A központi írásbeli felvételi vizsgáiról

 

Forrás: www.oktatas.hu

2019. január 14.

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Mellékletben: fellebbezés az iskolai határozatban elutasított észrevételi elemek esetén 

 

 

 

Tudnivalók az írásbeli vizsga lebonyolításáról:

 

Tudnivalók azok, számára, akik 2018. december 8-ig előzetesen jelezték, hogy a központi írásbeli felvételi dolgozatot iskolánkban szeretnék megírni.

/A jelentkezőknek ezt az időpontot külön nem igazoljuk vissza, várunk mindenkit az alábbi feltételek mellett/.

 

-          2019. január 19-én szombaton ½ 10 és ¾ 10 között érkezzenek az iskolába. (Bp. IV. Erzsébet u. 69. Bejárat a Király utca felől. Érkezés Újpest Központtól, gyalog, Térkép a honlapon. www.kig.hu/ elérhetőség

-          Az aulában regisztráló pultoknál kiírva szerepel majd a név, hogy kit, melyik terembe osztottunk be (a folyosón ügyeletes diákok segítenek majd az eligazodásban).

-          A tanulók az írásbelire körzőt, vonalzót, valamint írószerszámot hozzanak magukkal, tollal kell írniuk. Más egyéb segédeszköz nem használható!

-          Azonosítás céljával hozzanak magukkal arcképes igazolványt (diákigazolvány, esetleg személyi igazolvány).

-          A 8. osztályos tanulókat kísérő szülők számára kényelmes várakozási helyet biztosítunk. Azokhoz a tantermekhez, ahol a felvételi írásbeli vizsgák zajlanak, a kísérők nem mehetnek fel. Kérjük szíves megértésüket!

-          10.00-tól 45 percen keresztül anyanyelvi feladatsort töltenek ki a gyerekek. Ezt követően 15 perces szünet lesz, ekkor mehetnek a tanulók szüleikhez, fogyaszthatnak frissítőt.

-          11.00-től kerül sor a 45 perces matematika feladatsor megírására.

-          Pótló írásbeli vizsgára kerül sor azon tanulók esetében, akik a 19-i időpontban önhibájukon kívül távol maradnak (igazolt betegség, váratlan körülmény). A távolmaradás tényét az iskolával minden esetben közölni kell! A pótírásbeli időpontja 2019. 01. 24., 14.00

 

Szeretettel várjuk a központi írásbeli vizsgára a tanulókat és kísérőiket is.

Sok sikert kívánunk a felvételi dolgozatot író tanulóknak!

 

 

A Károlyi István Gimnázium tantestülete