Biológia:

    Huzina Hunor 10.a

    Híres természettudós: Szentgyörgyi Albert naplója

    Hunor megismerkedett Szentgyörgyi Albert életútjával, munkásságával. Elképzelte, hogy a Nobel díjas tudós

    miként végezte tudományos kísérleteit, hogyan dolgozott a P vitamin hatásának kimutatásán.

    Természetesen a C-vitamin kimutatását is feldolgozta.

    Érdekes önéletrajzi dokumentumot alkotott, ahol egyes szám első személyben meséli el a híres természettudós

    életpályáját.

 

    Tanára: Csatlósné Miklós Anna

 

Földrajz:

    Rubik Emese 10.a                       

    Emese „Gazdasági migráció a világban” címmel írt pályázatot. Munkájában napjaink egyik legfontosabb

    gazdasági és politikai problémáját tanulmányozta a migrációt. Ügyesen használta az internetet források

    felkutatására.

    ENSZ adatokra hivatkozva mutatta be, hol a legjellemzőbb a gazdasági migránsok foglalkoztatása.

    Tanulmányozta a gazdasági migráció előnyös és hátrányos következményeit is. Pályamunkájának különös

    érdekessége, hogy azoknak a gyerekeknek a szemszögéből is értékelte a migrációt, akiknek a szülei tartósan,

    vagy csak rövid ideig, de rákényszerültek a külföldi munkavállalásra. Munkája egy kellemes olvasmány,

    egy rendkívül fontos és sok feszültséget rejtő problémáról.

 

    Tanára: Csatlósné Miklós Anna

 

Fizika:

    Ősz-Varga Lilla 9.b

    Energiatermelés Magyarországon

    Lilla egy plakátot készített, amelyen szemléltette, hogy Magyarországon hol és milyen arányban termelnek

    energiát.Az aprólékos gonddal készített Magyarország térképen feltüntette, milyen erőművek találhatók.

    Remekül szemléltette, hogy az egyes erőművek milyen százalékban veszik ki részüket az elektromos

    áram termelésében. Plakátját képekkel, grafikonnal illusztrálta. Az elkészített pályamű azért is kiemelkedő,

    mert nem csak a fizikai tudásának bemutatását célozta meg, hanem földrajz, rajz és matematika

    ismereteit is megjelenítette.

 

    Tanára: Schmerczné Kormos Nóra

 

 

    Tóth Vanessza 10.b

    Fizika az otthonunkban

    Vanessza egy ppt segítségével mutatja be, hogyan jelenik meg a fizika az otthonunkban.

    Egy kuglófot készített, amelynek sütési lépéseit fotókkal dokumentálta és aprólékosan részletezte,

    milyen fizikai folyamatokat figyelt meg közben.

 

    Tanára: Schmerczné Kormos Nóra

 

 

 

Kémia:

    Jánosi Henrietta 9.a       

    Az atomenergia felhasználási területei     

    Henrietta powerpointos prezentációban mutatja be az atomerőművek által termelt energia lehetséges

    felhasználási területeit. Kitér az atomenergiához köthető tudósokra és azok munkásságára, valamint az

    emberi felelősségvállalásra. Ismerteti a nagy atomerőmű baleseteket. Diáit színes képekkel, ábrákkal

    illusztrálta.

 

 

    Huzina Hunor 10.a 

    Energiaforrások napjainkban és új lehetőségek

    Hunor a tőle megszokott magas színvonalú, élvezetes, sok-sok érdekességgel tűzdelt prezentációban

    mutatja be a ma fellelhető energiaforrásokat. Kutakodása során pénzügyi táblázatot is készített egy napelem

    beszereléséről, ezzel is felhívva társai figyelmét napelemek előnyeire.

    Dolgozata zárásaként a kőolaj védelmében a hibrid autókra hívta fel a figyelmet. 

 

    Tanára: Bálintné Kapitor Anita

 

    Hódi Nikolett 10.b                     

    Tudatmódosító szerek kémiája         

    Nikolett dolgozatában a legismertebb és legfelkapottabb tudatmódosító szereket, a drogokat mutatja be,

    hangsúlyozva hátrányaikat és egészségkárosító hatásaikat. A drogok jó felhasználási alternatívái mellett

    az emberek figyelmét az okokra irányítja. 

 

    Tanára: Bálintné Kapitor Anita