A Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 10. évfolyama sikeresen pályázott a Wacław Felczak Alapítvány

Polonica Varietas pályázatán, így 60 gimnazista utazik februárban Lengyelországba, Krakkóba és Zakopanéba,

hogy megismerjék a magyar és a lengyel történelem közös kapcsolódási pontjait, azokat a történelmi

személyiségeket, akik nemcsak a nemzeti történelem számára fontosak, de a folyton változó Európára is

hatással voltak. 

Napjaink multikulturális és globalizációs hatásai szükségessé teszik, hogy a gimnáziumi műveltségi tartalomban

hangsúlyozottan jelenjen meg az európai népek történelme, hagyománya és kultúrája. Történelmünk, európai

identitásunk a többi európai néppel való együttélés közös kontextusában értelmezhető, így nagy jelentőséggel

bírnak a magyar-lengyel kapcsolatok, amelyek az államalapítás korától eredeztethetőek.

A pályázati program tartalma lehetőséget teremt a diákok számára a közös múlt megismerése által a közös

emlékezetre. A két nép történelmének találkozási pontjai által rajzolódnak ki számukra azok a személyiségek,

akik mindkét nép életében fontos szerepet játszottak, maradandót alkottak.

Nagyon várják a gimisek az utazást, a felkészülésről és a kirándulásról is tudósítani fogunk.