Tisztelt Szülők!

A kormányhivatal közzétette az első évfolyamra történő beíratás feltételeit.
Jelen cikk mellékleteként letölthető iskolánk részletes tájékoztatója, a kitöltendő nyilatkozatok, kiegészítő információk, iskolánk körzete, valamint a vonatkozó rendelet eredeti szövege
 is.

Röviden:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

·         2018. április 12(csütörtök) 8.00-19.00 óra között

·         2018. április 13(péntek) 8.00-19.00 óra között  

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet      

                igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet: 

                1. az óvoda által kiállított Szakvélemény,

                2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi Szakértői vélemény,

                3. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Szükséges ezen kívül a szülők által kitöltött nyilatkozatok leadása.

Várjuk szeretettel Önöket 2018. április 12-én (csütörtök) 8-19 óra között
és 2018. április 13-án (péntek) 8-19 óra között. 

Sok sikert kívánunk az iskolakezdéshez kisgyermeknek és szülőnek egyaránt!

Hirmann László intézményvezető, Veszprémi Ildikó alsós igazgatóhelyettes és a leendő tanítók 

Kérjük, feltétlenül olvassák el a mellékleteket!