Kedves felvételiző nyolcadikosok!

Az alábbaikban olvasható, hogyan térképezzük fel a gimnáziumba felvételiző diákok angol vagy német tudását. A szóbeli vizsgára vonatkozó többi információ változatlanul a felvételi általános leírásából érhető el. 

Sok sikert kívánok a felkészüléshez! 

Az idegen nyelv tanárok nevében: Hirmann László igazgató

 

Felvételi követelmények angol és német nyelvekből

A szóbeli felvételi beszélgetés alkalmával idegennyelvből – angolból vagy németből – is meghallgatjuk a diákokat.

A vizsga menete:

Egy rövid bemelegítő kérdés – válasz interakció után a diákok húznak egy kártyát, amelyen a megadott témák egyikéhez kapcsolódó képek láthatók. A képek segítségével egy 5-7 mondatos önálló témakifejtést várunk el. Utána még további kérdés – válasz formájában egy rövid beszélgetés zajlik. A nyelvi meghallgatás időtartama kb. 5 perc.

 

1. Angol nyelv:

A felvételi beszélgetés során felmerülő témák a következők:

1)      I and my family, my friends

2)      My school

3)      The place where I live (house/flat), housework

4)      Transport in and outside the city; travels on holiday

5)      Celebrations (at home and at school)

6)      Hobbies, spending your free time, sport

7)      Healthy lifestyle

8)      Environmental protection, environmental pollution

9)      Weather, seasons

10)   Shopping

 

Elvárt nyelvtani ismeretek:

    Ø  To be;

    Ø  Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous;

    Ø  Future tense:  will or going to;

    Ø  Present Perfect Simple;

    Ø  A módbeli segédigék helyes használata: must, can, could, should;

    Ø  Az állító, kérdő és tagadó mondatok szerkezete;

    Ø  A felszólító mód;

    Ø  A névelők használatának ismerete;

    Ø  There is, there are;

    Ø  A birtoklás kifejezése;

    Ø  Számok, megszámlálhatóság, többes szám;

    Ø  Elöljáró szavak;

    Ø  Hely- és időhatározók;

    Ø  Jelzők;

    Ø  Melléknévfokozás

 

 

2. Német nyelv:

A felvételi beszélgetés során felmerülő témák a következők:

1)      Ich und meine Familie, meine Freunde

2)      Meine Schule

3)      Mein Wohnort (Haus/ Wohnung), Hausarbeiten

4)      Verkehr in der Stadt; Reise

5)      Feste, Feiertage

6)      Hobby, Freizeit, Sport

7)      Gesunde Lebensweise (Essgewohnheiten, Bewegung)

8)      Umweltschutz, Umweltverschmutzung

9)      Wetter, Jahreszeiten

10)   Einkauf

 

Elvárt nyelvtani ismeretek:

    Ø  Igeragozás jelen időben (tőhangváltós és igekötős igékkel is).

    Ø  Múlt idő: a legfontosabb igék ragozása Präteritumban és Perfektben

         (erős, gyenge és vegyes igék).

    Ø  Módbeli segédigék ragozása és használata:

        können, müssen, sollen, wollen, dürfen, mögen.

    Ø  A birtoklás kifejezése.

    Ø  Felszólító mód.

    Ø  Főnévragozás határozott és határozatlan névelővel, birtokos névmással

        (alany, tárgy, részes és birtokos esetben).

    Ø  Személyes névmás ragozása.

    Ø  Leggyakoribb elöljárószók ismerete (két esettel állók; részes esettel álló elöljáró

        szavak).

    Ø  Melléknévfokozás, összehasonlítás.

    Ø  Az idő kifejezése, a leggyakoribb időhatározók.

    Ø  Tagadás kifejezése (nein, kein, nicht, nicht mehr…).

    Ø  Szórendtípusok (egyenes, fordított, KATI) és az ezekkel álló legfontosabb

        kötőszavak.