Észak-Budapesti Tankerületi Központ
 
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

2 fő általános iskolai tanító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 Budapest, Erzsébet utca 69.
 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítási órák és napközis foglalkozások megtartása 1. vagy 3. osztályban, esetleg osztályfőnöki feladatok ellátása. Konstruktivitás, együttműködő készség, innovatív gondolkodásmód.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, tanítói végzettség,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
       
 
         Az ének-zene, a furulyázás, a testnevelés, a néptánc tantárgyak valamelyikének tanításában való tapasztalat.
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
         Demokratikus, befogadó, korszerű nevelési szemlélet, rugalmasság, nyitottság, szervezőkészség.
         Együttműködésre való hajlandóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló irat másolata.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hirmann László intézményvezető nyújt, a 06 1 369 7378 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Elektronikus úton Hirmann László intézményvezető részére a igazgato.karolyii@ebtk.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása folyamatos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 
         az iskola honlapján
 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kig.hu honlapon szerezhet.