5.a:

    Andó Nikolett

        Niki tanulmányi eredménye kitűnő. Magatartása, szorgalma példamutató.

        Versenyek állandó résztvevője. Az iskolai rendezvények rendszeres szerepelője, emelve azok színvonalát.

        Felnőttekkel szemben tisztelettudó, társaival szemben segítőkész. Szívesen vesz részt iskolásoknak szóló

        pályázatokon különböző tantárgyakból, különböző területeken.

 

    Fóris Laura

        Laura tanulmányi eredménye kitűnő. Magatartása, szorgalma példamutató.

        A tanulmányaiban kitartó, megbízható, gyakran vállalkozik gyűjtőmunkára, szorgalmi feladatra.

        Szívesen vesz részt iskolásoknak szóló pályázatokon különböző tantárgyakból, különböző területeken.

 

    Hosszú Vivien

        Vivien tanulmányi eredménye kitűnő. Magatartása, szorgalma példamutató.

        Iskolai és iskolán kívüli programok lelkes résztvevője. A színjátszó csoport tagjaként az iskolai

        rendezvények rendszeres szerepelője. Példaértékű emberi magatartás, a felnőttekkel és társaival

        szembeni tisztelettudó, segítőkész viselkedés jellemzi.

        Szívesen vesz részt iskolásoknak szóló pályázatokon.

 

    Vass Viktória Boglárka

        Bogi tanulmányi eredménye kitűnő. Rendszeresen tantárgyi dicséretekben részesül.

        Magatartása, szorgalma példamutató.

        Versenyek állandó résztvevője. (helyesírási-, angol- , matematika-, rajzverseny)

        Felnőttekkel szemben tisztelettudó, segítőkész. A tanulmányaiban kitartó, megbízható, gyakran vállalkozik

        gyűjtőmunkára, szorgalmi feladatra. Szívesen vesz részt iskolásoknak szóló pályázatokon különböző

        tantárgyakból, különböző területeken. (informatika, természetismeret pályázat)

 

 

5.b:

    Szellák Daniella

        Daniella az idei tanévet is kitűnő eredménnyel, több tantárgyi dicsérettel zárta. Iskolánk közösségi

        életéből is kiveszi a részét, ünnepélyeinken, megemlékezéseinken, rendezvényeinken énekesi tehetségét

        számtalan alkalommal bizonyította. Több kerületi szavalóversenyen eredményesen szerepelt, öregbítve

        ezzel iskolánk hírnevét. Társaival mindig segítőkész, biztosan lehet rá számítani. Kitartása, szorgalma

        mindenki számára példaértékű.

 

    Cseke Jácint

        Jácint idén is a tőle elvárható tanulmányi teljesítményt nyújtotta. Kiváló érdemjegyei mellett kreativitását

        a közösségért tett munkáiban is megcsillogtatta. A Károlyi Fesztivál osztályprodukciójának hanganyagát

        elkészítette. A modern technika alkalmazásával rendszeresen készít képes beszámolót az osztály életéről,

        a közös programokról. Csendes, visszahúzódó természete ellenére az osztály megbecsült és szeretett

        tagja.

 

    Pál Viktória

        A felső tagozat megpróbáltatásai ellenére Viki az 5. évfolyamot kitűnő eredménnyel zárta.

        Az osztályközösség lelkes, meghatározó tagja. Tanárai és diáktársai minden helyzetben számíthatnak rá.

        Odaadása, igyekezete dicséretes. Kívánjuk, hogy lelkesedését a következő tanévben is megőrizze.

 

 

5.c:

    Barta Eszter

        Az osztály egyik legaktívabb tagja. Egyenletesen jó teljesítményt nyújtott az egész év során.

        Év végén kitűnő bizonyítványa mellett 7 tantárgyi dicséretet érdemelt ki szorgalmas munkájával.

        Művészeti tevékenysége is kiemelkedő, legyen szó színpadi szereplésről, divattervezésről vagy tantárgyi

        versenyekről. Több művészeti pályázaton vett részt és ért el sikereket munkáival. Az osztály életében is

        tevékeny szerepet vállalt, sokat segített az osztály díszítésében, a különböző osztályprogramokban.

        Szorgalma, magatartása és segítőkészsége példaértékű osztálytársai előtt.

 

    Szeghalmi Nadin Szantina

        Célja, hogy egyszer olyan kiváló úszó legyen, mint Hosszú Katinka. A megterhelő edzések mégsem

        hátráltatták abban, hogy az iskolában is kitűnő eredményt érjen el. Az ötösök mellett 6 tantárgyi

        dicséret jelzi, hogy munkáját itt is hasonló lelkesedéssel végzi, mint a medencében. Csendes,

        szerény lány, aki magatartásával és szorgalmával azt mutatja meg társainak, hogy a régi idők nagy

        sportolóihoz hasonlóan lehet az ember egyszerre több területen is eredményes.

 

    Szabady Zsófia

        Ő is az élet sok területén bizonyít. Több éve hegedül és néptáncol, tagja a Gyermekvasútnak.

        Sokrétű tevékenysége mellett az ötödik évet kiváló eredménnyel és 5 tantárgyi dicsérettel zárta.

        Tevékenyen vesz részt az osztály életében, mindig lehet rá számítani. Szorgalma és magatartása,

        segítőkész, szerény jelleme példaértékű osztálytársai előtt.

 

 

6.a:

    Csikós Fruzsina

        Fruzsina az osztály legjobb tanulója, akinek a személyében egy csendes, visszafogott lányt ismertünk

        meg, és aki tanárai szerint nagyon tehetségesen fogalmaz. Munkáját rendkívüli szorgalom,

        megbízhatóság és alaposság jellemzi. Ennek eredményeképpen Fruzsina bizonyítványa kitűnő lett.

