9.a:

    Kiváló tanulmányi eredményéért és kitartó szorgalmáért jutalomkönyvben részesül:

    Jánosi Henrietta

    Büte Beatrix

    Homonnay Máté

 

9.b:

    Szántó Nóra

        Az egész éves kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségformáló munkájáért, mellyel segítette

        társait a minél jobb eredmény elérésében.

 

    Fort Nándor

        az Országos Logó verseny IV. korcsoportjában elért helyezéséért.

 

11.a:

    Szatkó Dániel 11.A ( Kitűnő tanuló )

        Dani idén bebizonyította számunkra, hogy a sok tanulásba fektetett energia meghozza gyümölcsét.

        Osztálytársa, Bacsa Bence nyomdokaiba lépve ő is kiérdemelte, hogy a legjobbak legjobbjai között

        említsük itt most a nevét, méltassuk eredményét. Kizárólag jeles és kitűnő osztályzatokat

        szerezni közismereti és készségtárgyakból egyaránt, kivételes szorgalomról és kitartásról árulkodik.

 

11.b:

    Nagy Brigitta

        Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jó tanulmányi eredményéért dicséretben részesítem

        Brigittát. Folyamatos készülés, állandó törekvés a jobb érdemjegy elérésére jellemzi teljesítményét.

        Az osztály legjobb tanulója. Angol és német tantárgyakból kiválóan teljesít, angolból középfokú

        C típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, németből pedig dicséretben részesül.

 

    Cseke Lilla

        Példamutató szorgalmáért, jó tanulmányi eredményeiért dicséretben részesítem. Az osztály második

        legjobb tanulója. Humán tantárgyakból kiemelkedő teljesít, nyelvekből dicséretben részesült.

        Angol tantárgyból középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal és 95 %-os előrehozott érettségi

        vizsgával rendelkezik.

 

12.a:

    Demeter Dorina

        Dorina jeles tanulmányi eredménye, állhatatos és példamutató szorgalma mellett kedves, barátságos

        személyisége érdemel említést. Kiválóan teljesíti kötelességeit, igazi jó barát, akiben feltétel nélkül

        bízhatunk, és akire mindig számíthatunk.

 

    Juhász Kata Anna

        Kata 12 éven át kiemelkedően végezte tanulmányi munkáját, ebben az évben is kitűnő eredményt ért el.

        Szorgalma és kitartása példaértékű minden diák számára. Az osztály meghatározó egyénisége.

 

    Berta Márton

        Marci szorgalma és kitartása révén második éve a megérdemelt kitűnő tanulmányi eredményt érte el.

        Céltudatosan készül az orvosi pályára. Harmonikus, kiegyensúlyozott egyénisége mindenki számára

        követendő példa.

 

    Kamaridisz Kiárá

        Kiárá négy éven keresztül felelősséggel gondolkodott és dolgozott az osztályért. Az osztály egyik

        meghatározó tagja, mind kiváló tanulmányi eredményét, mind közösségformáló személyiségét tekintve.

        Az osztályfőnök egyik jobb keze, minden döntéshozatal egyik aktív részese.

 

    Horváth Orsolya

        Orsi négy éven át folytatott folytatott diák-önkormányzati tevékenységet, közösségformáló személyisége

        meghatározó. Az osztályfőnök másik jobb keze, nélküle nem történtek események.  Minden program

        lelkes szervezője és résztvevője. Az osztály közösségi életének motorja.

 

    Mátrai Szabolcs

        Szabolcs tanulmányi eredménye évről évre egyre jobb eredményt ért el. E mellett az osztályban folytatott

        diákönkormányzati tevékenységet, az osztályközösség aktív tagja, aki önzetlenül és örömmel

        tevékenykedett a többiekért. A programok lelkes résztvevője, az osztály sakknagymestere.

 

12.b:

    Karajz Bálint

        Bálint négy éven keresztül folyamatos és aktív tagja volt a Károlyi közösségének. Segítőkészsége,

        talpraesettsége példaértékű mindenki számára. A napi problémák humoros megoldásával,  pozitív

        hozzáállásával segítette a közösség mindennapjait.

 

    Kiss Afrodité

        Afrodité szorgalommal, odafigyeléssel érte el jeles tanulmányi eredményét és kitartóan készült az

        érettségi re és a nyelvvizsgákra. Igényes  munkájára mindvégig számíthattunk a négy év folyamán.

 

    Molnár Sára Melinda

        Sára jeles tanulmányi eredményével  folyamatosan  bizonyította hogy lehet valaki jó tanuló és  

        jó sportoló egyben. Magyar nyelv és irodalom tantárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítménye mellett

        kitartóan készül a történelem emelt szintű érettségi vizsgára.

 

    Szentkuti Attila

        Attila nyelvtehetségét már tizedik évfolyamon két nyelvvizsgával bizonyította. A humán tantárgyakban

        elért eredményei mellett a fizika emelt szintű érettségi vizsgát választotta, melyre kitartóan készül.

 

    Szőke Júlia

        Júlia nagyon büszkék vagyunk, mivel osztályunk kitűnő tanulója lett ebben a tanévben. Négy év

        céltudatos  munkája beért, jegyei is bizonyítják szorgalmát, képességeit.  Angol nyelvvizsgája mellé

        idén a német középfokú komplex  nyelvvizsga követelményeinek is eleget tett.

 

    Theklesz Tímea

        Tímea bár három évet töltött köztünk, kezdettől az osztály teljes jogú tagja volt. Szerénysége,

        szorgalma eredményeként jeles tanulmányi eredményt  ért el és angol nyelvvizsgája mellé

        német közép fokú szóbeli nyelvvizsgát is szerzett.