Szülőknek szóló levél az alapítvány önkéntes támogatásáról

Tisztelt Szülők, kedves iskolánkhoz kötődő családok!

Iskolánk, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium kiterjedt tevékenységet folytató, népes oktatási intézmény. Tizenkét évfolyamon általános iskolai és gimnáziumi képzés is folyik az intézmény falai között. A 2016/2017-es tanévben 874 diákot nevelünk-oktatunk nap, mint nap.

2016. végéig az iskola üzemeltetése így alakul: zz iskola fenntartója a magyar állam, annak szervezete, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Intézményünk működtetője a Budapest IV. kerületi, újpesti Önkormányzat. 2017. januártól ez a helyzet megváltozik: az állam lesz a fenntartó és a működtető is egyben.

Az iskola falai között zajló tevékenység finanszírozása ismét egyesül: ami az oktatással összefüggő kiadás (tankönyvek, pedagógusbérek, oktatásfinanszírozás), annak finanszírozása az új fenntartó, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ feladata lesz.  Ezzel együtt a működtetés (hogy az iskola épületei fogadókészek legyenek, műszaki állapotuk, elektromos rendszerük, fűtéshálózatuk, tornatermeik készek legyenek a feladatellátásra) szintén az új szervezeti egység, a fenntartó feladata lesz.

Az elmúlt három év bebizonyította, hogy az intézmény gazdaságilag stabil. Emelkedtek a pedagógusbérek, egyre több tanuló kap ingyen tankönyvet (tanulóink háromnegyede!), sok az ingyen étkező tanuló, látványosan újult meg az iskolaépület.

Ugyanakkor akadnak olyan kiadásaink, amelyek nem sorolhatóak sem a fenntartás, sem a működtetés tárgykörébe. Ezek lefedésére csak pályázati forrásokra és alapítványunkra számíthatunk.

Az Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Tanulóiért közel két és fél évtizede szolgálja intézményünk céljainak megvalósulását. Tevékenysége röviden, felsorolásszerűen:

-        iskolai rendezvények (fesztiválok, pódium, szalagavató, gólyabál, diákönkormányzat estjei) támogatása

-        iskolai versenyek szervezése (jutalmak, lebonyolítás, vendéglátás)

-        levelező és országos versenyeken indulók támogatása

-        szociális jellegű támogatások (színházjegy, étkezés, tankönyvek)

-        osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári táborok támogatása

-        infrastrukturális beszerzések (játszóudvar, taneszközök, könyvtárfejlesztés).

Összességében elmondható, hogy intézményünk nem fejthetne ki olyan sokrétű tevékenységet, mint ami a Károlyit jellemzi, ha nem támogatná egy jól működő alapítvány az iskolát.

Továbbra is számítunk tehát az iskolába járó tanulók szüleinek támogatására! Ennek két formáját kérjük:

-        a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását

-        2.500 Ft/tanuló évenkénti alapítványi támogatást.

Az előző pár évben változatlan módon 2000 Ft/fő támogatást kértünk Önöktől. Ezt a kérést az érintettek kb. 80%-a méltányolta, azaz az osztályfőnökön keresztül befizette a pénzt. Az elmúlt évek támogatásainak tételes felhasználása az alapítvány könyvelésében megtekinthető.

Arra is van mód, hogy - akár cégek is - céltamogatás jelleggel éljenek felajánlásokkal. Ez azt jelenti, hogy megnevezi a donátor, melyik tanulócsoportot, évfolyamot vagy tagozatot szeretné segíteni. Eben az esetben célzott támogatást fizetünk ki. 

Szívesen vesszük azon családok felajánlásait is, akik alanyi jogon kapnak ingyen tankönyvet, kedvezményes étkezést, ugyanakkor erre nem szorulnak rá. Ha nemes célra, alapítványunk támogatására fordítják az így ki nem fizetett összegek egy részét, azt nagyon megköszönjük. 

Kérem Önöket, hogy folytatódjon a korábbi évek gyakorlata, támogassák évente rögzített összeggel az alapítványunkat! Mindazoknak, akiknek ez teljesíthetetlen kérést jelent, jelezzük, hogy gyermekük semmilyen formában sem kap kevesebb lehetőséget iskolánkban ahhoz, hogy gyarapodjon tudásban, ismeretekben, emberi kapcsolatokban iskolánkban. Minden diákunk számíthat az alapítvány támogatására, közvetve vagy közvetlenül is.

Munkatársaim, az osztályfőnökök, szülői értekezleteken kérik majd Önöket a támogatás megajánlására.

Tisztelettel, abban a reményben, hogy méltányolják kérésemet:

 

Hirmann László igazgató

 

Újpest, 2016. szeptember 8.