5.a osztály:

    Singer Zsófi:

        Zsófi jeles tanulmányi eredménnyel zárta az 5. évet, 2 tantárgyi dicsérettel.

        Csendes, precíz megbízható tanuló, akire társai és tanárai mindig számíthatnak.

 

    Schindler Anna:

        Idén számos tanulmányi versenyen vett részt, ahol dicsőséget szerezve osztályának és iskolánknak.

        Érdeklődési köre változatos, kitartó, szorgalmas tanuló.

 

    Szabó Viktória:

        Négy tantárgyi dicsérettel zárta a tanévet, magatartása és szorgalma példaként állítható társai elé.

        Szerény és megbízható tanuló, aki az osztály egyik húzóereje.

 

 

    5.b osztály:

    Ilyés Bianka:

        Bianka nagyon energikus személyiség, megbízható és precíz. Minden tantárgyat egyforma intenzitással

        tanul. Lelkes, ha segíteni kell. Sokoldalú személyiség, aki a tanulás mellett szívesen és ügyesen kosarazik,

        szabadidejében besegít az iskolai újság szerkesztésében, sőt saját verseket is ír. 

        Ebben a tanévben 6 tantárgyi dicséretet kapott.

 

    Rosengart Gabriella:

        Gabi az osztály barátságos tagja, aki szívesen vesz részt iskolán belüli feladatokban, ilyen az iskolai

        újság szerkesztése is. A tanulás mellett óvodás kora óta balettozik, zeneértő és kedvelő gyerek.

        Zongora játékával az iskolai Ki Mit Tud-on is fellépet.  Az év végi kitűnő tanulmányi eredményéhez

        5 tantárgyi dicséret is társul.

 

    Szvedovicz Lea:

        Lea mindig sok energiát fektet a tanulásba, fontos számára, hogy sikert érjen el. Immár 5. éve

        kitűnő tanuló. Iskoláját, tanárait, tantárgyait is nagyon szereti. 6 tantárgyi dicséretet is bezsebelt.

 

 

5.c osztály:

    Hangay Luca:

        Luca új tanulóként érkezett szeptemberben az osztályközösségébe. Ebben a tanévben kiemelkedő

        tanulmányi eredményt nyújtott, szorgalma és magatartása példamutató. Kitűnő bizonyítványával

        öt tantárgyi dicséretet érdemelt, és több iskolai és kerületi versenyeredménye is van.

        Szívesen kipróbálja és megméretteti magát különböző területen.  Megbízható, tudásával nem kérkedik,

        hanem inkább segít a társainak. Tanárai is számíthatnak rá.

 

    Sándor Zsombor:

        Zsombor kitűnő tanuló, akire felnéznek a diáktársai. Vitás helyzetekben gyakran vállalja magára a

        békítő szerepét. Nagy igazságérzete, lovagias természete folytán sokszor védelmébe veszi

        osztálytársait.  Véleményét a közösség hamar magáévá teszi, így képes a többieket a jóra ösztönözni.

        Szorgalmas tanuló, 4 tantárgyi dicsérettel rendelkezik. Lelkes segítője az osztályprogramok

        előkészítésének. A Károlyi Fesztivál osztályprodukciójában nagy sikerrel alakította János vitézt.

        Három társával együtt képviselte iskolánkat a Bólyai Természettudományi csapatverseny

        területi fordulóján, ahol II. helyezést ért el.

 

    Fontányi Alexandra:

        Alexandra idén érkezett iskolánkba és vált nagyon rövid idő alatt az osztály kedvelt tagjává.

        Társaival türelmes és segítőkész, tanárai is számíthatnak rá. Kedves és szerény lány, aki tisztában

        van a képességeivel, amit számos tantárgyi területen és versenyen megmutatott. Az osztályprogramok

        előkészítésében, az osztálydekoráció készítésében is szívesen részt vett, akárcsak a Károlyi Fesztivál

        produkciójában. Szorgalma és kitartása folytán jeles tanulmányi eredményt ért el. Dicséretet kapott

        5 tantárgyból. Három társával együtt képviselte iskolánkat a Bólyai Természettudományi csapatverseny

        területi fordulóján, ahol II. helyezést ért el.

 

5.d osztály:

    Bori Boglárka:

        Boglárka megbízható, szorgalmas tanuló. Érdeklődése sokoldalú, a tanév végén 7 tantárgyi dicséretet

        kapott. Osztályában is szívesen vállal szervezési feladatokat, rendszeresen segít társainak.

        Örömmel jelentkezik az iskola különböző versenyeire, ahol osztályát eredményesen képviseli.

 

    Sütő Emese:

        Emese magatartása, szorgalma példás. Munkáira precizitás, gondos odafigyelés jellemző, ezért az idei

        tanévben is kitűnő lett a bizonyítványa. Érdeklődése sokoldalú, a tanulás mellett rendszeresen

        sportol, kiemelkedő teljesítményt nyújt kosárlabdában. A kerületi atlétikai diákolimpián 2. helyezést

        ért el csapatával.

