Kedves Gimnazista Diákok!

Számotokra  esszéíró pályázatot hirdetünk, melynek témája Arany János balladaköltészetével kapcsolatos.

“Arany eposzi művészete balladáiban tetőzik. Első balladáját tapogatódzva, még 31 éves korában írta: de csakhamar megteremti magának saját stílusát és e műfajnak örök mintáit költi. Remekmű mindig akkor keletkezik, ha valamely nagy tehetség megtalálja a tehetségének leginkább megfelelő műfajt és tárgyat. Ilyen volt Aranyra nézve a ballada.” (Riedl Frigyes)

 

A feladat

    1. A VÉGZET HATALMA

        Tanulmányozd Arany János Tengeri-hántás című balladáját! A ballada általános jellemzőin túl helyezd el

        a művet Arany művészetében, fogalmazd meg annak különleges, témájában máig tartó hatását.

        Értelmező írásodban mutasd be a szerelmi szenvedély pusztító következményeit.

 

    2. GYILKOSSÁG VAGY ÖNGYILKOSSÁG?

        Tanulmányozd Arany János Tetemre hívás című balladáját! A ballada általános jellemzőin túl helyezd el

        a művet Arany művészetében és Arany balladáinak világában. Értelmező írásodban göngyölítsd fel a múlt

        eseményeit, s keress választ arra, hogy elkövetett-e bűnt bárki is, illetve a bűnhődés arányban áll-e vele.

 

    3. HUMOR ÉS KOMIKUM

        Tanulmányozd Arany János Pázmán lovag című művét! Esszédben, a mű elemzése során térj ki arra,

        hogy milyen ismérvek alapján nevezhetjük vígballadának Arany művét. Mutasd be, hogyan jelenik meg

        a helyzetkomikum és a jellemkomikum a műben, s ezt hogyan egészíti ki a ballada nyelvi világa? 

 

        Pályázatod minimum 3, maximum 6 oldal terjedelmű legyen.

        A felhasznált forrásokat sorold fel a dolgozat végén.

        Készítheted kézírással, amennyiben számítógépen dolgozol akkor a következő paraméterek az

        irányadóak: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-es soremelés, sorkizárt.

 

Kérdéseitekkel forduljatok szaktanáraitokhoz!

Leadási határidőK : 2017. november  6.  ( a szükséges email címeket is ők adják meg)

 

Jó munkát kíván a Humán munkaközösség !