Gyógytestnevelés órával kapcsolatos szülői, testnevelői, osztályfőnöki teendők    

 

Szülő:

1.      Orvosi lelet leadása a gyógytestnevelőnek.

2.      Beiratkozási lap kitöltése, leadása a gyógytestnevelő részére.

3.      Tornafelszerelés biztosítása a gyógytestnevelés órának megfelelően.

4.      Aláírni havonta a gyermeke gyógytestnevelés tájékoztatóját.

5.      Érdeklődni gyermeke fejlődése után a fogadó órán és/vagy a nyílt napon.

6.      Az otthoni házi feladatot számon kérni.

7.      Figyelemmel kísérni a hiányzást.

8.      Tájékoztatja a gyógytestnevelőt a gyermeke állapotáról.

 

Testnevelő tanár:

1.      Gyógytestnevelés kategóriák figyelembe vétele. (II.A.: gyógytestnevelés és testnevelés megosztva,  II/B.: csak gyógytestnevelésre jár a gyermek.)

2.      A testnevelő tanár aláírásával igazolnia kell a tanuló tájékoztató füzetébe, hogy tudomásul vették, hogy a tanulót gyógytestnevelésre utalták.

3.      A gyerekek egyéni diagnózisának megfelelő és ellenjavallt gyakorlatok figyelembe vétele. Ha a tananyagban éppen a tanuló számára káros mozgásanyagra kerül sor, helyette az órán a deformitásának megfelelő egyéni gyakorlatát végezhesse a gyermek.

4.      Értékelés: a II/A. kategóriába sorolt tanulókat együttesen osztályozza a testnevelő és a gyógytestnevelő, 50-50%. A gyógytestnevelés osztályzat a testnevelés jegybe számít bele.

A II.B. kategóriába sorolt gyermekeket csak a gyógytestnevelő osztályozza.

5.      Tájékoztató füzet: a testnevelő havonta aláírásával igazolja a tájékoztató füzetbe, hogy a gyógytestnevelés jegyeket látta, és bevezeti az E-naplóba, a testnevelés tantárgy osztályzataként.

6.      Tájékoztatja a gyógytestnevelőt, ha a csoportjában bármilyen deformitással küzdő tanulót érkezik.

 

Osztályfőnök:

1.      Támogatja a tanulót abban, hogy a gyógytestnevelés foglalkozásokra időben eljusson.

2.      Az alsós tanítók: lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermek a torna felszerelésbe át tudjon öltözni.

3.      Aláírja a tájékozató füzetet, és figyelemmel kísérni a hiányzásokat

4.      Az orvosi leletek másolatát eljuttatja a gyógytestnevelőnek.

5.      Kapcsolatot tart a gyógytestnevelővel, és informálja őt a fontos változásokról a gyermekkel kapcsolatban.

 

A TANULÓ feladatai:

1.      A gyógytestnevelés órán pontosan megjelenni, és lelkiismeretesen részt venni az órán.

2.      Magával hozni a tájékoztatót, és átadni a gyógytestnevelőnek.

3.      A foglalkozásokon a megadott tornafelszerelésbe átöltözve megjelenni.

4.      Vigyázni saját és társai épségére, tudomásul venni a balesetvédelmi szabályokat.

5.      Tudomásul venni a házirendet, és elvégezni a házi feladatot.