Tisztelt Szülők!

Az iskolát fenntartó tankerületi központ felé minden héten csütörtök reggel jeleznünk kell, hogy a következő hétre kér-e valaki ügyeletet. Az ügyeletet a tankerület szervezi meg a kerület valamelyik iskolájában. Az ügyeleti feladatokat jelenleg a Pécsi Sebestyén Általános Iskolában látja el.

Ezért kérem Önöket, hogy minden héten szerda 16 óráig jelezzenek vissza az info@kig.hu címre, hogy kérnek-e ügyeletet. Csak akkor írjanak, ha ezt a lehetőséget igénybe szeretnék venni. Az igénybejelentés a következő hét hétfővel kezdődő öt napra szólhat. Ezért kérem, hogy az igénybejelentésben napi bontásban tüntessék fel, mikor élnének a lehetőséggel. Fontos a gyermek nevének és osztályának megjelölése.

 

Megismételjük a témában korábban kiadott információkat:

A kiscsoportos felügyelet estén magasabb a fertőzésveszély, mint ha a tanuló otthoni környezetben marad! A járvány megfékezésére tett intézkedések csak akkor lehetnek eredményesek, ha azt minden állampolgár magára nézve is felelősségteljesen hajtja végre!

Továbbra is él a szabályozás, hogy az intézményi felügyeletet igénylése akkor minősül indokoltnak, ha

a)     a szülő/gondviselő munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és közellátás biztosításához, vagy

b)    a gyermek valamennyi szülője / gondviselője vonatkozásában a munkáltató írásban igazolja, hogy nem tudja a szülő / gondviselő számára biztosítani az otthoni munkavégzést, / Azoktól a szülőktől, akik a járványhelyzet elhárításában látnak el közfeladatot (pl., eü, rendőr, kereskedelemben dolgozó) NEM KELL MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT! vagy

c)     olyan hitelesen igazolt egyedi, rendkívüli körülmény merül fel, amelyben a tanuló intézményen kívüli felügyelete semmilyen formában nem oldható meg.

Kérjük az aláírt és lepecsételt nyilatkozatot iskolánk portájára eljuttatni, vagy szkennelve az igénybejelentő e-mail mellékleteként csatolni.

 

Megköszönve az eddig tanúsított együttműködést: 

 

Hirmann László