        Két  tantárgyból olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy dicsérettel zárta az évet.

        Magatartása, higgadtsága példaértékű osztálytársai számára.

 

 

6.b:

    Barna Réka

        Réka csendes, szerény, nagyon megbízható személyiség. Rendkívül precíz iskolai és iskolán kívüli

        tevékenységeiben egyaránt. Minden tantárgyat egyforma intenzitással tanul, ezt mutatja év végi kitűnő

        bizonyítványa is a 7 tantárgyi dicsérettel együtt. Nevelőtestületi dicséretben részesül.

 

    Czakó Alina

        Alina nemcsak az osztály barátságos tagja, hanem kisebb, akár tantárgyspecifikus körökben,

        közösségekben is örömmel van jelen, hiszen második éve vesz részt a Medvematek névre keresztelt

        szabadtéri versenyeken. Érdeklődése nagyon sokrétű. A sport és egy-egy művészeti tevékenységed

        is örömteli tevékenységed számára.

        Év végén kitűnő tanulmányi eredményéhez 3 tantárgyi dicséret társul.

 

    Szilasi Zsófia

        Zsófi sokoldalú személyiség. A tanulás mellett örömét leli színpadi játékokban és az évek óta űzött

        akrobatikus rock and rollban is. Mindezt kiegészítve zeneértő- és kedvelő gyermek. Az iskolai kórus tagja,

        zeneiskolájában hangszere a zongora.

        Kiemelkedően magas számú, 8 db tantárgyi dicsérettel rendelkezik, mellyel a legjobb eredményt érte el

        társai körében.

 

    Szántó Zalán

        az Országos Logó verseny II. korcsoportjában elért helyezéséért.

 

6.c:

    Czombos Luca

        Luca minden tanévben kitűnő tanuló volt, akárcsak az idén.

        Nemcsak tanulmányainak magas szintű művelésével, hanem vidám és barátságos természetével is sok

        elismerést vívott ki magának társai és tanárai körében!

        A sport területén is bizonyította tehetségét és iskolánk kosárlabda csapatának egyik oszlopos tagja!

 

    Cseh Lilla

        Lilla kezdetektől tagja az osztály kitűnő tanulóinak. Csendes, barátságos természetével kedvelt személy

        az osztályában.

        Szorgalmával és állhatatos munkájával sokak példaképe lehet!

        A sport területén is bizonyította tehetségét és iskolánk kosárlabda csapatának Ő is oszlopos tagja!

 

    Keszte Sára

        Saci a legeredményesebb kitűnő tanulóink egyike.

        A bizonyítványában nyolc tantárgyi dicséretet vívott ki magának.

        Szorgalma, eltökéltsége tudásvágya példaképpé teszi Őt társai körében!

        A sport területén is bizonyította tehetségét és iskolánk kosárlabda csapatának Ő is oszlopos tagja!

 

7.a:

    Hladony Kristóf

        Szorgalmas diák, minden évben jó bizonyítvánnyal büszkélkedhet. Jeles tanulmányi eredménye mellett,

        magas szinten jégkorongozik és az iskolai sportrendezvényeken is szívesen vesz részt. Az idén kerületi

        első helyezést ért el a Teleki Pál földrajzversenyen és bejutott a budapesti fordulóra is.

 

    Tóth Boglárka

        Elsős kora óta iskolánk tanulója, sokoldalú, szívesen vesz részt tanulmányi versenyeken és különféle

        művészeti tevékenységekben. Tanulmányi eredménye mindig kiemelkedő, több tantárgyból kapott

        dicséretet és csapatával IX. helyezést ért el a Bolyai matematikaverseny területi fordulóján.

 

8.a:

    Paál Eszter 

        Osztályuk egyik legmegbízhatóbb tanulója. Legyen szó szervezési feladatról vagy iskolai műsorok

        lebonyolításáról, konferálásról. Kedves egyéniségét tanárai és osztálytársai is elismerik.

 

    Szalay Petra

        Petra évek óta kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el. Magyar nyelv és irodalom tantárgyból kimagasló

        teljesítményt nyújt. Az idei tanévben is számos alkalommal bizonyított. A kerületi Kazinczy szépkiejtési

        versenyen első, a helyesírási versenyen 2. helyezést ért el. Iskolai rendezvényeken, műsorokban

        rendszeresen szerepel, konferál, és az évek alatt iskolánk hangjává vált.

 

8.b:

    Tatárka Angelina

        Angelina a kezdetek óta lelkes újságírója és szerkesztője a Padfirka című iskolaújságnak, amelyben

        számos érdekes cikkét olvashattuk el. Irodalmi érdeklődését a Könyvmolyosok szakkör keretein belül

        is tovább szélesítette. Osztályközösségét aktívan képviselte a diákönkormányzatban, megbízható

        munkáját ezúton is köszönjük.

 

8.c:

    Tóth Dániel

        Dániel az osztályában a legjobb tanulmányi eredményt érte el.Sikeresen képviselte iskoláját a

        Teleki Pál kerületi földrajz versenyen, ahol V. helyezést ért el. Szorgalma és munkafegyelme példaértékű.

 

    Ludányi Marcell

        Már ötödikes kora óta kitűnt társai közül. Megjelenítés módja nagyon egyedi. Évek óta komoly sikerei

        vannak kerület, sőt országos versenyen is. Fegyelmezett, lelkes munkastílus jellemzi.

 

    Kereszturi Dalma

        Dalma csendes, szorgalmas tanuló. Kiemelkedő eredményt ért el a képzőművészet területén:

        Munkájának és tehetségének köszönhetően a Kisképzőben folytatja tanulmányait.