A károlyi pályázat témakörei

 

 

Biológia: 

    10. évfolyam:

        1. helyezett:

        Nyerges Anna 10.a    (Egy szabadon választott rendszertani csoport: a baktériumok)

        Anna a baktériumok rejtélyes világát mutatja be Power Point formátumban. Pályázata nagyon tartalmas,

        szakszerű és igen látványos. A bonyolult témakört érdeklődést felkeltően és mindenki számára érthetően

        mutatja be. Biológia órákon egy az egyben használható tananyagot készített.

    Tanára: Katona András

 

 

    11. évfolyam:

        1. helyezett:

        Tóth Vanessza 11.b         (Sejtvilág Magazin)

        Vanessza színes, ötletes magazint készített a sejttanról tanultak felhasználásával. Iróniával alkalmazza

        a bulvár magazinok szenzációhajhász stílusát, jól követi azok szerkezetét, tartalmát. A pályázat humora

        miatt érdemes lehet arra is, hogy a tananyag órai feldolgozását színesebbé tegye.

    Tanára: Sárkány Anna

 

        2. helyezett:

        Herczku Bianka 11. a  –A DNS titkai

        3. helyezett:

        Kola Renáta, Pál Szabina 11. b - Sejtvilág Magazin

 

 

Fizika:   

        1. helyezett:

        Kele Nóra 11.a

        A gimnáziumi tagozaton fizika Károlyi pályázat egyik témája az volt, hogy egy fogalom térképet kellett

        elkészíteni plakát formájában a XX. század nagy fizikusairól vagy tudományos felfedezéseiről. Nóra a

        Bluetooth feltalálásáról írt, amely úgy gondolom egy nagyon jó választás volt a részéről. Az elkészített

        pályamunkából látszott, hogy közel áll hozzá a téma, valamint nap, mint nap használja is. A plakáton

        megtalálhatjuk, hogy mi is ez Bluetooth, kinek köszönhetjük a létrejöttét, sőt azt is, hogy a technológia

        nevét a dán és norvég királyról kapta. A munkájában megmutatja, hogy hol tart napjainkban ezen

        technológia fejlődése. Odafigyelve a részletekre, képekkel illusztrált munkát tarthatunk magunk előtt,

        és ezzel is kiemelkedett pályázata tanuló társai közül.

    Tanára: Schmerczné Kormos Nóra

 

 

        2. helyezett: 

        Tóth Szilvia 10.b - Keresztrejtvény készítés

 

        3. helyezett:

        Ősz Varga Lilla 10.b - Vers: Én és a fizika

 

 

Földrajz:

    9.évfolyam:

        1. helyezett:

        Bedők Vivien 9.a    (Az ásványvizek jellemzői, fogyasztásuk előnyei és hátrányai)

        Vivien dolgozata napjaink egyik legnépszerűbb italával, az ásványvízzel foglalkozik. Bemutatja, hogy

        milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy vizet ásványvízzé nyilvánítsanak. Kitér a

        szénsavasság kérdésére, valamint bemutatja azt is, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a

        fogyasztásuknak, illetve néhány hasznos tanáccsal is szolgál azok számára, akik nagy mennyiségben

        fogyasztják ezeket az italokat.

    Tanára: Antos Gábor

 

        2. helyezett:

        Fedorov Eszter 9.a - Izland természetföldrajzi bemutatása

 

        3. helyezett:

        Szabó Levente 9.a -  Izland természetföldrajzi bemutatása

 

 

Kémia:

    10. évfolyam:        („Áldás vagy Átok” A klór és az emberiség viszonya)

        1. helyezett: 

        Jánosi Henrietta 10.a

        Henrietta az előző tanévhez hasonlóan, egy rendkívül alapos, precíz prezentációt készített a klórról.

        Munkájában igyekezett minden oldalról bemutatni a klórgáz és klórvegyületek alkalmazásainak előnyeit,

        hátrányait, hatásaikat az emberi életre, bioszférára. Statisztikákkal, vízminőség eloszlásokkal érvelt a

        klór alkalmazásai mellett. Munkája alapos, szépen felépített, alaposan végiggondolt prezentáció.

    Tanára: Bálintné Kapitor Anita

 

 

        2. helyezett:  

        Nyerges Anna 10.a

        Tengely Georgina 10.a

 

        3. helyezett:

        Metzger Anna 10.a

        Lisztes Lili 10.a

 

    9. évfolyam:

        1. helyezett:

        Kajtor Enikő 9.a     (A hőerőművek és az atomerőművek)

        Enikő ezt a gazdaságilag és ökológiailag is nagyon időszerű témát ppt formájában dolgozta fel. Mindkét

        erőműtípus működési elvét felvázolta, sematikus ábrával szemléltette a lejátszódó folyamatokat. Alaposan

        tájékozódott, összegyűjtötte az energiatermelés ezen, formáinak előnyeit és hátrányait. Előadása laikus

        hallgató számára is érthető. Nem foglal állást egyik módszer mellett sem csak a tényekre támaszkodik.