 

6.a osztály:

    Fóris Laura:

        Laura egy nagyon lelkiismeretes, kíváncsi, és céltudatos tanuló. Barátságos természetű, aki szívesen segít

        másoknak. Nemcsak kitűnő, de hét tantárgyból dicséretet is kapott tanáraitól.

        Szorgalma, magatartása példaértékű.

 

    Fóris Levente: 

        Levente kitűnő bizonyítványában két tantárgyi dicsérete is van. Lelkes, érdeklődő személyiség, aki mindig

        addig jár/néz a dolgok után, míg választ nem kap kérdéseire. Szorgalma kitartó. Osztálytársaival

        közvetlen, barátságos, bármikor szívesen vesz részt egy kis poénkodásban.  

 

6.b osztály:

    Cseke Jácint:

        Jácint idei tanévben is képességeihez méltó eredményt ért el. Kitűnő bizonyítványa mellett 5 tantárgyi

        dicséretben részesült. Több éve tanul zongorázni. Játékát az 5-6 évfolyam számára megrendezett

        „Ki mit tud” vetélkedőn csodálhattuk meg. Közösségi munkája is példaértékű.

        A Károlyi Fesztiválra készülve rengeteg segítséget nyújtott a produkció eredményes lebonyolításáért.

        Kitartása példamutató osztálytársai, és a tagozat tanulói számára is.

 

    Pál Viktória:

        Viki a 6. évfolyamot is kitűnő eredménnyel zárta. Tanulása mellett lelkes közösségi munkája is

        említésre méltó. Kiváló szervezőkészsége megmutatkozott számos osztályprogram lebonyolításában.

 

    Kis Gergő:

        Gergő szorgalma, kitartása mindannyiunk számára példaértékű. Munkáit a tőle elvárható pontossággal,

        precizitással végzi.  Társai számíthatnak segítőkészségére, akár tanulásról vagy problémamegoldásról

        van szó. Tanulmányai mellett fontosnak tartja a közösségi élet feladatait is.

 

6.c osztály:

    Szabady Zsófia:

        Zsófi is 6 éve visz haza kitűnő bizonyítványt. Idén 5 tantárgyi dicséret társult a szép eredményhez.

        Érdeklődési köre sokrétű, lelkes tagja a Gyermekvasútnak, több éve néptáncol és hegedül.

        Tevékenyen vett részt az osztály életében, munkájára a megbízhatóság és alaposság jellemző.

 

7.c osztály:

    Bukovenszki Ábel:

        Ábel évről, évre kitűnő bizonyítvánnyal örvendezteti meg szüleit és tanárait. Az idei tanév

        annyiban különbözik a többitől, hogy 11 tantárgyból is dicséretet kapott.

        Kitűnően szerepelt a kerületi Teleki földrajz, az angol nyelvi és a Verebély László informatika versenyen.

        Tisztelettudó, figyelmes viselkedése tanáraival szemben és a diáktársai felé is megmutatkozik.

 

8.a osztály:

    Hladony Kristóf:

        Kiskora óta eredményesen sportol, emellett tanulmányi eredménye is kiemelkedő. Szívesen vesz részt

        versenyeken. Az idén földrajzból, valamint fizikából nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

 

    Ratkai Dóra:

        Dóri sokoldalú személyiség, magatartása és szorgalma mindig példamutató volt társai számára.

        Tanulmányai mellett versenyeken is szívesen vett részt. Földrajzból bejutott a budapesti döntőbe,

        német nyelvből kiemelkedő eredményt ért el.

 

 

8.b osztály:

    Fiedler Bettina:

        Csendes, szerény természete sosem engedte, hogy kérkedjen eredményeivel, de reméljük belül büszke

        önmagára, hiszen mindig az osztály legjobb tanulói közé tartozott. A második félévben is szorgalmasan

        tanult, mert tudja,  hogy naprakész, tartós tudást,  amire biztosan építhet a jövőben, csak rendszeres,

        kitartó munkával lehet elérni.

 

8.c osztály:

    Debreczeni Nóra:

        Nóra elsős kora óta egyenletesen teljesít. Szorgalma, példamutató magatartása és jó tanulmányi

        eredménye mellett az osztály lelke is, akire társai és tanárai bármikor számíthatnak.

        Bármilyen szervezési, logisztikai feladatot pillanatok alatt megold, megszervez. Mindezek mellett

        szívesen lépett fel iskolai rendezvényeken akár szereplőként, akár konferálóként. Számos versenyen,

        művészeti pályázaton szerzett dicsőséget iskolánknak.

 

    Steirlein Balázs:

        Balázs nagyon szép eredménnyel zárta az évet. Évről-évre kitartó munkával, szorgalommal bizonyított.

        Számos tantárgyból tantárgyi dicsérettel rendelkezik. Mindezek mellett mindig számíthattunk rá,

        ha versenyzésről vagy szereplésről volt szó. Szívesen lépett fel iskolai darabokban, rendezvényeken.