9.b osztályból:

    Szigeti Panka

        Osztályunk vidám, tűzről pattant, határozott tanulója. Az általános iskolában már megszokott

        módon gimnáziumi bizonyítványa is kitűnő lett. Tudása diáktársainak is hasznára válik, hiszen

        rendszeresen segít nekik. Tantárgyi dicséretet kapott ének, matematika és kémia tantárgyakból.

 

    Gyulay Gábor

        Gábor kedves, rendes, szelíd. Kiváló sportember, aki emellett majdnem kitűnő bizonyítványt vihet haza.

        Egész évben egyenletesen jól teljesített. Érezhető, hogy kitűzött céljai elérése érdekében hajlandó

        sok munkát is befektetni. A reál és humán tárgyakban is otthon érzi magát. Szívesen segít társainak.

 

10.a osztályból:

    Bacsa Bence

        Az osztály legeredményesebb tanulója. Bence immáron második éve folyamatosan magas szintű

        tanulmányi teljesítményt nyújt, mellyel követendő példát állít az osztály többi tagja számára.

        Szoros versenyben számos kiváló tanuló osztálytársát utasította maga mögé. E kemény munka mellett

        még marad ideje hobbi szinten filmeket is készíteni. Tudását az iskola segítségére is bocsátja, ily módon

        is öregbítve a Károlyi hírnevét.

        Soha nem panaszkodik, nem keres felmentést a munka alól, hanem végzi a dolgát töretlen lelkesedéssel.

        Remélem, hogy ez a lendület csak erősödni fog az évek folyamán.

 

    Farkas Zsófia

        Zsófi szinte már „örökös tagja” azon tanulók kiváló csoportjának, akik nevét minden év végén hallhatja

        az egész iskola, amikor a legkiválóbb tanulókról esik szó.

        Saját szavaival élve, jó értelemben vett „bűntudata” támad, ha nem készül lelkiismeretesen

        egy-egy fontos megmérettetésre. Ez a hozzáállás egyértelműen példázza azt a tudatos, fiatal

        felnőttre jellemző magatartást, melyet a 21. század mai Magyarországa szinte megkövetel.

 

 

10.b osztályból:

    Nagy Brigitta

        Brigitta folyamatos, rendszeres tanulással egyenletesen, szépen teljesített a tanév során.

        Társai számíthatnak rá, a hétvégi programok oszlopos tagja, de ez nem válik a tanulás rovására.

        Kedvenc tantárgya a német, de a reáltantárgyakból is szépen teljesít.

 

    Eperjesi Erik

        Erik jó időbeosztással, tudatos tervezéssel minden órára készül, szépen teljesít.

        Osztálytársai házi feladataira, kidolgozásaira mindig számíthatnak.

        Tagja volt a lengyel-magyar történelmi versenyen győztes csapatának.

        Hobbija a fényképezés, iskolai rendezvényeinken készült képeiben a honlapon gyönyörködhetünk.

 

11.a osztályból:

    Berta Márton

        Kedves Marci!

        Gratulálunk kiváló tanulmányi eredményedhez a tizenegyedikes tanévben is. Jeles átlagod a harmadik

        legjobb eredmény az osztályban, német nyelvből kitűnő minősítést értél el. Jeles tagja voltál az 1956.

        Poznan-Budapest lengyel-magyar történelmi verseny győztes csapatának Kitartásod és szorgalmad

        példaértékű. Kívánjuk, hogy ezzel a hozzáállással és kitartással a jövőben is jelentős eredményeket

        vívjál ki magadnak.

 

    Kamaridisz Kiárá

        Kedves Kiárá!

        Gratulálunk, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is elérted a negyedik legjobb tanulmányi eredményt

        a 11. a osztályban 4,80-es eredménnyel és e mellett három tantárgyból kitűnő minősítést is szereztél.

        Ezen felül közösségformáló szereped is meghatározó. Minden feladatra önként jelentkezel,

        ötletes javaslataiddal segíted az osztály mindennapjait. Igazságérzeted egyre érettebb az évek múlásával.