    Tanára: Farkasné Balogh Éva

 

        2. helyezett:

        Fedorov Eszter 9.a - Nők a tudományban: Marie Curie élete és munkássága

 

 

Angol nyelv - második idegen nyelv:

        Az idei pályázat anyaga egy tetszőlegesen választott angol nyelvű olvasmány bemutatása volt. Kitérve a

        szereplőkre, a cselekmény ismertetésére valamint arra, kinek és miért ajánlja ezt az olvasmányt.

        Mindhárom pályamunka érdekes és izgalmas beszámoló három teljesen különböző olvasmányélmény

        alapján, ezért mindhárom egyedi a maga nemében, nem összehasonlítható és nem rangsorolható.

        Mindhárman nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy választékosan és változatosan írjanak a témáról.

 

        Al-Khrasani Amira (10.A) pályázata felel meg leginkább a kiírt feltételeknek. Az elolvasott életrajzi

        könyvet tömören ismerteti és kiemeli az általa kedvelt és érdekes részeket, ezeket meg is indokolja,

        kifejti véleményét az ajánlásban.

 

        Huzina Hunor (11.A) pályázata terjedelmében meghaladja a pályázat kereteit, inkább informatív,

        részletes és átfogó, nem szelektálja és nem emeli ki az ismeretterjesztő kiadvány fejezeteit.

        Mindazonáltal nagyon alapos munka, a megadott linkek komoly felkészültségről adnak tanúbizonyságot.

 

        Jánosi Kitti (10.A) novellákból álló könyvről készített olvasónaplót, részletesen ismerteti a cselekményt.

        Alapos és érdekes összefoglalást ad az olvasottakról. A végén remek az ajánlás, kinek és miért érdemes

        elolvasni Sherlock Holmes kalandjait.

    Tanáruk: Piczl Enikő

 

 

Angol-első idegen nyelv:

        1. helyezett: 

        Szabados Réka (9.b)    (Dennis Dugan: Grown Ups – „A nagyfiúk” című filmjének bemutatása)

        Réka szép, igényes munkája három oldalon keresztül követi a történet cselekményét melytől mi, a

        pályázat olvasói szinte azonnal kedvet érzünk a film megtekintéséhez. Habár a nyelvezet, melyet

        Réka használ még kissé kiforratlan, az egyértelműen kitűnik, hogy ezen pályamunka egy, az angol

        nyelvet kedvelő, elhivatott diák kezei közül került ki.

    TanáraPiczl Enikő

 

        2. helyezett:  

        Csavajda Lilla (9.b)

 

        3. helyezett: 

        Bőhm Renáta  (12a)

 

 

Német nyelv  kezdő:

        1. helyezett:

        Mosó Csenge 12.a    („Nem vagyok függő” munkája)

        Csenge szinte tökéletesen adta vissza az eredeti szöveget, amely az internetfüggőségről szólt, csak

        elvétve ejtett stilisztikai hibát. A szöveghez kapcsolódó feladatokat hibátlanul teljesítette és a pályázat

        végén a fordításhoz szükséges ismeretlen szavakat is mellékelte. Munkája kerek-egész, a lefordított

        szöveg kissé cinikus - a ma emberéről szóló- mondanivalója pedig teljesen érthető.

    TanáraGut Eszter

 

        1. helyezett:

        Törőcsik Máté 11.a

 

        2. helyezett:

        Lehelvári Laura 11.a

 

Német haladók:

        1. helyezett:

        Sinkó Orsolya  9.a 

        Orsi egy Albert Einstein életéről és munkásságáról szóló német szöveget fordított le magyarra, illetve egy

        hozzá tartozó szövegértési feladatot oldott meg szinte hibátlanul.

        A fizikai szakkifejezésekkel megtűzdelt szöveg fordítása nem volt könnyű feladat, de Orsi gördülékeny

        stílusban, megfelelő magyarsággal fordította le még a legnehezebb szófordulatokat is. Pályázata megfelel

        a szakfordításkövetelményeinek, színvonalas, igényes munkát végzett.

    Tanára: Friczné Rausch Katalin

 

        2. helyezett: 

        Huzina Hunor 11.a       

 

        3. helyezett: 

        Al-Khrasani Amira 10.a

        Major Mira 9.a