Kedves felvételiző diákok!

 

Megnyílt a győri felvételi központ információs rendszere. Az ott közölt adatok alapján vált bizonyossá, hogy ismét két, egyeneként 30-30 fős kilencedik évfolyamos gimnáziumi osztállyal kezdjük el a 2017/2018-as tanévet. 

Gratulálunk a sikerrel felvételizőknek! Hamarosan névre szóló levélből tudják meg a további teendőket. 

Kérjük, ne keseredjenek el, akik más iskolába nyertek felvételt! Kívánunk sok sikert ottani tanulmányaikhoz! Ők szintén névre szóló határozatot kapnak.

A mellékletből letölthető a felvettek sora tanulói azonosítókkal. A 01-es kód az angol tagozatot, a 02-es a német tagozatot jelöli.

 

Üdvözlettel, a gimnázium nevében:

 

Hirmann László intézményvezető

 

 

A felvételt nyert tanulók szülei számára 2017. május 25-én, csütörtökön 17:00-kor szülői értekezletet tartunk.

(Az iskola portáján kapnak tájékoztatást melyik teremben kerül sor az első találkozóra az osztályfőnökkel.)

Ezen esemény alkalmával:

- kiosztjuk a tanulói adatlapot, amit otthon tölt ki minden tanuló

- tájékoztatjuk a szülőket a tanulók osztályba sorolásáról

- tájékoztatjuk a szülőket az ebédbefizetés lehetőségéről, a tankönyvvásárlásról és az ezzel kapcsolatos igénybe vehető kedvezményekről

- tájékoztatjuk a szülőket a gólyatáborról

- tájékoztatjuk a szülőket a diákigazolvány igénylésének módjáról

- egyeztetjük a szülőkkel gyermekeik pólóméretét (2 db iskolai egyenpóló megrendelése 2.500 Ft-ért, kérjük, az összeget a szülői értekezletre behozni)

 

beiratkozás:     2017. jún. 22-én, csütörtökön („A” osztály) és 23-án, pénteken („B” osztály) 9 órától 15 óráig lesz.

Ezen alkalomra nem feltétlen szükséges a szülőknek eljönniük, a felvett tanuló is felkeresheti az iskola titkárságát. 

A beiratkozásra a tanuló hozza magával (kérjük, hogy a befizetendő összegeket pontosan kiszámolva, külön-külön borítékban, névvel ellátva hozzák):

-          előző iskolai bizonyítványát (általános iskolai)

-          az általános iskolában kapott „Értesítés Iskolaváltoztatásról” nevű nyomtatványt

-          lakcímkártyájának másolatát

-          okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó adatlapot

-          16.000 Ft-ot gólyatáborra

-          1.500 Ft-ot sálra/nyakkendőre

-          szekrény bérlés (egyedül 10.000.- + 1.000.-/4 év; megosztva 5.000.- + 1.000.-/4 év)

-          a szülői értekezleten átvett, kitöltött tanulói adatlapot, az étkezési és a tankönyvkedvezményt tartalmazó igénylőlapot a megfelelő igazolásokkal

 

A beiratkozás alkalmával kiosztjuk a korábban megrendelt pólókat.