    //Kívánjuk, hogy a belőled áradó lendület a következő évben is az osztályközösség formálását szolgálja.

 

11.b osztályból:

    Heksch Alexandra

        Kitartásáért, hatalmas szorgalmáért, amivel első sorban a természettudományos tantárgyak terén

        ért el sikereket, valamint 4,75-os tanulmányi eredményéért.

 

    Kiss Afrodité

        Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, sikeres nyelvvizsgájáért és a tanév során tanúsított kitartó

        szorgalmáért.

 

Szőke Júlia

        Juli évről évre magasabb szinten teljesít, szorgalmáért, mellyel első sorban a humán tárgyak és az

        idegen nyelvek terén eredményes és kiemelkedő év végi tanulmányi eredményéért.

 

12.a osztályból:

    Acsay Alexandra

        Szandi évről évre javítani tudott tanulmányi eredményén, s ebben a tanévben kitűnő lett. Emellett

        önzetlenül és örömmel intézte az osztály ügyes-bajos dolgait, felelősséggel gondolkodott és dolgozott

        a közösségért.

 

    Hajba Bianka Nikoletta

        Bianka 12 éven át kiemelkedően végezte tanulmányi munkáját, ebben az évben kitűnő eredményt ért el.

        Rajzai, grafikái egyedi üzenetet hordoznak, a kerületi versenyeken elért eredményei is erről tanúskodnak.

        Évek óta készül választott pályájára, szorgalma és kitartása példaértékű minden diák számára.

 

    Fekete Ágnes

        Ági csendes egyénisége hatalmas kitartással párosul. Céltudatosan készül hosszú ideje az általa

        megálmodott pályára. Emellett kitűnő tanulmányi eredményt ért el, valamint német nyelvből

        középfokú nyelvvizsgát is szerzett.

 

    Gut Viktória

        Vikit már évek óta érdekli az irodalom és a keleti nyelvek világa. Szorgalmával bebizonyította,

        hogy képes a maga által elképzelt határokat átlépve jeles tanulmányi eredményt elérni.

 

    Micska Viktória

        Viki szerénysége hihetetlen szorgalommal és kitartással párosult. Céltudatosan készül az építészpályára,

        emellett mindig szánt időt a közösség ügyeinek intézésére. Ebben a tanévben jeles eredményt ért el.

 

12.b osztályból:

    Bornemisza Lídia:

        Lidia, kitűnő tanulmányi eredményéért, segítőkész, szerény magatartásáért és a biológia tantárgy iránti

        rajongásáért érdemel jutalmat. Harmonikus, kiegyensúlyozott egyénisége mindenki számára követendő példa.

  

    Toldi Ákos:

        Ákos, elsősorban a matematika és a fizika tantárgyak zseniális ismerője. A többi reál tantárgy világa sem

        áll messze tőle. Szerény, intelligens egyénisége minden osztálytársa számára kimeríthetetlen forrást

        jelentett az évek folyamán.

 

    Erős Bernadett:

        Bernadett jeles tanulmányi eredménye és kiváló szorgalma mellett kedves, barátságos személyisége

        érdemel említést. Kiválóan teljesíti kötelességeit, igazi jó barát, akiben feltétel nélkül bízhatunk.

 

    Dénes Gréta:

        Gréta, jeles tanulmányi eredményt ért el ebben a tanévben. Ő az osztály kedves, mosolygó motorja,

        aki szívesen segít a különböző pénzügyekben is. Tanulmányi munkája évről-évre javult, mindannyian

        büszkék vagyunk rá.

 

    Gyetvai Zsófia:

        Zsófi, a biológia OKTV országos döntőjében 14. helyezett lett Erre mindannyian büszkék vagyunk.

        A reál tantárgyak iránti lelkesedése kiapadhatatlan. Szívesen segít mindenben az osztálytársainak.

 

    Kugler Diána:

        Nincs olyan iskolai rendezvény, ahol Dia gyönyörű hangjával ne kápráztatná el a közönséget.

        A közösségért végzett munkája kiemelkedő, mindent megtesz az osztályért. Kiváló technikai zseni,

        akinél megtalálható közösségünk történetének minden képe és videója.