Preambulum

Az alábbi tömör szakmai beszámolóban arra a kérdésre keressük a választ, hogy miben és mennyit sikerült fejlődnie a digitalizáció hatására a diákoknak és a pedagógusoknak a VEKOP-7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” pályázat megvalósításának 2018. szeptemberétől 2019 decemberéig terjedő szakaszában. A kiindulási helyzet az intézménynek a pályázat benyújtása előtt írt DFT-je, valamint a pályázathoz benyújtott Szakmai Terv.

A Digitális Fejlesztési Tervben megfogalmazott fejlesztési szükségletek

A tanulók fejlesztési szükségletei sokrétűek. A diákoknak legtöbbször nehézséget jelent, hogy nem tudják elképzelni a feladatot. Hiába ismerik a háttéranyagot, ami a megoldáshoz szükséges, sokszor mégsem tudják jól megoldani.  Ha a tanár láttatni is tudja a problémát, vagy a diákoknak saját maguknak is van lehetőségük a kísérletezésre, tapasztalatok szerzésére, akkor már sokkal könnyebb lesz a feladat megoldása. Az egyik ilyen program, ami sokat segíthet, mind a tanulónak, mind a tanárnak, a Geogebra nevű program.

A  GeoGebra  a  tárgyi  feltételek  és  a  módszertani  célok  függvényében  több  módon  is alkalmazható az oktatásban. Egy számítógép és egy projektor segítségével szemléltethetünk az egész osztálynak, ami interaktív táblát használva talán még könnyebben követhető a diákoknak, és ők is aktívan tudnak részt venni a tananyag elsajátításában. A gyors technikai fejlődés világában a diákok nagy része unalmasnak és nehezebben érthetőnek tartja a hagyományos módon tartott matematika órákat. Az interaktív tábla, valamint a korszerű matematikai oktatóprogramok, mint pl. a Geogebra, új dimenziókat nyitnak a hagyományos oktatással szemben. Ezek a programok kiváló eszközök a matematikai/geometriai szemlélet formálására, a problémamegoldó készség, az összefüggésekben való gondolkodás képességének fejlesztésére. A GeoGebra kiválóan alkalmas a kísérletek elvégzésére, mérésekre, hogy a tanulók saját maguk próbálkozzanak, jöjjenek rá összefüggésekre, megsejtsenek különböző állításokat, és segítséget nyújt a bizonyítások esetén is.

Ha lehetőségünk nyílik gépteremben dolgozni, akkor minden tanuló önállóan (vagy párban/csoportban)  dolgozhat,  s  akár  mindenkinek  különböző  interaktív  feladatlapot készíthetünk. A másik nagy előnye pedig, hogy mindenki a saját haladási ütemének megfelelően tud felfedezni és kipróbálni dolgokat. Az interaktív tábla a pedagógiában is jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel és projektorral.

Eszközfejlesztés: ezek beépülése az iskolai munkába, kihasználtság

Iskolánkban a VEKOP pályázat elindítása előtt szegényes eszközpark állt rendelkezésre. Interaktív táblából mindössze két régi darab volt felszerelve, 26 tabletet a fenntartó Észak-budapesti Tankerületi Központ biztosított számunkra 2018-ban. 2019 nyarán az újpesti Önkormányzat támogatásával egy okos terem átadására került sor, ahol egy okos tábla várja használóit. A VEKOP pályázati eszközök közül először három töltőszekrény érkezett (ebből egy tankerületi forrásból). A közelmúltban szállítottak le 3 db interaktív SMART táblát, ezek közül kettő már felszerelésre került az 1-es matematika, és a 4-es biológia-földrajz szaktermekben. A kémia terem táblája még ezután kerül kihelyezésre. Az óévben érkezett 52 tablet a pályázat terhére, további 20 eszközt a fenntartó biztosított. 7+15 laptop még ezután várható. A szaktanárok örömmel kezdik meg a munkát a korszerű eszközökkel.

A pedagógusok szakmai fejlődése /a módszertani kultúra fejlődése, a mérés-értékelési rendszer fejlődése/.

Iskolánkban 10 munkatárs vesz részt a pályázat megvalósításában. Ők valamennyien részesei voltak a Geomatech továbbképzések I-II. folyamatnak, belső továbbképzéseken vettek részt. Azok a munkatársak, akik a pályázathoz kötődő műhelymunkában részt vettek, szakmai megújulást mutattak fel. Matematikából a belső méréseiket elvégezték, év elején az 5. és 9. évfolyam diagnosztikai, év végén az 5. és 7. évfolyam szummatív mérésére került sor. Az 5. és 7. évfolyam szummatív mérése is az elkészített új feladatsorokkal történt, a tapasztalatok pozitívak, néhány apró változtatást még szükségesnek tartunk, de a feladatlap kiállta a próbát, célkitűzéseinknek megfelel, így jó néhány évig tudjuk majd használni. Folytatjuk a megújulást, a következő évben a középfokon a fakultációs csoportok szóbeli vizsgáinak tételeit fogjuk frissíteni. A VEKOP pályázat keretében továbbképzésen részt vevő kollégák a tanultakat beépítik a napi munkájukba. Egyelőre a kipróbálás fázisában vagyunk, de a program folytatódik. Gyakorlatorientált oktatás zajlik a természettudományok terén. Nagy örömünkre szolgál, hogy a két informatikaterem mellett egy matematika, egy biológia-földrajz és egy kémia-fizika szaktanterem is segíti a pályázati célok megvalósítását.

