óta kitűnő tanuló. Mindig lehet rá számítani,

        ha plusz feladatot kell készíteni. Tanulmányi eredményével, 6 tantárgyi dicséretével méltán osztálya

        egyik legjobb tanulója.

 

    Paál Eszter

        Eszter már a tavalyi tanévben bebizonyította, hogy szorgalommal és elszántsággal elérhető a kitűnő

        tanulmányi eredmény, amelyet ebben az évben sikerült megismételnie.

        Megfontolt, kitartó egyéniség, 4 tantárgyi dicsérettel, kiváló eredményt ért el.

 

7.b osztályból:

    Németh Martin

        Martin nagy igyekezettel dolgozott azért, hogy az év végi bizonyítványa kitűnő legyen, több tantárgyból

        dicséretet is kapott. Példás magatartásával és szorgalmával kivívta osztálytársai elismerését is.

 

    Fedorov Eszter

        Eszter rendszeresen szerepel a Károlyi fesztiválon, szívesen megmutatja színészi képességeit.

        Gyakran mond verset iskolai ünnepélyeken, mellyel kivívta iskolatársai elismerését.

 

7.c osztáyból:

    Ludányi Marcell

        Marci négy tantárgyból kitűnő osztályzatot érdemelt, rajong a történelem és a természettudományos

        tantárgyakért. Szívesen és jól rajzol. Rajztanára, támogatásával indult ebben a tanévben is versenyeken

        és sikeresen vett rész pályázatokon.

        Marci a rajzolás mellett zenét is tanul. Az Erkel Gyula Újpesti Alapfokú Művészeti Iskola házi

        hegedűversenyén I. helyezést ért el.

 

    Mező Ádám

        Ádám osztályfőnöke „ jobb keze”, öntevékenyen szervezi osztálytársait a rendezvényeken való részvételre,

        versenyzésre. Példamutató a rendszeretete, kellően ösztönzi a társait is erre.

        Tanáraival udvarias és figyelmes.

 

8.a osztályból:

    Fekete Dorottya 8.a

        Dóri éveken keresztül lelkiismeretesen végezte diák-önkormányzati munkáját.

        Önként vállalt feladatai mellett tanulmányi munkáját is magas színvonalon teljesítette.

        Igazi közösségi emberként, az osztályprogramok szervezésében is oroszlánrészt vállalt.

 

    Horváth Zsolt 8.a

        Zsolt 6. osztályban került iskolánkba. Jó humorával, közvetlen személyiségével azonnal megkedveltette

        magát. Tanulmányi és közösségi munkája példamutató. 3 éven keresztül ő volt a papírgyűjtés motorja.

        Az idei tanévben az osztály I. helyezést ért el.

        Humora, legendás viccmesélése mindenkinek örök emlék marad.

 

    Ősz-Varga Lilla 8.a

        Lilla kimagasló művészeti tevékenységét számos kerületi és fővárosi elismerés bizonyítja.

        Munkái közül néhány az osztályterem díszévé vált.

        Éveken keresztül aktív résztvevője volt az iskolai énekkarnak.

        Szabadidejében vízilabdázik, amit szintén magas színvonalon művel.

 

    Szántó Nóra 8.a

        Nóra szívós és kitartó munkával az osztály legjobb tanulójává küzdötte fel magát.

        Kedvessége, segítőkészsége mindenkiben elismerést váltott ki. Az iskolai floorball csapat meghatározó

        tagjaként öregbítette iskolánk hírnevét.

 

8.b osztályból:

    Csiki Gergely 8.b

        Ő érdemelte ki az idei tanév legjobb sportolónak járó vándorserleg aranyfokozatát

        Gergő tehetséges, szorgalmas, kitartó, és szerény diák. Érdeklődési köre sokrétű.

        Sportol, a labdarúgás a szenvedélye. Óvodás kora óta az Újpesti Torna Egylet Labdarúgó szakosztályának

        a tagja. Jelenleg is hetente négyszer edz. Hétvégeken bajnoki meccseken, hazai- és nemzetközi tornákon,

        edzőmeccseken való részvétel tölti ki a szabadidejét. Élenjár a sportban, s a tanulásban.

        2015-ben a fővárosi Hevesy György kémiaverseny kerületi fordulóján I. helyezést ért el.

 

    Ipacs Donát 8.b

        Ő érdemelte ki az idei tanév legjobb sportolónak járó vándorserleg ezüstfokozatát.

        Donát, jó képességű, szorgalmas, kitartó, kedves diák. A közösségben központi helyet foglal el,

        ugyanakkor szerény, nem hangadó.

        Társai közül a tanulmányi átlagával, versenyeredményeivel, széles érdeklődési körével és életvitelével

        emelkedik ki.

        Teherbírása a felnőttekével vetekszik. Érdeklődési köre sokrétű.

        A tanulás mellett sportol és elhívatottan zenél. Hangszere a kürt.

        Az utóbbi években számos kerületi és fővárosi versenyen szép eredményt szerzett.

 

    Ruszki Dániel 8.b

        Dani második osztályos kora óta aktív résztvevője a programozói, alkalmazói szakköröknek.

        Minden évben indult tehetséggondozó versenyen. Ebben a tanévben az országos LOGO programozói verseny

        elődöntőjében 38. helyezést ért el. A kerületi alkalmazói versenyen és a regionális szintű versenyen is

        3. helyezést ért el.

 

    CSEKE KAMILLA 8.b

        Kamilla a jó tanulmányi előmenetele mellett, elsősorban művészi tehetségével és aktív közösségi munkával

        tűnik ki a közösségből. Tartalmas Károlyi pályázatokkal, önzetlen szervező munkájával és szerepléssel

        gazdagította az osztály profilját.

 

8.c osztályból:

    Kincses Bernadett 8.c

        Bernadett csendes, szerény tanuló. Tanulmányi munkája egész évben kiemelkedő volt.

        Hét tantárgyból dicséretben részesült.

        Jeles tanulmányi eredménye mellett közösségi munkájával is élen járt.

        Hozzáállásával, szorgalmával példát mutatott osztálytársainak.

 

    Bálint Virág 8.c

        Jeles tanulmányi eredménye mellett Virágnak a közösségi munkája is figyelemre méltó.

        Pozitív kritikáival és ötleteivel segítette az osztály fejlődését. Segítőkész, a többiekre odafigyelő személyiség.

        Az idei tanévben hat tantárgyból készített magas színvonalú Károlyi-pályázatot.

 

    Scher Ivett 8.c

        Évek óta folyamatosan magas színvonalú teljesítményt nyújtott. Tehetsége mellett fegyelmezettsége is

        példamutató. Lelkiismeretes, pontos munkavégzés jellemezte munkáit. Tanárai, osztálytársai mindenben

        számíthattak segítségére.

 

    Tóth Tekla 8.c

        Egész évben egyenletesen jó teljesítményt nyújtott. Jeles tanulmányi eredménye mellett, szívesen vállalt

        közösségi munkát. Az iskolai rendezvényeken tevékenyen vett részt. A sportversenyeken kívül matematika,

        fizika, rajz és katasztrófavédelmi versenyeken is megmutatta sokszínű tehetségét.

        Hat tantárgyból kapott tantárgyi dicséretet.