Biológia: 

    10. évfolyam:

        I. Változatos élővilág

                1. Egy szabadon választott rendszertani csoport bemutatása

                2. Egy nemzeti parkunk digitális prezentációja

                3. Változó élővilág: Bevándorló és kipusztuló fajok  

                4. Klímaváltozás hatása az élővilágra

                5. A kerületi Lepke Múzeum gyűjteményének bemutatása

 

        II. Ember és a növényvilág kapcsolata

                1. Italkultúra és a növények

                2. Korszerű táplálkozás és a növények

                3. Misztikus, legendás növények

                4. Ipari növények stb.

                5. Növények a gimnáziumunk környezetében

 

        III. Egy dokumentum tanulmányozása, elemzése

                1. Mi a Nemzeti Erdőstratégia Program (NEP) 

                2. A nemzeti Vörös könyv jelentősége

 

        IV. Vélemények ütközése, nézőpontok bemutatása, sajtóvisszhang, önálló vélemény kifejtése

                1. Verespatak és a cianidos technológiával végzett bányászat. Mennyit ér 300 tonna arany?

                2. Szabadon választott konfliktus a környezetvédelmi és az ipari szempontok ütközésére.

                3. Az ajkai vörösiszap-katasztrófa

 

 

    11. évfolyam:

        1. Szerkesszetek SEJTVILÁG  címmel sejthírlapot!

            - Legyen benne reklám, sport, belpolitika, külpolitika, rendőrségi hírek és közlekedési információi is.

            - Ne feledkezzetek meg arról sem, hogy az olvasókat érdeklik az életmód, divat és a környezetvédelmi

            információk is!

            - Apróhirdetések bevételeiből tartja fent magát a vállalkozás,  ahol  a társkeresők és az álláshirdetések

            a legkellendőbbek. Az idős sejtalkotók szívesen olvassák a halálozási és a születési információkat is!

            - Ha elfáradtál volna a nagy lapszerkesztésben, tudasd már a sejtalkotókkal hová érdemes kirándulni

            belföldön és külföldön?

        - Fontos lehet a Képes sejtvilág , mert a magazinolvasók a képeket is értékelik, valamint a

        szakmaiság, a szaktudás és a hitelesség is fontos szempont!

 

    2. A DNS titkai

            - Készíts ppt bemutatót a DNS szerkezetének felfedezéséről, Watson és Crick munkájáról. Hogyan,

            mely kísérletekkel bizonyították a DNS szerepét az öröklődésben? Mutasd be a kísérleteket!

 

    3. Biokémia a kozmetikában

            Micellák, liposzómák.. divatos kifejezések a nőknek szóló reklámokban. De vajon mit is jelentenek,

            mi a felhasználásuk tudományos alapja?

 

 

    12. évfolyam:

    1.  Gének és az öröklődés

        Javasolt témák:

            1. Géntechnológia az iparban

            2. Klónozás és dilemmák

            3. Mire jók az őssejtek?

            4. Gének és az evolúció

 

    2. Ember és természet

        Javasolt témák, források pl.:

            1.Fenntartható fejlődés

            2. Megemlékezések, nevezetes napok és évfordulók az egészséggel, a természetvédelemmel

            kapcsolatosan.

 

    3. Egy dokumentum ismertetése

        Javasolt témák, források pl.:

            1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célja, alapelvei, főbb egységei és jelentősége.

            Az élőhely és az élővilág védelmének fokozatai.

 

    4. Vélemények ütközése, nézőpontok bemutatása, sajtóvisszhang, önálló vélemény

        Javasolt témák:

            1. Genetikailag módosított növények körüli viták.

            2. Veszélyes információk, tévhitek az interneten.

            3. Mi lesz a magyar borral?

 

 

 Fizika:

        1. Érdekel a fizika? Szereted a rejtvényeket? Ötvözd a kettőt!

        Készíts rejtvényt, ahol a meghatározások a fizikával kapcsolatosak, de a rejtvény megfejtése más témájú

        is lehet !

 

        2. Ha szereted az irodalmat és elég kreatív vagy ahhoz, hogy verset írj, akkor készíts egy általad

        választott fizikai fogalomról vagy jelenségről egy „remekművet”! A vers lehet humoros, tudományos,

        de ne feledkezz meg arról, hogy a versírásnak is vannak szabályai! Munkádat saját készítésű rajzzal

        vagy fényképpel is színesítheted.

