A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 96. § (6) bekezdése szerint:
„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni."

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése rendelkezik az illeték összegéről:
Az általános tételű eljárási illeték mértéke 3000 forint" * (Ha több év bizonyítvány másodlatát kérik, az annyiszor 3000 forint illeték.)

 

A kérelmet az igazgatónak címezve kell megírni. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: név, születés helye és ideje, anyja neve, melyik évről kéri a másodlatot (osztály jelzése, osztályfőnök neve), mihez kéri a másodlatot, elérhetőségek (lakcím, telefon, e-mail).

A kérelem mellé csatolni kell 3000.- Ft-os illetékbélyeget is (postán beszerezhető).  A bizonyítvány másodlat elkészítésének ideje 2-3 hét (iskolai szünetben az elkészítés ideje megnövekedhet).