 

A diákok szemléletmódjának változása érdekében zajló digitális, módszertani fejlesztési folyamatok.

Felső tagozaton és középfokon is igyekeztünk sok olyan programot szervezni, amellyel közelebb hozhatjuk a természettudományokat és a műszaki ismereteket a tanulókhoz. Vetélkedők, projekt napok, üzemlátogatások tarkították a tanévet.

Részt vettünk mindhárom központi témahét programjában. A fenntarthatósági témahéten a 6. évfolyamnak szerveztünk rendkívüli órát, a digitális témahéten a 7. évfolyamé volt a fő szerep, a pénzügyi témahét programjába a 9. évfolyam kapcsolódott be. A programok megvalósítása során az új digitális technológiát is alkalmaztuk.

Megrendeztük az évek óta nagyon népszerű „Találmányok és kísérletek” vetélkedőt októberben a 9-10. évfolyam számára, márciusban a 7. évfolyamosok csapatai mérhették össze tudásukat.

Szintén hagyományos programunk a „Fogadj örökbe egy kísérletet”, melynek keretében a 11-es tanulóink kiválasztanak egy kísérletet, ehhez elkészítik az eszközöket, az elemzést és magyarázatot, majd be is mutatják alsóbb éves (7-10. évfolyam) társaiknak, akik mindig nagy érdeklődéssel fogadják ezt a lehetőséget.

Új színfolt volt a 2019. évben a 7. osztályosok számára megrendezett „Kalandnap”, ahol nem csak természettudományos ismeretekre volt szükség, hanem egyéb fontos készségekre is pl.: matematikai logika, ügyesség, találékonyság, problémamegoldás.

Szintén először került megrendezésre a „Fizika játszóház” nevű projektnap. Ezen a 6. osztályosok 3 fős csapatokban próbálhatták ki különféle gyakorlati feladatokban magukat. Több helyszínen forgószínpad szerűen lehetett különféle fizikával kapcsolatos tevékenységeket végezni pl.: szerelés, mérés, egy-egy egyszerű eszköz elkészítése. Milyen egy rádió, egy hajszárító belülről? Hogy működik? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre derült fény. Közel 100 gyerek vett részt és kb. 50 fő 10. osztályos diákunk segédkezett az előkészítésben és a helyszíneken.

Három 10. osztályos diákunk részt vett a Szegeden megrendezett „Játszunk fizikát” kísérletezős versenyen, ahol az élmezőnyben végeztek. A Medve matekversenyen több is csapatunk indult.

Természetesen a megvalósult programok nem csak a kiemelten tehetséges, hanem az atipikusan fejlődő BTMN-es, SNI-s tanulók számára is nyitottak.

A diákok körében végzett, az órai IKT alkalmazásra vonatkozó felmérés bíztató eredményt hozott:

 

 

A program keretében megvalósult rendezvények

A pályázati célok megvalósítása érdekében továbbképzésekre került sor iskolánkban az alábbi időpontokban: 2019. január  12-én  és 18-án, február 1-jén, 8-án és 9-én.

Tanulóink személetmódjának formálása miatt két osztály 2019. október 4-én látogatást tett a Bűvösvölgyben, az ottani tudásközpontban.

Június 20-án Internetbiztonsági előadásra került sor pedagógusoknak és tanulóknak is Dr. Bokor Tamás, a Corvinus Egyetem tanárának előadásában.

A közelmúltban pedig, november 7-én tudásmegosztó workshop volt iskolánkban.

A saját szervezésű rendezvényekről a felvételek megtekinthetők honlapunkon. http://kig.hu/cikk/14681_VEKOP_palyazat_

A program eddigi eredményei

A bevezető időszak konkrét, kézzel fogható eredménye az a 10-10 óravázlat, amit munkatársaink a pályázat megvalósítása során digitális tartalmak mentén fogalmaztak meg. További felmutatható produktumok azok a digitális filmfelvételek, amelyek a közelmúltban készültek el iskolánkban. Gazdagodott iskolánk pedagógiai kultúrája a szakmai megbeszéléseken, workshopokon jelentkező horizontális tudásmegosztás során.

 

 

Galéria