 

        3. Korunk fizikája

        A relativitás furcsa következményei közül a legismertebb és leglátványosabb az ikerparadoxon nevet

        kapta. Ez egy haszontalan irodalom áradatát indította el, bár ténylegesen nem volt szó paradoxonról. 

        Einstein egy 1919–es kötetlen népszerűsítő cikkében írta le először: „Párbeszéd a relativitáselmélet

        elleni kifogásokkal kapcsolatban" Ebben beszámolt a relativitáselméletnek mindazon furcsa

        következményeiről, amin az úgynevezett „józan ész" fönnakadhat. Ebben a „paradoxonokat"

        – Ő úgy hitte – teljesen megoldotta. Nem nehéz megérteni, hogy miért melegítették föl újra és újra

        ezt a történetet a különböző magazinokban.  Azért, mert a probléma bizarr, látszólag egyszerű, és

        azt az érzetet kelti, hogy logikailag megoldható.

 

            A gondolatkísérlet így szól:

        „Él két ikertestvér itt Földön. Az egyiket  kilövik egy majdnem fénysebességű rakétával a

        Szíriusz csillag felé. Nyolc év múlva a rakéta célba ér. Ekkor visszalövik a Földre, ismét

        gyakorlatilag fénysebességgel.  Mint tudjuk a fény sebesség környékén az óra nagyon

        lelassul, szinte megáll. Ez azt jelenti, hogy az utasnak – saját óráján mérve – csak néhány

        másodpercig tartott elérni a Szíriuszt, és ismét néhány másodpercig, amíg visszatért a

        Földre.  Más szóval gyakorlatilag ugyanolyan fiatal lesz, mint amikor elment. Ugyanakkor a

        Földön maradt ikertestvére 16 évvel lesz öregebb.  Amikor találkoznak, összehasonlítják

        az óráikat.  Hogyan lehetséges eltérés, amikor mind a ketten azonos formában írják le a

        történteket?” 

Forrás

 

    2.       Készíts egy fogalom térképet a XX. század nagy fizikusairól, felfedezéseikről!

 

 

Földrajz:

    9. évfolyam:

        - Izland, a tűz és a jég országa (természetföldrajzi bemutatás)

        - A geotermikus energiahasznosítási lehetőségei hazánkban

        - Az árvizi védekezés területei és lehetséges módjai Magyarországon

        - Az ásványvizek jellemzői, fogyasztásuk előnyei és hátrányai

 

    10. évfolyam:

        1.  PÉNZÜGYEK ŐREI

            IMF és az IBRD
            Aki ezt a pályamunkát választja, arra vállalkozik, hogy bemutatja a két meghatározó pénzintézet

            tevékenységeit.

 

        2. GAZDASÁGI MENEKÜLTEK A VILÁGBAN

            Aki ezt a témát választja, járjon utána a legnagyobb népességmozgásoknak az utóbbi 20 évben.

            Mutassa be az okokat, a következményeket és a befogadó országokra tett hatásaikat.

 

        3. HAZÁNK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

            Aki ezt a témát választja, bemutatja a 3. szektor legfontosabb gazdaságot meghatározó tényezőjét,

            az infrastruktúrát. Vállalkozik arra is, hogy a legfrissebb statisztikai mutatók alapján elhelyezi a magyar

            gazdaságot Európa országai között.

 

 

Kémia:

    9. évfolyam: 

        „Nők a tudományban” Marie Curie élete és munkássága

            Ajánlott irodalom:

            ·         Eve Curie: Madame Curie  (Gondolat kiadó)

            ·         Francioise Giroud: Egy tiszteletre méltó asszony  (Európa kiadó)

            Egy olvasmányos esszében mutassa be a tudós asszonyt a fenti művek alapján!

 

        Atomerőművek és hőerőművek működésének előnyei és hátrányai

            Készítsen egy szemléletes diasort, melyben hasonlítsa össze a termelékenység, a gazdaságosság és

            a környezeti hatások szempontjából a fenti energiatermelő lehetőségeket.

 

 

    10. évfolyam: 

        „Áldás és átok” a klór és felhasználási területei

            Készítsen egy színes izgalmas diasort a klór és az emberiség viszonyáról

 

        „Savak hierarchiája” sósav, kénsav, salétromsav, foszforsav és szénsav

            Mutassa be a fenti savakat és hasonlítsa össze a viselkedésüket különböző fémekkel szemben.

            A diasor tartalmazzon videó illusztrációkat!

 

Beadási határidő: 2017.november 10.