9.a osztály:

    Mező Ádám:

    Ádám töretlen szorgalmával sikeresen zárta a 9. évfolyamot. Valamennyi tanórán aktívan vesz részt,

    emellett közösségi feladatokat is vállal.

 

    Sinkó Orsolya:

    Orsi, példamutató magatartással és kiemelkedő szorgalmmal, i kitartásával ért el kiemelkedő tanulmányi

    eredményt a 2017/18-as tanévben.

 

9.b osztály:

    Ács Vivien: 

    A 9.b osztály egyik legszorgalmasabb tanulója, aki a félévi 4,69-es átlagát év végére 4,75-re javította.

    Ennél azonban sokkal több van benne és tanárai bíznak benne, hogy a következő tanévben már a

    kitűnő bizonyítványért járó oklevelet veheti majd át.


    Németh Martin:

    Vivienhez hasonlóan a félévi 4,69-es átlagát év végére 4,75-re javította. Jeles rendű tanulmányi eredménye

    megalapozza az osztálytársai között kivívott tekintélyét, amelyet tovább erősít elegáns öltözködése is.

    Valószínűleg ezért is kapta társaitól az Elnök Úr becenevet.

 

 

10.a osztály:

    Büte Beatrix:

    Kitartó szorgalmával az osztály legjobb tanulója lett. A legtöbb szaktanári dicséretet kapta,

    összesen 6 tantárgyból. Nagyon sokoldalú, nyitott személyiség.

 

 

10.b osztály:

    Szávity Blanka:

    Blanka oszlopos tagja a tollaslabdázásra váró aulai csoportnak, de emellett szívesen vállal külön

    feladatokat, legyen az akár felvételi akár középiskolai börze.

    Az osztály központi személyisége, az osztályfőnök egyik jobb keze, emellett van ideje és energiája

    foglalkozni a tananyaggal. Ebben az évben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el.

 

11.b osztály:

    Nikolova Natália:

    Nati a nagy visszatérő! Kis elsős kora óta jár a Károlyiba, alsó és felső tagozaton többször volt kitűnő.

    Ebben a tanévben gimnáziumban is felért a csúcsra, 1 tantárgy híján kitűnő bizonyítványt szerzett.

    Emberileg is példamutató. Tanulmányi feladatokban szívesen segít osztálytársainak. Évek óta részt vesz

    a DÖK munkájában, annak minden programján szívesen dolgozik.  Nem hangadó, de nyugodt,

    mértéktartó véleményét mindig érdemes meghallgatni.