TANKÖNYV-VISSZAVÉTELEZÉS

 

Kedves Szülők!

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el tájékoztatónkat! Köszönjük!

 

3-8. évfolyamon tanulókra vonatkozóan:

    A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden tanuló ingyen kapta a tankönyvét az iskolai könyvtáron keresztül.

    A tankönyveket a tanév végén vissza kell vételeznie az iskolának!

    Csak a tankönyveket, atlaszokat kell visszaadni!

        (A munkafüzeteket, feladatgyűjteményeket nem.)

    Az év végi tankönyv-visszavételezés idén 2018. június 11-13. időszakban történik.

    Az Alsó tagozaton az osztályfőnökök gyűjtik össze a tankönyveket a tantermekben.

    A Felső tagozaton a szaktanárok az órák alatt gyűjtik össze a gyermekektől azokat a tankönyveket,

    melyekből a tanulók már jövőre nem tanulnak.

    Kérjük, hogy a tanulók a hétvégén a tankönyvekben lévő esetleges ceruzafirkákat, megjegyzéseket

    radírozzák ki, és hétfőn minden könyvet hozzanak be magukkal!

    A tanév végén távozó, jövőre másik iskolába járó tanuló minden tankönyvet hozzon vissza!

    (Írásban kérünk a szülőtől egy lemondó nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy jövő tanévre

    már ne is rendeljünk a tanuló részére könyvet.)

 

9-12. évfolyamon tanulókra vonatkozóan:

    Minden 9. évfolyamos tanuló és a 10-11. évfolyamon normatív támogatás keretében ingyen

    tankönyvet kapott tanuló, csak azokat a tankönyveket adja le, amelyekre nincs szüksége az érettségiig!

    A többi tankönyvet majd az érettségi évében, legkésőbb a szóbeli érettségi napjáig kérjük visszaadni!

    A 12. évfolyamos normatív támogatott tanulók - akik még nem adták le tankönyveiket -, kérjük, a szóbeli

    érettségi napjáig hozzák be az iskola könyvtárába azokat!

 

1-12. évfolyamon tanulók:

    Kérjük, az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyveket (regényeket, kötelező olvasmányokat)

    2018.június 14-ig hozzák vissza azok a tanulók, aki azt még nem tették meg!

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Hirmann László                                 Horváthné Csorba Andrea

intézményvezető                                tankönyvfelelős